1 December 2019. 5 min läsning

Kärnkraft är årets julklapp

Cover image

Sign up

PRESS RELEASE Göteborg den 2 december 2019

I år lägger vi klimatsmart kärnkraft under granen! När HUI Research förra veckan traditionsenligt utsåg “årets julklapp” utifrån en analys av rådande samhällstrender och svenskarnas aktuella konsumentbeteenden föll valet på en.. eh.. mobillåda. Kärnfull Energi har ett annat förslag: i år kan svenskarna istället göra en insats både för klimatet och svensk elproduktion genom att skänka varandra ursprungsgarantier från 100% svensk kärnkraft.

Fram till och med den 15e december erbjuds därför nu alla rationella miljövänner att köpa intyg gällande införskaffande — och annulation — av ursprungsgarantier á 10.000 kWh kärnkraft i enlighet med EUs elmarknadsdirektiv (2003/54/EG) och Lag (2010:601) om ursprungsgarantier för el. Mängden motsvarar ett halvårs hushållsel-konsumtion för ett genomsnittlig svenskt radhus.

Intygen, som kostar 129kr/st och säljs via elhandelsbolagets webbshop, levereras i form av en A5-print på 300g obestruket fotopapper framtagen i samarbete med hyllade Stockholmsfotografen John Guthed. Under namnet Kärnfull x Guthed knyts ett ändamålsunikt, d.v.s. ursprungsgaranterat, foto vid namn “Topplasttimmen” till intygen.

Tanken är att dessa prints skall ramas in och försköna väggar Sverige över, i syfte att styrka att innehavarens elkonsumtion till 10.000 kWh (10MWh) motsvarats av svensk-producerad kärnkraft, energislaget med lägst koldioxidutsläpp per kWh av samtliga (5g enligt EPDs livscykelanalys).

Kärnfull Energi, som i augusti i år blev Sveriges första dedikerade elhandelsbolag med 100% kärnkraft, har uppmärksammats i media de senaste fyra månaderna — något som inneburit att man snabbt kunnat börja driva opinion och sprida fakta i frågan via sociala medier, inte minst genom initiativet #Kärnkraftslogik.

Genom att bli kund hos Kärnfull, som är ett helt opolitiskt och oberoende företag, kan man även som elkonsument spela en större roll i klimatlösningen genom att aktivt visa sitt stöd för svensk kärnkraft. Utöver att all ens årliga elkonsumtion motsvaras av kärnkraft — något som direkt stöttar fortsatt och lönsammare produktion — donerar Kärnfull även pengar till forskning och utveckling via ett innovationsstöd baserat på mängden förmedlade kWh per år.

Kärnfull x Guthed är en kampanj som uppenbart går utanför företagets vanliga elhandel, och eventuellt överskott från försäljningen kommer att bli ett tillskott till nämnda innovationsstöd. Handel med ursprungsgarantier, speciellt när den sker utan att förmedla tillhörande el som i detta fallet, är okonventionell och det kan krävas att man sätter sig in i hur systemet fungerar. Enkelt sagt kan man dock se införskaffandet av julklappen som en form av klimatkompensation, då förfarandet med dessa värdepapper kan liknas vid s.k. utsläppsrätter.

Ursprungsgarantier, som inte skall förväxlas med elcertifikat, utfärdas av Energimyndigheten och är elektroniska handlingar för alla typer av elproduktion, i syfte att göra ursprungsmärkningen tillförlitlig — det vill säga se till att såld el av respektive energislag verkligen motsvarar mängden producerad el. Elproducenter får helt enkelt en garanti av staten för varje producerad kilowattimme (kWh) el som sen säljs på en öppen marknad via bilaterala avtal eller mäklare.

“Under 2019 har klimatförändringarnas påverkan på vårt samhälle genomsyrat i princip alla frågor, och inneburit att kärnkraftens alla fördelar äntligen hamnat i fokus: låga utsläppsnivåer, överlägsen kapacitetsfaktor och därmed helt avgörande för att klara en fossilfri elektrifiering av samhälle och industri i en tid av snabb tillväxt, befolkningsökning och urbanisering”, säger John Ahlberg, grundare, Kärnfull.

Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045 enligt Svenskt Näringsliv, som förespråkar kraftiga investeringar i såväl elproduktion som elnät. Stommen i svensk elförsörjning kommer från vattenkraft och kärnkraft, där den senare enligt 2016 års Energiöverenskommelse avses vara urfasad om tjugo år, då Sverige har som ambition att övergå till ett 100% förnybart elsystem.

“En sådan omställning skulle inte bara bli vansinnigt dyr på grund av skenande systemkostnader, utan också innebära att södra Sverige med stor sannolikhet kommer präglas av effektbrist och ökad import av fossila energikällor från t.ex. Polen. Vår vattenkraft är redan nära sin maximala kapacitet, Norges dito går på export västerut och att då i en tid av kraftigt ökat elbehov självförvållat göra vårt elsystem helt väderberoende är ett stort misstag. Vi hoppas att vi genom vår verksamhet, och med kampanjer likt denna kan hjälpa svenskarna att få upp ögonen för hur oerhört viktig kärnkraften är även i framtiden”, fortsätter John Ahlberg.

Livstidsförlängd samt nybyggd kärnkraft (såväl nuvarande Gen-III och framtida Gen-IV med avfallsåtervinning) är på en neutral marknad det bästa alternativet för Sverige — och kan innebära

en stor framtida exportintäkt. Inte minst under de vindstilla och mörka höst- och vinterdagar som tenderar att infalla samtidigt i norra Europa. Då efterfrågas god tillgång på fossilfri och pålitlig el.

Kärnkraft och förnybara elslag i nära samarbete är det absolut bästa sättet att ta striden mot fossila energikällor, som än idag står för över 80% av världens elproduktion. Kärnfull följer med stort intresse utvecklingen inom storskaliga, kostnadseffektiva ellagringslösningar för förnybara energislag och hoppas att, när de väl lämnat idéstadiet, kan bli en välbehövlig resurs i en eltörstig samtid — utan att kräva alltför skadlig gruvdrift efter ädelmetaller.

Ett elnät byggt på kärnkraft, vattenkraft och kompletterat med andra förnybara källor är det ideala systemet. Så ser Sverige ut i dagsläget, och Kärnfull hoppas att kärnkraft även i framtiden får stanna, och växa, i ekvationen.

“För mig som rationell miljövän, och småbarnsfar som försöker göra så gott jag kan för att leva klimatsmart i alla avseenden, var det en självklarhet att ställa upp när Kärnfull hörde av sig. Deras ambitiösa försök att lyfta frågan i Sverige är beundransvärd. Jag hoppas många väljer att lägga kärnkraft under granen i år”, säger fotograf John Guthed.

Med denna gåva i juletid kan du dela med dig av din insikt kring klimatförändringarna och en av de åtgärder som enskilt kan ha störst positiv påverkan på våra utsläppsnivåer — att köpa och stötta svensk kärnkraft.

Sign up

____________________

Om Kärnfull Energi: Kärnfull Energi är en del av Kärnfull Future AB och är helägt av initiativtagarna Christian Sjölander och John Ahlberg. Kärnfull Energi är ett elhandelsbolag, och alltså inte ett kraftbolag som kan reglera tillgång och efterfrågan på elmarknaden. Bolagets fokus är att driva opinion och öka kunskapen gällande kärnkraft – samt förse rationella miljövänner med marknadens klimatsmartaste och pålitligaste basenergi. Följ oss gärna på Instagram, Twitter och Facebook, @karnfull.

Om ursprungsgarantier: www.energimyndigheten.se/fornybart/ursprungsgarantier/mer-om-ursprungsgarantier/

Kontakt: Christian Sjölander, grundare

  • christian@karnfull.se / 0739-435605

John Ahlberg, grundare


  • john@karnfull.se / 0734-387347

John Guthed, fotograf


  • john@guthed.se
  • www.guthed.se