11 October 2020. 4 min läsning

Kärnfulla nyheter v.41 – Nordisk eltörst, populär kärnkraft, SMR

Cover image

Denna vecka: Nordens gigantiska elbehov i fokus, kärnkraftsel nu näst-populärast i landet och nya satsningar på små, modulära reaktorer. Dessutom läge att se över era elavtal inför vintern. Billigast och bäst? 100% kärnkraft med rörligt timpris.

  • Nordens gigantiska framtida elbehov uppmärksammas
  • Kärnkraft allt mer populär bland svenska hushåll
  • Fortum och MIT i samarbete om små, modulära reaktorer

_______________________________________________________

Nordens gigantiska framtida elbehov uppmärksammas

Att vi kommer behöva använda mer el för att klara framtidens utmaningar är ingen hemlighet. De flesta bedömningar har landat på att elanvändningen behöver öka med mellan 30 och 45 procent. 

Bara det är en en kraftig ökning men omfattar en ny studie visar att det oftast endast omfattar den direkta elektrifieringen, till exempel elbilar och eldrivna industriella processer. När man även räknar in den indirekta elektrifieringen – alltså den el som behövs för tillverkning av vätgas och andra så kallade e-bränslen för sjöfart, flyg och industri – så hamnar vi på betydligt högre siffror.

För Norden som helhet handlar det om ett ökat elbehov på 290 TWh jämfört med dagens 400 TWh. En ökning på över 70 procent. För Sveriges del innebär det att elanvändningen behöver öka från dagens 140 till nära 240 TWh för att vi ska klara nettonollutsläpp senast år 2045.

Nu höjer industrin rösten för att det behövs ett planeringsmål för att skicka en kraftfull signal inför den fortsatta reformeringen av elmarknaden – och för att säkerställa utbyggnad av planerbar ren elproduktion. Fortums VD, Per Langer skriver bra om frågan i NyTeknik. 

Även Aftonbladet uppmärksammade det dramatiskt ökande elbehovet i veckan och noterar bl.a. att ny eltung industri såsom serverhallar med en förbrukning motsvarande ett halv kärnkraftverk etableras runt om i landet i allt högre takt: ”Totalt har ⁦Svenska kraftnät beviljat ansökningar om 1 322 megawatt under perioden (2015-) och totalt finns det inneliggande ansökningar på 2 015 megawatt [..] Google, Amazon och Microsoft finns med på listan.”

Vi kan lugnt konstatera att mer kärnkraft behövs. Nu, och i framtiden. 

_______________________________________________________

Kärnkraft allt mer populär bland svenska hushåll

“Det är skevt att klimatet alltid tillåts gå före naturmiljö och kulturarv. Inte bara för att kulturmiljö är betydligt viktigare än beslutsfattare verkar vara beredda att medge, utan också för att vi ställs inför en falsk dikotomi. Det går att värna natur och kulturmiljö utan att för den sakens skull bränna kol och offra klimatet. Den uppenbara lösningen är kärnkraft, som varken tar enorma ytor i anspråk eller bolmar ut växthusgaser.“

Det skriver Blanche Sande på Kompass Magasins sajt i en intressant krönika, och sätter därmed fingret på ytterligare en viktig, och växande, anledning till att svenska hushåll ständigt blir allt mer positiva till kärnkraftens roll i vårt lands elframtid.

Något som inte minst syntes i den nya undersökning som Kantar Sifo släppte i veckan i samarbete med Vattenfall, och som Dagens PS skrev bra om. 62% av svenskarna ställer sig nu positiva till att göra ett aktivt val av fossilfri energikälla – och kärnkraft har där vuxit till att bli det näst populäraste valet, en bit efter solkraft men före såväl vind- som vattenkraft. 

22% av respondenterna uppgav även att de tror att kärnkraften kommer vara den energikälla som producerar mest el år 2040, slagen endast av vattenkraft (28%). 

_______________________________________________________

Fortum och MIT i samarbete om små, modulära reaktorer

Den finska energijätten Fortum och det amerikanska universitetet MIT har inlett ett treårigt samarbete för att skapa en öppen plattform kring teknisk-ekonomisk model­lering av små, modulära reaktor­projekt (SMR).

Inom kärnkraftsindustrin har SMR inneburit en rad innovationer inom tillverkning, konstruktionsteknik och geografisk placering, och man tror att det är avgörande att skapa en djupare förståelse för aspekterna, samt selektering av dem, för nå framgång.

Även britterna vill se en ny generation kärnkraft, och SMR väntas vara del av den brittiska regeringens klimatplan som presenteras inom kort – något som Dagens Industri uppmärksammade i en ledare med adress svenska beslutsfattare:

“Sverige måste följa Storbritanniens exempel och vidga sina vyer från förnybart till fossilfritt. Om staten delfinansierar kraftverk signalerar det säkerhet till marknadens aktörer. Kärnkraftens roll i omställningen måste från politiskt håll göras glasklar. Och staten måste, som i Storbritannien, vara beredd att stötta den.”

Det brittiska näringsdepartementet menar att ”kärnkraft kommer att spela en nyckelroll i Storbritanniens framtida energimix när vi övergår till en koldioxidsnål ekonomi” och på onsdagen rapporterade Financial Times att det pågår diskussioner om att landets regering ska investera och vara delägare i en sådan kärnkraftsutbyggnad. 

Den statliga finansieringen väntas uppgå till motsvarande 22 miljarder kronor. En rejäl satsning således. Vi håller tummarna både för större och mindre reaktorer både här och på de brittiska öarna i framtiden. 

_______________________________________________________

Gillar du det vi gör? Välj då Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimerade utsläpp, stabila elnät och orörd natur
  • Rörligt elpris, utan bindningstid, superb kundtjänst
  • Forskningsstöd per kWh – för framtidens kärnkraft
  • Välj närproducerad el från favorit-kraftverk

Sign up