4 August 2019. 4 min läsning

Nu lanseras Sveriges första elhandelsbolag med 100% kärnkraft.

Cover image

PRESSRELEASE 4 AUGUSTI

Från och med idag kan alla rationella miljövänner i Sverige anmäla sitt intresse inför höstens lansering av Kärnfull Energi – ett initiativ som syftar till att lyfta kärnkraftens betydelse i en värld som desperat behöver pålitlig, fossilfri och koldioxidneutral basenergi.

När FN:s klimatpanel (IPCC) hösten 2018 släppte rapporten ”Global Warming 1,5 Degrees Celsius” (1) om hur den globala uppvärmningen kan hållas till under 2 grader, fick två rationella miljövänner i Göteborg en lika enkel som god idé: ett elhandelsbolag med 100 % kärnkraft.

Under de månader som vi lagt på att förbereda lansering har såväl ledande politiker, forskare och experter debatterat skälen till varför kärnkraft är så avgörande för framtiden – men fram tills idag har det saknats kommersiella alternativ för slutkonsumenter.

Därför drar vi under hösten 2019 igång Kärnfull Energi, Sveriges första – och än så länge enda – elhandelsbolag som endast tillhandahåller kärnkraft. Startskottet går idag, i samband med att vår hemsida www.karnfull.se lanseras. Där kan man enkelt anmäla sitt intresse så att vi kan hålla er uppdaterade gällande våra förberedelser. Anmälningarna ger oss en uppfattning om hur stort engagemanget för våra tjänster är. Vi avser vara mycket konkurrenskraftiga i vår prissättning.

I en värld av digitalisering, industriell omställning och växande elfordonsflottor – och där förnybara energikällor på intet sätt kan täcka vårt elförsörjningsbehov – behövs kärnkraft. De investeringar och den miljöpåverkan som följer av att istället ställa om Sverige till ett 100 % förnybart elnät, inkl. omfattande ellagringslösningar är alltför omfattande, osäkra och ofärdiga för att anses vara vår enda väg bort från kol- och gasberoendet. (2) Samtidigt braskar klimatfrågan mer än någonsin förr.

För att få positiva effekter utav t.ex. elbilsrevolutionen krävs det att fordon drivs på fossilfri, ren och pålitlig energi. Forskning från tyska IFO (3) visar att elbilar som drivs på kol/gas-el till och med kan vara större miljöbovar än vanliga dieselbilar.

Det är värt att notera att vi inte anser att andra fossilfria källor är dåliga eller oviktiga. Men vi tycker att det behövs en förnyad och mer informerad syn på just kärnkraft i Sverige. En syn som hjälper oss att rädda klimatet för kommande generationer och samtidigt möta framtidens behov.

Vår i dagsläget enda förnybara baskraft, den i så många avseenden utmärkta svenska vattenkraften har snart nått sin maximala utbyggnadsnivå, inte minst utifrån ett miljöperspektiv. Vi noterar även att Europaparlamentet kraftfullt tagit ställning mot vattenkraftens fortsatta utbyggnad, av såväl ekonomiska som miljömässiga skäl. (4)

Vi finner det även anmärkningsvärt att det än idag tycks vara väldigt få som vet om att kärnkraft är det i särklass säkraste energislaget som finns att tillgå – med lägst mortalitet per kWh av samtliga, förnybara såväl som fossila. (5)

Det är tydligt att kärnkraften alltför länge har varit åsidosatt och inte fått ta del av de politiska, och därmed kommersiella, incitament som den förtjänar. Forskning och utveckling inom området måste nu prioriteras, särskilt då de få negativa sidor som finns antingen härrör säkerhet eller höga kostnader – två problemområden som genom alla tider och inom alla industrier bäst har lösts genom innovation och satsningar.

Det är också ställt utom allt tvivel att inget annat basenergislag tar hand om sitt avfall på samma omsorgsfulla och genomtänkta vis som kärnkraft. IPCC är i sin rapport tydliga med att beroendet av fossilenergi måste minska avsevärt fram till år 2050. Idag kommer runt 40 % av EU:s elproduktion från förbränning av just fossila bränslen , såsom kol eller gas. En förödande siffra.

Kunskapsnivån måste därför ökas snarast, då vi inte längre har tid att vänta medan tyskt brunkol och rysk gas fortfarande ses som okontroversiella, eller i alla fall acceptabla, basenergislag. Det är enbart med kärnkraft som en realistisk omställning till ett fossilfritt samhälle är möjlig och som Sveriges (och EU:s) energiförsörjning och oberoende kan säkras. Därför vill vi, som första aktör på den svenska elhandelsmarknaden, ge kärnkraften ett hundraprocentigt stöd. Vi anser att Sverige bör vara ett föregångsland även inom detta område.

Då alla svenska eluttag förses med samma energimix, oavsett ditt aktiva val ("fossilfritt", "vattenkraft", etc.) så garanterar vi istället att motsvarande mängd el som du förbrukar kommer att produceras av 100 % kärnkraft. Detta tack vare ett internationellt system för ursprungsgarantier.

Christian Sjölander, grundare och initiativtagare:

– Kärnfull Energi vill hjälpa Sveriges alla rationella miljövänner att tydligt ta ställning i denna ödesfråga. Som kund hos oss driver du på efterfrågan på en grönare och pålitligare basenergi. Vi ser till att dina energikvoter enbart består av kärnkraft, samt hjälper dig få koll på fakta och nyheter kring kärnkraft – och en rad andra smarta funktioner. Vi har massor planerat, så häng med på vår spännande resa från dag ett.

Källor:

  1. https://www.ipcc.ch/sr15
  2. https://www.energivarlden.se/vad-kostar-omstallningen-till-100-procent-fornybart/
  3. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tysk-studie-elbilar-kan-vara-samre-for-miljon-an-diesel
  4. https://alvraddarna.se/nyheter/eu-bromsar-vattenkraft-sverige-gor-tvartom/
  5. https://www.statista.com/statistics/494425/death-rate-worldwide-by-energy-source/