31 August 2022. 5 min läsning

Bråda dagar, timpris och andra spaningar

Cover image

Det är bråda dagar för Kärnfull, vilket tyvärr gått ut över vår uppdateringsfrekvens här på bloggen. Såväl projektbolaget Next som elhandeln röner stora framgångar, där inte minst det sistnämnda växer så det knakar. Intresset för timpris och 100% kärnkraft slår rekord och konsumentmakten växer med varje nytt kärnfullt hushåll och företag.

Som ni säkert har märkt har vi fått lägga vårt uppskattade nyhetssvep på is då vi helt enkelt inte har haft tid att ta hand om det redaktionella arbetet. Det är i dagsläget osäkert när eller om det återvänder, men ett tips för att hålla sig ajour med det bästa som händer inom kärnenergins värld är att följa vårt Twitter-konto. 

Detta är dock indirekt goda nyheter, då det innebär att vi numera fyller våra dagar med än mer aktivt arbete för en vettigare elframtid i vårt avlånga land.

Vi har vuxit i personalstyrka och samarbetsavtal och ser att månaderna framöver ser väldigt intressanta ut för såväl vår elhandel som SMR-bolaget runt om i norden. Vi är så tacksamma för alla tusentals kärnfulla kunder som är med på vår resa!

För oss är en bibehållen branschledande kundtjänst och oerhört konkurrenskraftiga elavtal högprioriterat och vi kommer även under hösten och vintern äntligen kunna presentera en rad nya verktyg som kommer underlätta livet med Kärnfull.

Använd ert timpris smart!

Som ni säkert har koll på så är våra elavtal timpris-baserade vilket i dessa svängiga (och svindyra!) elpristider har vuxit till att bli det bästa verktyg som erbjuds för att ta kontroll över sina elkostnader på det sätt som erbjuds. Det är närmast ett nödvändigt ont att göra så när nu väder- och importberoendet ökat såpass radikalt.

Timpris innebär ju precis vad det låter som – man betalar det som elen kostar varje timma och tar på så sätt kontrollen över sin elkostnad på det sätt som erbjuds. 

Är det dyrt en timma men billigt nästa? Kör diskmaskinen med fördröjd start! Ladda fordon på natten! Oftast är det som dyrast 7-9 och 17-19 varje vardag, och billigast på nätter (23-06) och helger.

Våra kunders egna unika elpris räknas fram genom att varje timmes förbrukning multipliceras med varje timmes pris. Sen summeras detta till en total kostnad. 

För att kunna visa detta som ett individuellt och enkelt kWh-pris på fakturan så tas den totala kostnaden och delas med totala mängden kilowattimmar för innevarande månad.

Spotpriserna, som är den rörliga delen av kostnaden, ser man t.ex. på Elen.nu och det är värt att kika in där nångång varje dag för att se var eventuella möjligheter finns.

Dock är ju spotpriset utan:

  • balanskostnader
  • elcertifikat
  • avgift till Nordpool
  • avgift till Svenska kraftnät
  • avgift till eSett
  • ursprungsgarantier 

= c:a 3-4 öre/kWh

...samt vårt påslag 3,2 öre/kWh då. Så för att få just innevarande timmes Kärnfulla elpris får man ta spotpriset + 6-7 öre/kWh. Plus 25% moms då…

Häng med i svängarna

Vi ser allt oftare elpriser som sjunker rejält nattetid och uppmuntrar alla våra kunder att, i väntan på våra egna appar, använda sig av t.ex. Elen.nu (finns som App och sajt) för att planera sin tyngre elkonsumtion utifrån var eventuella möjligheter finnes.

Oftast erbjuder ert nätbolag redan idag en form av App eller tjänst där man kan se sin konsumtion och ibland även spotpriset timme för timme (skärmdumpen ovan är från Göteborg Energis app). 

