10 February 2021. 6 min läsning

Etablissementet frygter nyt elselskab – og prøver at pille dem ned

Cover image

Kärnfull takker Dansk Energi og Greenpeace for den buldrende velkomstsalut. Det vælter ind med nye elkunder, og vi siger hjerteligt tak for den enorme interesse og kærlighed, vi har fået på alle kanaler. Det har langt oversteget vores mest håbefulde forventninger.

Dette er det første skridt til at globalisere Kärnfull konceptet, så økorationelle elforbrugere over hele verden får mulighed for at ”stemme med pengepungen” på kernekraft. Nedenfor har vi samlet links til vores pressemeddelelse, danske blogposts om Kärnfull og ikke mindst den fine mediedækning vi fik.

Vi er et økorationelt energiselskab, der støtter al ren energi. Vores fokus er at erstatte de 90 % af Danmarks energi, som kommer fra fossiler og biomasse, med rene energikilder. Atomkraft er en vigtig spiller på det rene energihold. Vi synes derfor, at det er lidt ærgerligt, at vi mødes med en slet skjult antagonisme af Dansk Energi og Greenpeace – for vi prøver blot at skabe entusiasme om en nødvendig brik i klimakampen.

I er tilgivet for at kalde os ”crazy” — vi er en idealistisk udfordrer, der prikker til jeres energiparadigme.

Dobbeltstandarderne til oprindelsesgarantier

Dansk Energi nævner, at Kärnfulls 100 % atomstrøm med oprindelsesgarantier ikke vil ændre noget. Vi undrer os dog over deres pludselige manglende tro på oprindelsesgarantier – for blot 9 dage siden lød tonen fra Dansk Energi ellers, at ”oprindelsesgarantier har mange vigtige egenskaber”, da certifikatsalg skaber ekstra indtægter til Vindenergi og mindsker behovet for statsstøtte. Dansk Energi største medlemmer, som eksempelvis Ørsted, sælger store mængder Vindenergi-certifikater fra deres biomassekraftværker. Ræsonnementet er, at certifikatsalget understøtter biomassekapacitet.

Den nøjagtigt samme markedsdynamik gælder selvfølgelig for atomkraft. Har Lars Aagaard fra Dansk Energi mistet troen på markedsdynamikkerne? Er det nu helt ligegyldigt for den grønne omstilling, hvorvidt forbrugerne vælger 100 % grøn strøm-produkter? Nok ikke – men han er villig til at give atomkraft negativ særbehandling.

I relation til atomkraftens stabile produktion er et atomcertifikat også er et andet bæst end et vindcertifikat – for det er bestemt mærkeligt at kalde sig 100 % vinddrevet på en vindstille dag. Da atomkraft producerer sin energi i en lind strøm, vil der hver eneste dag foregå en produktion, som kan matche kundernes elforbrug.

WindDenmark ville gerne fortsætte grønne certifikater, men synes biomasse skal ud – i dag er biomasse den 2. største kilde til grønne certifikater. Biomasse-certifikater er greenwashing, så Dansk Energi burde kigge indad.

Greenpeace angriber oprindelsesgarantier – men sælger dem selv

Lobbyorganisationen Dansk Energi drager moralsk legitimitet til deres urimelige kritik fra helgenerne i Greenpeace, som også angriber vores 100 % atomstrøm-produkt. Greenpeace Energy i Tyskland sælger 100 % Vindenergi-strøm baseret på certifikater. Greenpeace Energy har Greenpeace Tyskland som medstifter, og indgår stadig i firmaets ejerkreds. De deler hovedsæde i samme bygning i Hamborg. Deres angreb på vores brug af oprindelsesgarantier fremstår hyklerisk.

Dobbeltmoral understreges yderligere af, at Greenpeace Energy sælger ”grøn gas”, som i virkeligheden er 99 % fossilgas. Greenpeace bør ikke kaste med sten, når de selv bor i et ’g(l)ashus’.

Oprindelsesgarantier som demokratisk værktøj

Oprindelsesgarantierne kan noget andet, og måske meget vigtigere, end bare at styrke energikilder økonomisk. Det faktum, at vi nu har lokket Greenpeace ud af hulen, viser med al tydelighed, at vores initiativ har potentiale til meget mere end blot at forbedre businesscasen for atomkraft – det skaber entusiasme og demokratisk energi.  Vi skaber et forum til at rejse en debat om, hvordan vi sikrer grøn backup, til sol og vind, i alt slags vejr. I Kärnfull er vi energirebeller, og vi anvender certifikater som værdifuldt redskab til at hacke energidiskursen.

Hvad med de 90 % af Danmarks energi, som stadig kommer fra klimaskadelige kilder? 

Desværre skøjter begge organisationer let hen over det faktum, at 90 % af Danmarks energi kommer fra at brænde ting som kul, olie, gas og biomasse af, der udleder tonsvis af CO2. På trods af omfattende politisk støtte til vind og sol stiger andelen af ren energi kun med 0,5 procentpoint per år for tiden.

Det vil tage 180 år at gå fra 90 % til 0 % i nuværende tempo. Det er alarmerende langsomt, og decideret klimahasard, ikke at byde atomkraft velkommen i det, der burde være de rene energikilders fælles front imod fossiler. I lyset af de galopperende klimaforandringer kan man med Lars Aagaards ord kalde det ”Helt Crazy”.

Hvorfor ikke have en grøn backup?

