7 October 2019. 3 min läsning

Kärnfullt innovationsstöd — per kWh!

Cover image

Denna vecka vänds världens blickar mot kärnkraftens framtid då “International Conference on Climate Change and the Role of Nuclear Power” äger rum i Wien. Självklart vill även vi passa på att släppa nyheter: dels om vår Advisory Board, dels hur vi ekonomiskt stöttar forskning och utveckling genom en donation per såld kWh.

Idag drog det alltså igång — 500 delegater från 72 länder i fem dagar på IAEAs huvudkontor i den österrikiska huvudstaden. Samtliga där för att diskutera hur världen bäst nyttjar kärnkraft i framtidens energimix, i syfte att nå Parismålen för minskad global uppvärmning till år 2030 och 2050.

Den absolut mest avgörande insatsen mänskligheten kan göra är att minska koldioxidutsläppen i atmosfären, och där spelar val av energikällor en avgörande roll. För att ha en chans att klara utmaningen krävs att samtliga fossilfria energislag får fullt politiskt och folkligt stöd — inte minst kärnkraft.

Vi är alltså övertygade om att kärnkraftens tid är nu — och i framtiden. Ni som följer oss vet att Kärnfull har bildats för det syftet; ökad förståelse kring kärnkraftens avgörande betydelse för Sverige, EU och världen.

Vi tror helt enkelt att det behövs en förenande röst i Sverige som kan föra fram rationella miljövänners åsikter — även som konsumenter. Vi vill vara den rösten. Om vi lyckas visa på att det finns en stor efterfrågan på ursprungsgarantier för 100% kärnkraft kommer det bli svårare för beslutsfattare att blanda bort korten.

Om vi alla därtill gör det under samma paraply kommer Kärnfulls roll i debatten och opinionen bli såpass avgörande att vi blir hörda.

På sikt kan vi tillsammans vara en del i att skapa förutsättningarna för Sverige att bli ett föregångsland inom modern kärnkraft i Europa.

Om vi lyckas med våra ambitioner är det ett stort ansvar på våra axlar, och en position som vi lovar att vårda och använda till vår fulla förmåga — och med vår hundraprocentiga energi. Vi brinner för den här frågan, och att få jobba med den i medvind är en ynnest. Det vill vi verkligen fortsätta med.

Men vi vill att Kärnfull ska bidra mer än så. För oss är det avgörande att svensk forskning inom kärnkraft får bästa möjliga förutsättningar. Därför kan vi idag med stolthet avslöja två, för oss, stora nyheter:

  • Vi rekryterar nu en kunnig, välrenommerad, oberoende och opolitisk Advisory Board — en rådgivande panel — som kommer att hjälpa oss att fatta strategiska beslut samt bidra till positivt opinionsbildande. Vi kommer löpande under 2020 att avslöja vilka profiler som är med, men det rör sig om starka namn med stort kunnande, stor passion och stora plattformar.
  • Fr.o.m 1/1 2020 kommer vi på årsbasis att donera en bestämd summa per såld kWh till forskning och innovation inom kärnkraft. Det blir ett huvuduppdrag för nämnda panel att vid årsbokslut hjälpa oss att se till att donationen bäst kommer forskning och utveckling till gagn. Det kan handla om stöd direkt till start-ups, forskning-stipendier på individnivå eller stöd till olika initiativ. Kom gärna med era förslag!

Allt har gått så fort, och det är fortfarande en hisnande tanke för oss att vi kan komma att skapa reellt värde för svensk kärnkraft genom Kärnfull. Att vi kan hjälpa till att skapa mer informerade diskussioner runt middagsborden i Sverige. Att vi tack vare våra kunder kan ge ekonomiskt stöd till forskning. Att vi kan rådslå med världsledande branschexpertis.

Allt detta sker tack vare ert stöd för våra aktiviteter (såsom Kärnkraftslogik-serien) och er vilja att hjälpa oss sprida fakta och budskap. Vi är så tacksamma för det, och vi ser att Kärnfulls roll har börjat etableras på ett sätt som gör att vi vågar vara ordentligt optimistiska inför framtiden. Våra inlägg når nu tiotusentals personer, helt organiskt och engagemanget är till 99% positivt. Det sistnämnda gläder oss alldeles särskilt.

Fortsätt hålla er uppdaterade via våra sociala medier, eller här på bloggen. Vi finns alltid på hej@karnfull.se.

Med kärnfulla hälsningar,

John och Christian