5 November 2020. 3 min läsning

Kärnfulla nyheter v.45 – kärnkraft till havs, brittiska framsteg och framtida elbrist

Cover image

Veckans svep: kärnenergins framtid till sjöss. Storbritannien allt närmre nya reaktorer samt svensk förvirring, Stockholmsk elbrist – och framtida kärnkraft.

  • Atomdrivna fartyg och flytande kärnkraftverk
  • BBC:s besked: ny brittisk reaktor får klartecken
  • "Vindkraftens fel", 08-elbrist och forskningsreaktor

_______________________________________________________

  • Atomdrivna fartyg och flytande kärnkraftverk

"You will have ships going 50% faster because the fuel is essentially free once you’ve paid the up front capex investment and the tanks will be empty."

Splash 247 bevakade i veckan ett sjöfarts-webinarium där atomdrivna transportfartyg diskuterades högljutt. Representanter för den utsläppstunga shippingindustrin påpekade att konsekvenserna av kärnenergins intåg skulle bli "katastrofala" – för branschen.

Snabbare skepp är en del, men framförallt inser man att betydligt färre fartyg kommer behövas när man inte längre behöver förflytta lika mycket energi. I dagsläget transporterar c:a 40% av världens handelssjöfart bränslen i olika former.

Rent tekniskt är utsläppsfri atompropulsion till havs långt ifrån något nytt: USA:s flotta har t.ex. snart sextusen olycksfria reaktor-år bakom sig. Små, modulära reaktorer som under dryg 75 år rundat jorden över tretusen gånger. Forbes skrev bra om ämnet för ett år sedan.

Att ämnet nu är ordentligt på tapeten igen är givetvis p.g.a. klimatdebatten. Något som även fått Bill Gates att intressera sig, och genom sitt reaktorbolag TerraPower inleda ett samarbete med brittiska Core-Power, som tillverkar en marin smältsalts-reaktor för drift och tillverkning av syntetiska bränslen.

På samma tema, om än mer fokuserat på vanlig kärnkraftsproduktion, uppmärksammade den populära sajten Science Friday hur framtiden tycks komma att bjuda på flytande gigawatt-stora kraftverk serietillverkade i skeppsdockor.

_______________________________________________________

BBC:s viktiga besked: Sizewell C får klartecken

Storbritanniens elkonsumtion väntas fördubblas till år 2050, samtidigt som man avser uppnå netto-noll utsläpp till samma år. Att den ekvationen kräver enorma mängder ny ren elproduktion är fullt logiskt, och därför fattas nu en rad beslut kring hur försörjningen skall gå till.

Regeringen har redan tydligt visat att kärnkraft blir en nyckel i omställningen, och i veckan kunde BBC avslöja att den planerade nya reaktorn i Suffolk, Sizewell C, nu får klartecken för att påbörja byggnationen.

Projektet skall kunna genomföras på 10 år, kosta runt 20 miljarder pund och leverera ren, pålitlig el för mellan fyra och sexhundra kronor megawatt-timmen – ungefär samma prisnivå som vind- och gaskraft. Med skillnaden att det här blir planerbar elproduktion med en hundradel av livcykel-utsläppen från naturgas.

Beslutet skall även ha grundats i att Sizewell C uppskattas skapa 70.000 arbetstillfällen.

The Conversation, ett ledande nätverk av ideella medier som publicerar upphovsrättsfria nyheter skrivna av akademiker och forskare, tog tillfället i akt att i sin brittiska upplaga förklara just varför kärnenergi är så avgörande för landets elframtid. Här sattes fokus på att sidoeffekter, likt vätgasproduktion eller fjärrvärme, blir minst lika viktiga som den faktiska elproduktionen.

_______________________________________________________

"Vindkraftens fel", 08-elbrist och forskningsreaktor

Under den spetsiga rubriken "Det är vindkraftens fel" levererade Realtids Per Lindvall veckans skarpaste krönika, om hur alltför mycket väderberoende elproduktion ställer till det för oss:

"En slutsats är att systemnyttan med ytterligare utbyggnad av svensk vindkraft, så länge den inte kan lagras, är närmast negativ i nuläget. Den slår undan benen på lönsamheten för de planerbara kraftkällorna, som behövs för att klara topplastriskerna."

Krönikan hämtar bl.a. insikter från Stockholms Handelskammares nya rapport som påvisar att vår huvudstad under det kommande decenniet kommer att lida av såpass omfattande elbrist att man riskerar att 500 miljarder kronor i produktivitet, 47 000 bostäder och 443 000 jobb uteblir.

"Produktionsbortfallet motsvarar om man skulle sätta hela Sveriges handelssektor på paus under ett helt år och är därför ett hot mot vår utvecklingsförmåga, en stark broms på landets tillväxtmotor och ett hinder för den gröna omställningen. Vi behöver nu se åtgärder för att trygga en stabil tillgång på el och effekt som matchar samhällets behov."

Dyster läsning, såklart. Men viktig, och varningarna kommer inte som en överraskning för alla de som orkar sätta sig in i hur det kan finnas elöverskott och effektbrist på samma gång i vårt avlånga land.

En del av lösningen på framtidens elutmaningar kan dock vara på gång i Oskarshamn. Sjunde AP-fonden uppmärksammade i veckan SUNRISE-projektet där KTH-forskare nu påbörjat arbetet med att ta fram en fjärde generationens reaktor som ska kunna utnyttja uranet 100 gånger mer effektivt genom att återanvända det flera gånger, samt drivas på uttjänt kärnbränsle från dagens reaktorer.

"Det bildar ett kretslopp som till slut har bränt ur all energi som går ur uranet – och därmed även eliminerat i princip allt långlivat radioaktivt avfall. Det är alltså ett hållbart energisystem."

_______________________________________________________

Välj Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimerade utsläpp, stabila elnät och orörd natur
  • Rörligt timpris, utan bindningstid och blixtsnabb kundtjänst
  • Forskningsstöd per kWh – för framtidens kärnkraft
  • Välj närproducerad el från favorit-kraftverk

Sign up