28 April 2021. 3 min läsning

Midroc Invest AB investerar i Kärnfull

Cover image

Nordens första elhandelsbolag med enbart kärnkraft, tar nu via en riktad nyemission in kapital från Midroc Invest AB för en ökad expansionstakt och fortsatt teknikutveckling. I samband med denna satsning välkomnas Kärnfull Future AB in i investeringsjättens cleantech-portfölj – en viktig investeringssignal i en region med ett kraftigt ökande behov av ren och planerbar energiproduktion.

_______________________________________________________

PRESS RELEASE – Göteborg den 28 april 2021 _______________________________________________________

Sen lanseringen i augusti 2019 har tusentals svenska och danska hushåll och företag tecknat prisvärda och forskningsstöttande rörliga elavtal med 100% svenskproducerad kärnkraft från varumärket Kärnfull Energi. Göteborgs-startupens snabba organiska tillväxt är ett resultat av en forskningstrogen, icke-polariserande och aktiv närvaro i sociala medier, samt schyssta avtalsvillkor och blixtsnabb kundtjänst.

I samspel med en ökande allmän insikt kring om hur viktig kärnkraften är – tack vare sina minimala livscykelutsläpp av partiklar och växthusgaser (2,5g CO2e/kWh, EPD 2019), sin säkra och planerbara drift, långa livslängd, liten ianspråktagen markyta, ansvarstagande avfallshantering och bränslets enorma energitäthet – för en hållbart elektrifierad framtid, har Kärnfulls tydliga nisch och roll i debatten påkallat intresse från en rad investerare.

Grundarna och ägarna Christian Sjölander och John Ahlberg har tidigare valt att tacka nej till kurtiserna, men i samband med att Midroc Invest konkretiserade sitt intresse av att vara med på resan har duon valt att tänka om:

”Dels möjliggör kapitaltillskottet att vi kan snabba på vår affärsplan och börja elektrifiera ännu fler bostäder och verksamheter, och därmed skapa ännu större intresse och insikt kring kärnkraftens roll för en välmående planet. Men investeringen sänder nog även en tydlig signal till samhälle, folkvalda och industri i Sverige”, säger Christian Sjölander.

”Att en så pass välrenommerad aktör som Midroc Invest, med en rad intressanta energibolag i cleantech-portföljen sen tidigare, väljer att nu också satsa på kärnkraft är ett genombrott. Så, via en rättvis värdering och villkor som säkerställer vårt fortsatta beslutsoberoende och tydliga majoritetsägande, var det till sist inget att tveka på. Vi är väldigt glada, och ser detta som början på ett mycket energifyllt och långsiktigt samarbete”, fortsätter Sjölander.

Även på Midroc Invest gläds man över investeringen som blivit officiell idag. Det var VD Göran Linder själv som identifierade möjligheten och tog kontakt med grundarna tidigare i vår:

”I en värld med allt större efterfrågan på ren och planerbar el erbjuder Kärnfull såväl ett komplement som ett alternativ till väderberoende el, fossil baskraft och utsläppstung biomassa. Vi har följt Kärnfull under en tid, och har imponerats av deras välunderbyggda kommunikation och kundfokuserade erbjudande. Deras framväxande roll som ’thought leader’ och ’tech enabler’ inom framtidens planerbara fossilfria energiproduktion – bland annat uttryckt genom det forskningsstöd som genereras via varje förmedlad kilowattimme – gör dem extra spännande,” säger Göran Linder.

”Vi har sett vad bristen på planerbar och miljövänlig elförsörjning leder till. Kärnkraften och dess vidare utveckling har därför en viktig roll att spela i den framtida energimixen om vi ska kunna öka elproduktionen till gångbara priser, minska klimatstressen och samtidigt värna naturvärden och biologisk mångfald, både lokalt och globalt. Kärnfulls ambitiösa road-map är superintressant ur det perspektivet, och vi är stolta över att få chans att kliva på tidigt och bidra på den här resan”, avrundar Linder.

Forskningsstödet kallas Kärnfull Prize och stöttas även av Kärnfulls rådgivarpanel som består av den världsledande energiexperten Kirsty Gogan, författaren och Harvard-professorn Steven Pinker, artisten José González, den LA-baserade musikproducenten Johan Carlsson, entreprenörerna Eric Ingersoll (TerraPraxis) och Caroline Cochran (Oklo) samt professor Christian Ekberg och Klara Insulander Björk från Chalmers. Profiler som utifrån sina respektive kunskaper och plattformar hjälper belysa kärnenergins betydelse samt stötta företaget med strategiska råd.

_______________________________________________________

Om Kärnfull:

Kärnfull Energi är ett registrerat varumärke tillhörande Kärnfull Future AB. Kärnfull är ett internationellt digital elbolag, och således inte ett kraftbolag eller elnätsbolag. Startupens fokus ligger på att minimera utsläpp, miljöpåverkan och kostnader för hushåll och företag via elavtal med 100% kärnkraftsel, säkerställt via handel av ursprungsgarantier från svensk kärnkraftsproduktion. Genom att möjliggöra för rationella miljövänner att “rösta med plånboken“ driver bolaget opinion, bidrar till kärnenergiforskning samt ökar kunskapen kring dess alla fördelar via nyhetssvep och faktaartiklar. Bolaget finns på @karnfull i alla sociala medier.

Kontakt:

  • media@karnfull.se
  • Christian Sjölander, grundare Kärnfull – christian@karnfull.se – 0790-175165

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimerade utsläpp, stabila elnät och orörd natur
  • Superlågt rörligt timpris utan bindningstid
  • Blixtsnabb kundtjänst och forskningsstöd per kWh
  • Välj närproducerad el från favorit-kraftverk

Sign up