8 February 2021. 3 min läsning

Hvordan får jeg 100% kernekraft, når Danmark ikke har kernekraftværker?

Cover image

Hvis du undrer dig over hvordan Kärnfull kan levere 100 % kernekraft-strøm til dig, er du ikke alene. Elmarkedet og elnettet er nemlig en kompliceret størrelse.

Kort fortalt modtager alle danske husstande den samme blanding af strøm, som kommer fra en bred palette af energikilder såsom kulkraftværker, atomkraftværker vindmøller og så videre. Når først strømmen fra de forskellige kraftværker er ledt ind i elnettet, kan man ikke se forskel på, om elektronerne kommer fra en vindmølle, et kulkraftværk eller et atomkraftværk - strøm er strøm og flyder altid til nærmeste forbrugspunkt.

_______________________________________________________

Strømmens forsyningskæde ser sådan ud:

Hvis du skulle sikre, at der udelukker kom elektroner fra atomkraftværker ud af din stikkontakt, ja så skulle du have dit helt eget strømkabel direkte til atomkraftværket.

Det er lidt ligesom benzinen fra en tankstation. Olien (som benzinen fremstilles ud fra) stammer fra et væld af kilder -  fra Saudi Arabiske til Norske oliepumper. Men du kan som forbruger ikke se, hvor en specifik del af benzinen kommer fra, og kun vælge den demokratiske norske olie, når du tanker benzin.

Sådan garanterer vi dig kernekraft

Vi garanterer, at din strøm er dækket af 100 % kernekraft ved at købe oprindelsesgarantier.

Kernekraftværker kan udstede oprindelsesgarantier svarende til deres elproduktion. Elforbrugere kan købe kernekraft-garantier svarende til deres forbrug. Hvis en elforbruger køber garantier svarende til deres elforbrug, så er det garanteret, at der blev produceret kernekraft svarende til deres forbrug. På denne møde øremærkes en del af kernekraft-strømmen i elnettet til en specifik forbruger.

Hvis et atomkraftværk producerer 1 million kWh kernekraft, kan det således sælge oprindelsesgarantier svarende til 1 mio. kWh kernekraft. Lad os sige de sælger samtlige oprindelsesgarantier til en enkelt virksomhed, hvis forbrug 1 mio. kWh.

_______________________________________________________

Hvis vi fortsætter med samme forbrugere som i ovenstående grafik, ser det sådan ud: 

_______________________________________________________

Nytter oprindelsesgarantier overhovedet noget? 

Man kan hurtigt konkludere, at oprindelsescertifikaterne ikke ændrer den fysiske strøm, som løber i nettet på kort sigt. Det ligner et nulsums-spil, hvor nogle forbrugere køber sig til fossilfri strøm og derved øger andre forbrugeres andel af fossilstrøm. På kort sigt er dette helt korrekt.

Det interessante er det lange sigt. I takt med at mange vælger 100 % kernekraft vil efterspørgslen på kernekraft-garantier vokse og blive en betydelig indtægtskilde for kernekraftværkerne. Når et kernekraftværk får ekstra indtægter, fra salg af garantier, forbedres business casen for at holde eksisterende kernekraftværker i drift – og for at bygge nye værker. Over tid vil andelen af atomkraft i det samlede elnet altså vokse, og erstatte fossile energikilder.

På det politiske plan sender det et stærkt signal, hvis hundredetusindevis af husstande skifter til 100 % kernekraft – det er nemlig en tydelig stemme på kernekraft. Når kernekraft bliver et elprodukt som elselskaber markedsfører, så vil markedsføringen i sig selv bidrage til at øge offentlighedens bevidsthed om kernekraft, som en del af en fossilfri fremtid. Dermed kan aktive elforbrugere og elselskaber drive atomagendaen frem i fællesskab. Elselskaber, der sælger kernekraft kan altså på denne måde udvikle sig til en slags fortaler-organisationer for atomkraft, som hjælper atomstøtter med at organisere sig, og få en fælles stemme i energipolitik.

Da det aktive elvalg giver kernekraftproducenter en ekstra indtjening, oveni indtjeningen de allerede får, fra at sælge strøm på spotmarkedet, fungerer det faktisk som et tilskud til en bestemt produktionstype. Men i stedet for at det er politikere, der fordeler støtten til deres venner, så er det uafhængige elforbrugere, som bestemmer hvilke typer elproduktion, der har fortjent en ekstra mønt i lommen. Det er altså direkte demokrati, som stiller små elforbrugere stærkere over for lobbyisterne fra de store virksomheder. 

_______________________________________________________

Danmarks første elselskab med 100% kernekraft

  • Minimerede emissioner, pålidelig strøm og uberørt natur
  • Variabel af timepris, lynhurtig kundeservice, ingen bindingsperiode
  • Forskningsstøtte per solgt kWh - til fremtidens atomkraft
  • Skriv dig op til landets mest rationelle elaftale i dag

Sign up