Timprisets betydelse växer ju större svängningar vi ser i elpriset över dygnet, så har man chans att ställa över t.ex. varmvattenberedare till att enbart gå nattetid eller ladda elfordon mellan 23:00-06:00 så finns det stora förtjänster att göra. 

Ju  mer man optimerar och nyttjar helger och nätter desto lägre pris helt enkelt. Har dina vitvaror fördröjd start så är det absolut väl värt att låta disken, tvätten eller torktumlaren gå de timmar som är mindre dyra.

Spaningar…

Det råder numera inget tvivel alls om att förtidspensioneringen av såväl svenska som tyska reaktorer de senaste tio åren kostar hushåll och företag enormt dyrt var eviga timma.

Ni minns kanske Energiforsk rapport i våras som visade på 30-50% lägre priser redan förra vintern med Ringhals 1 och 2 kvar i mixen. Vad bibehållen tysk kärnkraft samt fler svenska reaktorer hade inneburit i form av lindrigare priser kan man enkelt förstå. Mer ifossilfri och planerbar energiproduktion hade varit guld värd inom EU de kommande åren.

Vi har så här inför valet noterat ett enormt stort politiskt intresse för ny kärnenergi. Oppositionen har presenterat en lång rad väldigt konkreta förslag som skulle kunna låsa upp marknaden för ny kärnkraft ordentligt, inte minst för bolag likt vårt egna Kärnfull Next.

Men “sent skall syndarna vakna” är ändock ett talessätt som känns relevant här. Varningarna för vad den valda strategin skulle innebära fanns tidigt ifrån såväl Svenska kraftnät som Energimyndigheten. 

Lagt kort ligger dock, och vi får hoppas att samsynen på kärnkraftens roll i framtiden som nu tycks råda från såväl sittande regering som opposition inte är politisk triangulering utan leder till konkreta åtgärder och långsiktiga spelregler så att vi, och andra aktörer, skall kunna påbörja vår gärning på allvar även i Sverige.

Det vi kan veta med eftertryck är att debatten aldrig hade varit såpass aktiv och informerad som den faktiskt är nu utan den stora konsumentmaktsrörelse som vi alla är en del av genom våra elavtal och framskjutna roll i medier. Tillsammans mot en vettigare elframtid!

…och prisprognoser

Priserna kommer fortsätta vara på rekordnivåer för en lång tid framöver, och det finns inga sätt att skydda sig utöver den roll som just timpriser kan erbjuda då man även förutspår stor volatilitet över dygnen.

Ökade mängder nederbörd ligger i prognosen, inte minst till följd av att Nordjön är drygt 2 grader varmare än tidigare år. Det bör resultera i kraftig mängder regn som fyller på vattenmagasinen i Norge. Om vi har tur får vi även mer blåst och en mild höst och vinter. “Väderberoende” sa Bull?

Den närmsta tiden så ser vi en förlängd revision på Ringhals 4 under hösten, och nu på söndag går Forsmark 1 in för sin planerade serviceperiod som pågår till den 8:e oktober. Deras respektive produktion och systemtjänster kommer saknas ordentligt kommande period, även om huvudsaken är att de är full drift till vintern.

Slutligen

Även om det finns väldigt mycket mörker runtom i världen just nu så ser kärnenergins framtid mycket ljus ut. Vi ser att till och med Tyskland överväger att behålla sina sista tre reaktorer, och på senare tid har såväl Japan som USA aviserat stora satsningar på tekniken. 

Vi gläder oss enormt över att, tillsammans med alla våra kunder, vara en del i denna optimistiska framtidssyn där planerbar fossilfri energi tycks vara på god väg att få börja spela den enormt viktiga roll som den förtjänar.

PS. Kanske funderar ni på när årets forskningsstöd Kärnfull Prize skall delas ut? Kandidater är identifierade, och det ser ut nu gör vi det framme i vinter. Vi återkommer med mer information så fort vi kan. För oss är stödet en väldigt viktig del av det som vi vill att Kärnfull Energi ska stå för i form av tech-enabler.