15 October 2020. 4 min läsning

Kärnfulla nyheter v.42 – Europeiska framsteg, svenskt slutförvar och IEA

Cover image

Denna vecka: goda nyheter från runt om i Europa, samtidigt som det i Sverige ånyo varnas för elkris men även tas ett stort steg närmre ett slutförvar. IEA hyllar kärnkraften och USA:s energidepartement miljardsatsar på bl.a. Bill Gates nya design.

  • Framsteg för kärnkraft runt om i Europa
  • Sverige: Slutförvarsbeslut och nytt larm om elkris
  • IEA hyllar kärnkraft och USA miljardsatsar på nya reaktorer

_______________________________________________________

Framsteg för kärnkraft runt om i Europa

Vi noterar inte mindre än fyra glada nyheter från lika många europeiska länder denna vecka. I Nederländerna växer intresset för ny kärnkraft stadigt på alla nivåer av samhället, och nu har den franska energijätten EDF anmält sitt intresse för att få äran att bygga de nya reaktorerna.

Rumänien meddelade i veckan tt det blir ett amerikansk-kanadensiskt samarbete som får äran att leverera två nya reaktorer till Cernavoda utmed floden Donau. Projektet går på c:a 70 miljarder kronor, och då ingår även renoveringen av en existerande reaktor. Fram tills i juni i år såg Kina ut att få uppdraget.

Klimatministeriet i Polen har meddelat att landets regering antagit en resolution om att uppdatera det polska kärnkraftsprogrammet som nu föreskriver byggandet av sex kärnreaktorer med en total kapacitet på 6-9 GW. Den första reaktorn ska vara i drift redan 2033.

Klimat- och miljöminister Michał Kurtyka säger att beslutet "är en milstolpe på vårt lands väg mot att ha en stabil energikälla utan utsläpp. Tack vare kärnkraft kommer vi att kunna säkerställa Polens energisäkerhet."

Slutligen har Energiforsk gjort en utmärkt djupdykning i alla turer kring Europas senaste kärnkraftsnation, Belarus. Man konstaterar att ”oavsett politiska intriger kommer det nya kraftverket göra stor skillnad för klimatet med 19 TWh årlig fossilfri elproduktion.”

_______________________________________________________

Sverige: Slutförvarsbeslut och nytt larm om elkris

I veckan som gick stod det s.k. kärnavfallet i fokus i en rad krönikor och artiklar. Detta som en följd av att Östhammars kommunfullmäktige under tisdagen röstade ja till till att anlägga ett slutförvar för uttjänt kärnbränsle i kommunen. Resultatet blev en kraftig framgång för ja-sidan: 38 röster för, 7 emot och 3 nedlagda och skickar således en tydlig signal till regeringen som nu skall fatta ett slutgiltigt beslut.

”Att släppa ut koldioxid från fossila bränslen i atmosfären värmer däremot upp klimatet på hela planeten, och påverkar allt levande. Det är oerhört mycket mer oansvarigt än att gräva ned kärnavfall i berggrunden.” skrev t.ex. Dagens Nyheter förståndigt och det handlar väldigt ofta om att skapa perspektiv i frågan.

Bly, kvicksilver och kadmium är t.ex. alla ämnen som är giftiga för mänskligheten i all oändlighet i och med att de saknar halveringstid. Men hur ser slutförvaret ut för dessa metaller? Och vem betalar? Kärnkraften är unik på så sätt att den tar om hand om varenda gram av sitt avfall vid produktion – och förskottsbetalar för det.

Återvinning då? Gen-IV? Ja, självklart är det en huvudanledning till att bedriva forskning inom kärnkraft – och något som vi på Kärnfull Energi stöttar genom varje förmedlad kilowattimme – men ett slutförvar är oavsett positivt att få på plats.

Gällande Sverige noterar vi även att Vattenfall, Fortum och Uniper utfärdat en gemensam varning om att risken är stor för att sommarens dramatik med extrema prisområdesskillnader samtidigt som elförsörjningen hotades kommer att upprepas, och då bli ännu värre.

De stora elproducenterna anser att såväl Svenska Kraftnät som politiker måste agera snabbare och inse allvaret i situationen. Ett läge som inte direkt blir bättre av att även Ringhals 1 – till följd av politiska beslut – försvinner ur elnätet efter årsskiftet.

_______________________________________________________

IEA hyllar kärnkraft och USA miljardsatsar på nya reaktorer

“Clean energy must be at the core of post-Covid-19 economic recovery efforts [..] the challenge means we cannot afford to exclude any available technologies, including nuclear power — the world's second-largest source of low-carbon electricity”

Det var det skarpa budskapet från Internationella energirådet (IEA) i en utmärkt krönikaCNN:s sajt förra fredagen. Man uppmanar nu kärnkraftsnationer att behålla, förnya och utveckla sin kärnenergi under den tydliga rubriken "Utan kärnkraft kommer klimatutmaningen bli väldigt mycket svårare".

Och tydlighet från oberoende världsorganisationer likt IEA är precis vad som behövs, inte minst då direkt undermåliga studier från lobbyorganisationer och mindre forskningsinstitut fortsätter släppas även utanför Sveriges gränser.

Nyligen släpptes en rapport i Nature, författad av bl.a kärnkraftsmotståndaren Benjamin Sovacool och f.d. Greenpeece-styrelsemedlemmen Andy Stirling, som påstod sig visa att länder som inte satsar på kärnkraft utan bara förnybart snabbare når utsläppsminskningar. En direkt felaktig slutsats, och som även motsades av rapporten själv, men vars budskap ändå tyvärr fick rejäl spridning.

Därför var det glädjande att såväl The Breakthrough Institute som ansedda Popular Mechanics snabbt och förtjänstfullt åtog sig att granska studien. Vad som är fakta i frågan klarnar rejält efter att man läst deras analyser.

Några som däremot inte har några tvivel alls om kärnkraftens betydelse för framtiden är USA:s Energidepartment (DOE). Nu står det klart att Bill Gates nya idé, Terrapower Natrium, samt X-Energy får dela på motsvarande drygt 1,5 miljarder kronor från dem för att färdigställa varsin ny reaktorer inom sju år.

_______________________________________________________

Gillar du det vi gör? Välj då Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimerade utsläpp, stabila elnät och orörd natur
  • Rörligt elpris, utan bindningstid, superb kundtjänst
  • Forskningsstöd per kWh – för framtidens kärnkraft
  • Välj närproducerad el från favorit-kraftverk

Sign up