13 March 2022. 4 min läsning

Kärnfull och GE Hitachi i samarbete för svenska småreaktorer

Cover image

PRESS RELEASE – 14 Mars 2022

Samhället kräver allt större mängder fossilfri och planerbar energi. För att kunna tillgodose framtidens behov krävs innovativa lösningar. Som ett led i den hållbara omställningen lanseras idag Kärnfull Next, Sveriges första projektutvecklingsbolag med fokus på små modulära reaktorer (SMR). Bakom satsningen står elbolaget Kärnfull Energi med målet att bli en nyckelspelare i jakten på svensk fossilfrihet.

Små moderna reaktorer är mer flexibla än traditionella och kan leverera fossilfri energi i en rad olika former – allt från el till vätgas, ammoniak, syntetiska bränslen, fjärrvärme och processvärme till industrin. Småskalig kärnenergi har också möjlighet att bli det snabbaste, billigaste och det mest yteffektiva sättet att driva på omställningen av hela energisektorn.

Göteborgsbaserade Kärnfull har säkrat upp den initiala finansieringen från Corespring Invest, en investeringsportfölj som förvaltas diskretionärt av industri- och samhällsutvecklarkoncernen Granitor. Corespring blir en minoritetsägare av företaget. Man har vidare valt amerikanska GE Hitachi som teknikleverantör. Man påbörjar nu processen med att etablera ett antal moderna reaktorer snarast möjligt, där småskaligheten skapar stor flexibilitet och möjliggör fossilfri produktion av el, värme och vätgas utifrån kravbild och behov. Arbetet har redan påbörjats tillsammans med ett antal intressenter runt om i landet, men för att nya reaktorer ska bli verklighet behöver även nuvarande lagstiftning ses över.

”Det ligger i vår företagskultur att bryta ny mark och dagens lansering är ett naturligt steg, inte minst med tanke på efterfrågan på elavtal med 100 procent kärnkraft bland nordiska hushåll och företag. Att nu aktivt få bidra till framväxten av ny kärnenergi är oerhört spännande. Vi har valt våra partners för att skapa en pålitlig leveranskedja, och för att tids- och kostnadseffektivt kunna bidra till ett fossilfritt energisystem,” säger Kärnfulls medgrundare John Ahlberg.

”Under vintern har vi alla insett vikten av att det finns planerbar elproduktion som levererar när och där den behövs. Förutom el står vi redo att leverera systemtjänster till elnätet, eller till exempel fossilfri värme och vätgas. De kommersiella förutsättningarna kommer att avgöra hur man väljer att använda reaktorerna. Flexibiliteten i kombination med den höga tillgängligheten är nyckeln till kostnadseffektiviteten. Dessa reaktorer är designade för att leverera dygnet runt året runt, oavsett väder”, säger Kärnfulls medgrundare Christian Sjölander.

Göran Linder, vd på Granitor Growth Management och Corespring Invest, kommenterar: ”I en region med en kraftigt växande efterfrågan på planerbar energi erbjuds nu ett komplement till väderberoende el och ett alternativ till fossil baskraft. Vi har en lång historia av lyckade investeringar inom cleantech och jobbar brett med olika fossilfria källor. I takt med att slutförvarsbeslut och EU-taxonomi kommit på plats har investeringsvärldens intresse för kärnenergi ökat rejält. Vi är därför glada att vara med när Kärnfull Next nu blir först ut med SMR-projektutveckling på den svenska marknaden.”

Ett samförståndsavtal är tecknat mellan Kärnfull Next och GE Hitachi gällande BWRX-300, en 300 megawatts vattenkyld SMR med passiva säkerhetssystem. Designen och licensieringen utgår från större kokvattenreaktorer, en teknik som Sverige har stor erfarenhet av.

”Svenska myndigheter och underleverantörer är vana vid att arbeta med de system och komponenter som används, vilket rimligtvis bör kunna påskynda våra projekt. Världens första BWRX-300 går i drift 2028, och då i Kanada som faktiskt har mindre erfarenhet av reaktortypen än Sverige. En lika ambitiös tidsplan är således möjlig även här”, säger John Ahlberg.

”Sverige är en ledande kärnkraftsnation, och då speciellt gällande kokvattenreaktorer”, säger Jon Ball, Executive Vice President på GE Hitachi, ”När nu såväl industri som investerare kraftsamlar för att tillsammans accelerera energiomställningen så ökar det globala intresset kring BWRX-300 snabbt, och vi ser framemot att ta tekniken till Sverige i samarbete med Kärnfull”

Nu väntar en intensiv period med rekrytering av personal och diskussioner med leverantörer. Förberedelserna för de konkreta projekten runt om i landet fortsätter också parallellt med diskussioner med investerare.

Kärnfull Next har stor expertis inom finansiering av projekt med lång tidshorisont. Investeringen i projekten bygger på ett lågriskupplägg med potential att attrahera en bred investerarbas som inte nödvändigtvis besitter specifik kompetens kring tekniken sedan tidigare.

Med finansiering, kunnande och mogen teknik att visa upp för att möta ett konkret behov av planerbar fossilfri energi ser bolaget fram emot det arbete som nu väntar för att återigen bygga kärnenergi i Sverige.

___________

Om Kärnfull

Kärnfull Next AB (”Next”) är ett helägt dotterbolag till Kärnfull Future AB (”Kärnfull”), en opolitisk och oberoende cleantech startup med säte i Göteborg, som till en övervägande majoritet ägs av grundarna Christian Sjölander och John Ahlberg. Next är Sveriges första projektutvecklingssbolag inom flexibel småskalig kärnenergi och hanterar allt från första pennstreck till faktisk byggstart, med inspiration hämtad från liknande bolag inom andra fossilfria energiprojekt. Next ansvarar för projektens olika aktörer och faser, såsom licensiering, mark- och miljöfrågor, tillstånd, finansiering och kommunrelationer.

Inom Kärnfull Group återfinns även varumärket Kärnfull Energi, ett digitalt elhandelsbolag för närvarande verksamma i Sverige och Danmark. Fokus ligger på att minimera företags och hushålls utsläpp, miljöpåverkan och kostnader via elavtal med 100 procent kärnkraftsel till timpris, säkerställt via handel av ursprungsgarantier från svensk kärnkraftsproduktion. Utöver att möjliggöra för konsumenter att “rösta med plånboken” bidrar Kärnfull Energi till forskning inom framtidens kärnenergi via varje förmedlad kilowattimme. Bolaget syftar även till att öka kunskapen kring tekniken via exempelvis nyhetssvep och faktaartiklar.

Kontakt: media@knxt.se John Ahlberg, grundare Kärnfull Future – john.ahlberg@knxt.se – +46 790 175 155 Göran Linder, VD Granitor Growth Management / Corespring – goran.linder@granitor.se – +46 704 261 302 Jon Allen, GE Hitachi Nuclear Energy – jonathan.allen1@ge.com – +1 910 819 2581