De to organisationer sammenligner villigt priserne på vind og atomkraft – men det er to usammenlignelige energityper – den ene er stabil, den anden kræver backup. I dag er den backup fossiler og biomasse. Greenpeace nævner i en sidebemærkning, at vi bare skal have energilagring til vind og sol.Litiumbatterier kan gøre spændende ting i elbiler og som net-stabilisatorer. Men batterier og anden energilagring på systemskala er ikke i nærheden af at være en fysisk eller økonomisk mulighed lige nu.

Når man opererer med hypotetiske teknologier, som ikke findes på skala, så løber man indirekte fossilindustriens ærinde. Den vinder nemlig så længe, at der er store huller i den rene energiforsyning fra vind og sol. Hver eneste gang atomkraftværker lukker, erstattes de af store mængder fossiler og lidt vindenergi, derfor vil vi give atomkraft en udstrakt hånd i klimakampen.

Det er ærgerligt, at Greenpeace endnu en gang sår uberettiget tvivl om atomkraftens sikkerhed. Der er bred konsensus i forskningen om, at atomkraftværkers sikkerhed er mange gange højere end fossiler, og på niveau med sol og vind.

Greenpeace burde virkelig overveje at rette skytset mod fossilernes skorstene i stedet. Hvis verden erstatter kul med emissionsfri atomkraft, vil det redde millioner af mennesker fra at dø af partikelforurening hvert eneste år. I går viste en rapport i det videnskabelige tidsskrift Environment Research, at fossiludledning dræber 9 millioner mennesker hvert år. Når en globalt magtfuld organisation som Greenpeace bekæmper atomkraft som backup, bidrager de indirekte til fossil-tragedien.

Mener Dansk Energi og Greenpeace virkelig, at afbrænding af træ, der udleder store mængder CO2, er en bedre backup end atomkraft?

Pris og statsstøtte

Det er tragikomisk og uærligt, at Dansk Energi og Greenpeace prissammenligner ”verdens dyreste” atomkraftværk med energiøen på 10 GW uden at nævne, at energiøen reelt kun vil levere 4,5GW, da variation i vindstyrke betyder, at den ikke leverer sin fulde kapacitet hele tiden.

Det ville være mere redeligt at sammenligne med et mere gennemsnitligt værk frem for at cherrypicke det absolut dyrest, man kan finde. Så lad os i stedet sammenligne Barakah-værket, der ligger cirka midt i feltet, prismæssigt.

Det sydkoreansk-designede kraftværk leverer 5.1 GW reel kapacitet og kostede 151 milliarder, altså 28 % mindre end energiøen til 210 milliarder. Barakah koster altså 30 milliarder per reel GW kapacitet, hvor energiøen koster 47 milliarder per reel GW.

Moderne atomkraftværkers levetid er minimum dobbelt så lang som vindmøllers 25-årige levetid, i USA har flere værker nu tilladelse til køre i 80 år. For at opnå 1:1 sammenlignelighed kan vi altså gange prisen på energiøen med minimum faktor to, og så lander energiøens pris på 94 milliarder per GW – tre gange så meget som et gennemsnitligt atomkraftværk.

Atomkapaciteten er ikke blot billigere, men den er også mere værdifuld for vores forsyningssikkerhed og klima, da den er konstant og pålidelig. Den konstante atomproduktion betyder, at der ikke behøves beskidt backup fra fossiler eller ’pseudokullet’ kaldet biomasse.

Samtidig leverer værket nok fjernvarme til at dække det meste af Danmarks fjernvarme-behov. Fjernvarme er en lige så stor post i Danmarks energiforbrug som el. Det ville simpelthen være fantastisk at kunne erstatte al den biomassebrænding med ren overskudsenergi fra atomer.

Slutteligt undrer vi os over, at Lars Aagaard nævner, at ”man skal være usædvanlig skør for at finde at bygge et nyt atomkraftværk i vores område. Det vil kræve store subsidier”.

Alle havvindmølleparker modtager subsidier i form af CfD-kontrakter, som er fastpris-kontrakter, hvor havvindmøller får en garanteret pris af staten. Hvert år betaler vi omkring 5 milliarder i subsidier til vindenergi.

Outro

Den logiske inkonsistens fra Dansk Energi og Greenpeace understreger, at Kärnfulls rolle rækker langt ud over blot at sælge atomstrøm til danskerne. Vores rolle er, at nuancere debatten om vores energidemokratiske fremtid med udgangspunkt i nysgerrighed, logik og data.

At de to organisationer bliver så provokerede over en lille atomstrøm-startup, at de undergraver egen integritet med urimelig og ulogisk kritik, viser, at de ser Kärnfull som en trussel, og at deres frygtfortrængte logik. Vi lover, at de får ret i en ting, og det er, at vi er farlige.

I var lidt hårde ved os, men vi siger tak for den gratis reklame, og vi fortsætter ufortrødent at revolutionere energidebatten.

'And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.' \ — Friedrich Nietzsche

_______________________________________________________

Danmarks første elselskab med 100% kernekraft

  • Minimerede emissioner, pålidelig strøm og uberørt natur
  • Variabel af timepris, lynhurtig kundeservice, ingen bindingsperiode
  • Forskningsstøtte per solgt kWh - til fremtidens atomkraft
  • Skriv dig op til landets mest rationelle elaftale i dag

_______________________________________________________

Sign up