25 December 2020. 3 min läsning

Kärnfulla nyheter v.52 – Kanadas nya plan, Seaborgs milstolpe och ett svenskt pussel

Cover image

God jul och fortsättning! Denna vecka: danska Seaborg når milstolpe, Kanada lägger fram ny SMR-plan och svenska kraftverks renoveringar får godkänt –men nu skall pusslet läggas.

  • Kanadas nya plan för små modulära reaktorer
  • Seaborgs flytande kärnkraft når ny milstolpe 
  • Svensk OBH får godkänt – men nu väntar pussel

_______________________________________________________

Kanadas nya plan för små modulära reaktorer

2020 har varit ett väldigt positivt år för nordamerikansk kärnkraft. I USA är satsningar på framtidens reaktorer en av få riktigt bipartisanska frågor, samtidigt som landet omgående börjat använda sin nya policy gällande utlandsinvesteringar för att bidra till nybyggen i en rad länder, såsom Polen och Rumänien.

På andra sidan den nordliga gränsen, i lönnsirapens förtrollade land Kanada, hittar vi dock ännu starkare politiskt stöd. Landet hämtar redan idag 15% av sin el från kluvna atomer, och då främst i provinsen Ontario – hem för ett av världens renaste elnät.

Samtidigt ser man nu på landsnivå en stor och ljus framtid inom små modulära reaktorer (SMR), och avser att som nation ta en världsledande roll inom tekniken. I veckan lanserade naturresursminister O´Regan den action-plan som skall ta landet dit.

Baserat på 78 års inhemsk kärnkrafts-erfarenhet, och i nära samarbete med provinser och ursprungsbefolkning, ses småreaktorerna som en nyckel för att landet skall uppnå sina klimatmål till 2050. Nu ligger vägen utstakad: innovation, internationella samarbeten och genomtänkt lagstiftning. Allt i symbios med natur och befolkning.

Man avser även sikta på att ta en bra andel av den globala SMR-marknad som förväntas vara värd mellan 960 och 1 800 miljarder kronor inom 20 år. Resan dit förväntas även skapa tusentals välbetalda arbetstillfällen över hela Kanada.

_______________________________________________________

Seaborgs flytande kärnkraft når ny milstolpe

För en knapp månad sen (v.48) berättade vi om den danska start-upen Seaborg Technologies som lyckats attrahera namnstarka investerare i sin senaste runda. Bolaget avser bygga små, modulära smältsaltsreaktorer i Danmark för montering på pråmar i Seouls skeppsdockor. Dessa flytande kraftverk avses sen leverera ren el och värme till köpande länder i 24 år.

Konceptet har rönt stor uppmärksamhet, och t.o.m. vanligtvis så kärnkraft-skeptiska The Guardian skrev i veckan en bra artikel om företagets stundande resa.

Nu låter Seaborg meddela att en ny milstolpe har passerats, då ABS (American Bureau of Shipping) går vidare med utvärderingen av tekniken med avsikt att godkänna och klassificera den för serietillverkning och nätanslutning.

Seaborgs grundare Troels Schönfeldt ser beslutet som en nyckel för att kunna uppnå sin ambitiösa målsättning om sjösättning av en första kommersiell kraftpråm år 2025.

_______________________________________________________

Svensk OBH får godkänt – men nu väntar pussel

Strålsäkerhetsmyndigheten ställde år 2014 krav på installation av system för oberoende härdkylning (OBH) vid samtliga svenska kärnkraftreaktorer senast 31 december 2020.

I veckan lät myndigheten meddela att man bedömer att Forsmark, Ringhals och OKG nu uppfyller dessa högt ställda villkor och krav:

"Införandet av den oberoende härdkylningen innebär en stor säkerhetshöjning och kärnkraftsanläggningarnas tålighet mot extrem yttre påverkan har stärkts betydligt."

I Ringhals och Forsmark handlar det om investeringar på tre miljarder kronor som kommer säkra driften in på 2040-talet, enligt Ringhals AB:s vd Björn Linde.

Samtidigt uppmärksammar dock Hallands Nyheter i en längre artikel det jättepussel som väntar för såväl Svenska kraftnät, Ringhals AB och SKB efter att Ringhals 1 klappar igen om en knapp vecka.

Svenska kraftnäts uttalande är t.ex. intressant gällande vad denna påtvingade förtidspensionering av en fullt fungerande reaktor innebär för vårt lands konkurrenskraft:

"Vi har en planering för att säkerställa driften och undvika större avbrott. Det som skulle kunna uppstå är en situation där man inte kan bevilja utökade abonnemang vilket skulle kunna innebära en hämsko för till exempel bostadsbyggande och företagsetableringar"

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimerade utsläpp, stabila elnät och orörd natur
  • Superlågt rörligt timpris utan bindningstid
  • Blixtsnabb kundtjänst och forskningsstöd per kWh
  • Välj närproducerad el från favorit-kraftverk

Sign up