31 December 2020. 3 min läsning

Kärnfulla nyheter v.53 – Ring(hals) ut, Japans ny plan och USA:s fusion

Cover image

Gott nytt år! Tack för allt i år – den kärnfulla framtiden ser ljus ut. Årets sista vecka bjuder dock på både sorg och glädje. Ringhals 1 stängs, medan 3 och 4 nu är redo för framtiden. Japan satsar stort på ny kärnkraft och från USA rapporteras framsteg inom fusionskraft.

  • Ring(hals) in det nya, ring ut det gamla
  • Japans klimatneutralitet innebär ny kärnkraft 
  • Fusionskraft från Sparc-reaktorn redan 2030?

_______________________________________________________

Ring(hals) in det nya, ring ut det gamla

Idag är en sorgens dag. Ringhals 1 tvingas in i förtidspensionering efter att ha levererat nära 220 terawattimmar ren, planerbar el under 45 års drift – ungefär lika mycket som hela Göteborg har förbrukat under 44 år!

En makalös prestation av denna svenskdesignade miljöhjälte som bara tog 4,5 år från byggstart till första kriticitet. Med en genomsnittlig tillgänglighet på 70% är Ringhals 1 själva sinnebilden av pålitlig fossilfri baskraft.

Göteborgs-Posten levererar idag en värdig hyllning till en reaktor som kommer saknas dagligdags i vår svenska elmix.

Småsyskonen Ringhals 3 och 4 har dock precis miljardrenoverats för att kunna fortsätta förse landet med prima el långt in på 2040-talet, och vidare. Därför ringer vi nu in mega-elektrifieringens era med sex stolta reaktorer kvar i mixen – som troligtvis kompletteras med ett antal småreaktorer inom en inte allt för avlägsen framtid.

I skrivande stund talar förresten mycket för att Ringhals även kommer att krönas till årets populäraste kärnkraftverk i den första upplagan av Kärnkraftskampen. Vid midnatt stängs tävlingen, och den 12/1 avslöjas vinnaren.

_______________________________________________________

Japans klimatneutralitet innebär ny kärnkraft

För två månader sedan lät premiärminister Suga meddela att Japan, världens tredje största ekonomi, skall uppnå klimatneutralitet till år 2050.

Att kärnenergin skulle få en nyckel roll i den omställning har varit relativt uppenbart, och igår släppte METI (Ministry of Economy, Trade, and Industry) sin rapport för hur landets elframtid bör se ut.

Elförbrukningen väntas öka med 30-50% och elmixen bestå av 50-60% förnybart samt 30-40% kärnkraft och fossilkraft med CCS (koldioxidinfångning). Därtill förväntas importerad (och inhemsk) vätgas och ammoniak producerad av rena elkällor bidra med 10%.

En ambitiös plan, där det sedan tidigare står klart att innovation blir nyckeln. En stor del av den går rimligtvis till en ny generation kärnkraft, då landets nuvarande lagstiftning endast tillåter licensförlängning á 20 år för existerande anläggningar.

Om man antar att samtliga nuvarande kraftverk får förlängda livstider så kommer de ändå "endast" stå för 20 gigawatt installerad effekt år 2050, vilket torde generera runt 10% av den enligt METI förväntade årliga kärnkraftsproduktionen. En kraftig utbyggnad är således att vänta då såväl inhemsk kompetens som behov finns.

_______________________________________________________

Fusionskraft från Sparc-reaktorn redan 2030?

I skarp kontrast till fissionskraftens bevisade betydelse för att möta framtiden på bästa sätt har dess syskonteknik fusionskraft haft svårare att nå framsteg, även om internationella projekt som Iter och ett flertal nationella varianter uppnåt vissa milstolpar.

Men ännu har ingen vågat ge en tidsram för kommersiell elproduktion. I september släppte dock MIT-forskarna som samarbetar med fusionskraft-företaget CFS en rapport som sägs bevisa att den design de påbörjade 2018 faktiskt fungerar och kan utvinna mer energi än den konsumerar.

Den stora fördelen med Sparc, deras unika tokamak-reaktor, är dess relativa litenhet som möjliggörs tack vare ny ultra-stark magnetteknik. Det rapporterade The Guardian om i veckan.

CFS har satt en aggressiv tidsplan och påstår sig kunna påbörja byggandet av en första reaktor i början av nästa år med siktet inställt på att leverera el till det amerikanske elnätet redan år 2030. Det vore onekligen en rejäl förbättring mot andra fusions-tidplaner.

Många frågetecken kvarstår givetvis, men visst kittlar det lite att tänka sig en framtid där fission och fusion tillsammans kan bidra till att knuffa undan fossila energikällor och skapa enorma mängder ren och planerbar el för vår planet?

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimerade utsläpp, stabila elnät och orörd natur
  • Superlågt rörligt timpris utan bindningstid
  • Blixtsnabb kundtjänst och forskningsstöd per kWh
  • Välj närproducerad el från favorit-kraftverk

Sign up