13 November 2020. 4 min läsning

Kärnfulla nyheter v.46 – Rolls-Royce, Tysklands miss och alla tiders comeback

Cover image

Denna veckan: Rolls-Royce och Exelon samarbetar om brittiska minireaktorer, ny rapport visar Tysklands misslyckande och Yale-chef om kärnkraftens comeback.

  • Rolls-Royce planerar 16 minireaktorer i Storbritannien
  • Ny rapport: tyska utsläpp bland de fem högsta i EU 2030
  • Långläsning: modern kärnkraft ger alla tiders comeback

_______________________________________________________

Rolls-Royce planerar 16 minireaktorer i Storbritannien

Minns ni de läckra konceptbilderna på hur ikoniska Rolls-Royce föreställer sig sina små, modulära reaktorer och kärnkraftverk? Som små silvriga skalbaggar utmed den brittiska kustremsan.

Ren sci-fi? Nej då, i veckan togs ännu ett stort kliv i rätt riktning när man signerade ett samarbetsavtal med den amerikanska energijätten Exelon med målsättningen att konsortiumet, som även välkomnar åtta andra brittiska företag, skall bygga sexton 440 megawatts så kallade UKSMR:s runt om Storbritannien de kommande decennierna.

Så väl BBC som Sky News uppmärksammade planerna som bl.a. innebär att 6 000 jobb skapas i norra England redan de kommande fem åren. Inom 15 år hoppas man att den siffran har stigit till 34 000 jobb, och projektet blir således viktigt för landets ekonomiska återhämtning.

Den brittiska regeringen ser kärnenergi som avgörande för att kunna uppnå sitt mål om nettonoll utsläpp till 2050, och då sex av sju existerande reaktorer kommer att stängas till 2030 behövs en stor mängd nybyggen av såväl stora (som t.ex. Sizewell C) som små kraftverk.

Man låter meddela att den första UKSMR:n kan vara i full sving inom tio år, och att man därefter kommer kunna bygga och installera två om året till en kostnad av 2 miljarder pund styck.

Sky News rapporterar att konsortiumet, som mottog och matchade 18 miljoner pund i statligt stöd förra året, kommer tilldelas ytterligare drygt 200 miljoner pund inom kort. Även den summan skall matchas av industrin, och här spelar säkerligen avtalet med Exelon en viktig roll.

En lyckad lansering av UKSMR i Storbritannien kan mycket väl kan leda till en exportsuccé med ett uppskattat värde på runt 250 miljarder pund inom trettio år.

_______________________________________________________

Ny rapport: tyska utsläpp bland de fem högsta i EU 2030

Ett land som inte har lika stor anledning att se positivt på sin energi- och klimatframtid är dock Tyskland. Beslutet att lägga ner sin utmärkta kärnkraftsflotta som del, eller hela meningen, av Energiewende har lett till årskostnader runt 30 miljarder euro, nyöppnad kolkraft och ett gigantiskt beroende av naturgas på import ifrån Ryssland.

Tidigare har man mest kunnat spekulera i hur denna satsning på fossil gas och väderberoende elproduktion även kommer att skada förutsättningar att nå uppsatta klimatmål, och inte bara det tyska folkets privatekonomi. Därför rönte en ny rapport från den ledande Europeiska klimat-tankesmedjan Ember Climate stor uppmärksamhet i veckan.

Studien djupdyker i hur EU:s medlemsländers elutsläpp kommer att utvecklas till år 2030 – och påvisar med all önskvärd tydlighet hur Tysklands, och lika ideologiskt drivna Belgiens, utfasning av ren, pålitlig baskraft från fission istället leder till ett kraftigt ökat fossilberoende.

Obönhörligen landar bägge länderna på topp 5 över de smutsigaste elnäten i hela EU om tio år. Fjärdeplacerade Tyskland tickar in på 248g CO2/kWh och femman Belgien på 229g, slagna av bl.a. Rumänien.

EU:s ledande kärnkraftsnationer Sverige och Frankrike är som väntat best-in-class med 14g respektive 22g. EU-27:s genomsnitt år 2030 kommer att ligga på 153g, och de sju värsta länderna står ensamma för 80% av unionens elutsläpp.

Om studien hade gjorts på ännu lite längre sikt, säg 2040-2050, när de tre värsta elnäten år 2030 (Polen, Tjeckien och Bulgarien) hunnit realisera sina respektive kärnkraftsplaner borde vi rimligtvis få se tyskarna och belgarna placera sig som hela unionens värsta miljöbovar.

Hur det låter från de folkvalda i Tyskland? Nja, de har valt att inte kommentera rapporten. Däremot uttalade sig energiminister Peter Altmaier i Frankfurter Allgemeine om sin vision för hur landet skall klara några som helst miljömål till 2030.

Hans lösning? Att elkonsumtionen ska minska(!) med 10 terawattimmar från dagens 580TWh de kommande tio åren. En fascinerande tankevurpa då samtliga tillgängliga studier visar på att elektrifieringen av t.ex. transport och industri leder till en ökning mot uppåt 750TWh till 2030.

_______________________________________________________

Långläsning: modern kärnkraft ger alla tiders comeback

Yale universitetets miljöinnovationschef Ben Soltoff vid CBEY står för helgens långläsning i en utmärkt essä på sajten Green Wiz. Under rubriken "Advanced nuclear: a climate-tech comeback story" levererar han sin vision om hur kärnenergin nu är på väg mot sin renässans, vilket också tycks bli vår planets viktigaste comeback-story någonsin.

Han beskriver på ett bra sätt teknikens förflutna och kvarstående utmaningar, men gör det utifrån perspektivet att den kluvna atomen troligtvis är mänsklighetens största teknologiska landvinning. Det skapar ett bra tonläge som ger utrymme att nyansera debatten:

"It’s a little bit like how cars or airplanes now are different from what they were 15, 20, 30, 40 years ago. It’s the same with nuclear. You’re now buying a model 2020 Mercedes. You’re not buying a Peugeot from 1965."

Soltoff pekar på de stora framsteg som gjorts samt tre nyckelmöjligheter för kärnkraften att kunna spela en viktig roll i allas vår gemensamma framtid: downsizing (SMR), mångsidighet (fjärrvärme, vätgasproduktion) och säkrare design.

_______________________________________________________

Välj Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimerade utsläpp, stabila elnät och orörd natur
  • Rörligt timpris, utan bindningstid och blixtsnabb kundtjänst
  • Forskningsstöd per kWh – för framtidens kärnkraft
  • Välj närproducerad el från favorit-kraftverk

Sign up