24 August 2019. 3 min läsning

Kärnkraftslogik #1: Klimatsmart

Cover image

Vi anser att kärnkraftens alla goda sidor ofta försvinner i debatten. För att bidra till en mer nyanserad diskussion har vi skapat konceptet Kärnkraftslogik, en bildserie med tydligt presenterad fakta från pålitliga källor som passar utmärkt för såväl sociala medier som sociala situationer. Först ut: varför kärnkraft är klimatsmart!

KÄRNKRAFTSLOGIK #1

Då en stor anledning till att vi startat Kärnfull är vårt klimat- och miljöintresse så känns det fullt logiskt att vi i vårt första avsnitt sätter spotlighten på hur kärnkraften kan vara en såpass klimatsmart energi.

Först och främst, kärnkraft är det energislag med allra lägst andel utsläpp av koldioxid per kWh. Såväl FN:s klimatpanel IPCC som Vattenfalls EPD livscykelanalyser visar detta tydligt, och vi väljer därför att lyfta fram resultatet av dessa i den tillhörande illustrationen. Kärnkraftens 6g koldioxid per producerad kilowatt-timme är en fantastiskt bra siffra, inte minst för klimatet.

Alla som följer oss vet dock att vi inte är motståndare till förnybara energislag, och vi anser att det viktigaste med sådana här jämförelser inte är att ställa kärnkraft mot förnybart, utan att framförallt belysa den gigantiska skillnad som råder mellan fossila energislags utsläpp och de övriga. När det handlar om den el som brukar kallas basenergi -- dvs den som utgör själva grunden i vår energiförsörjning och som finns tillgänglig dygnet runt, året runt oavsett väder och vind -- så står vattenkraft och kärnkraft i den ena ringhörnan, och kol-, gas- och olja i den andra.

Gemensamt i alla IPCC:s rapporter är att kärnkraft anses vara helt nödvändigt ifall vi vill begränsa uppvärmningen till under 1,5 grader. I frågan om tvågradersmålet är skrivelserna mindre kategoriska då det finns enskilda scenarion som visar att vi kan klara två-graders målet utan kärnkraft. Gemensamt för dessa scenarion är dock att de förutsätter en minskad energi-konsumtion i världen.

Av 164 olika scenarion för världens energi-produktion var det inget scenario som byggde på enbart förnybar energi och samtidigt tog höjd för för en ökad energikonsumtion i världen.

I en värld där prioriteringen är en omfattande elektrifiering av såväl industri som fordonsflottor är det dock högst troligt att energianvändningen kommer att öka markant. Detta även om vi som individer tar ett ökat ansvar för att minska vår elförbrukning, eller om omfattande energieffektiviseringar införs.

Detta menar vi gör att en global avveckling av kärnkraft blir ett risktagande med våra chanser att klara tvågradersmålet.

Även om det står klart att kärnkraften är den huvudsakliga lösningen på att fasa ut kol- och gaskraft i världen så kommer även de förnybara energislagen spela en nyckelroll. Men att det kanske är tekniskt möjligt att nå 100% förnybar elproduktion är tyvärr inte detsamma som att det kommer vara enkelt genomförbart eller ens det mest önskvärda ur ett miljöperspektiv.

Alltför ambitiösa försök att i förtid stänga ner kärnkraft och istället förlita sig på en snabb tillväxt av förnybart har, inte minst i Tyskland, haft ödesdigra resultat för våra CO2 utsläpp. Där har kolkraften istället fått en renässans som på lång sikt kan vara förödande för oss alla.

Vi rekommenderar att ni besöker ElectricityMap och tar del av utsläppsnivåer för olika länder i realtid. Där blir det tydligt vad som är den gemensamma nämnaren är i de områden med lägst utsläpp.

Vi rekommenderar varmt att ni läser mer om vad IPCC säger i klimatfrågan och om kärnkraftens roll i framtiden, t.ex. här.

Ytterligare källor: