10 December 2019. 5 min läsning

PR: Kirsty Gogan och Christian Ekberg rådgivare till elhandelsbolag med 100% kärnkraft

Cover image

Kärnfull Energi, Sveriges första elhandelsbolag med 100% kärnkraft, fortsätter knyta till sig välrenommerade rådgivare. Förra veckan José Gonzalez och Klara Insulander Björk, idag två nya tunga namn: Kirsty Gogan, bl.a. medgrundare till Energy for humanity, samt professor Christian Ekberg från Chalmers. I och med detta har fyra av de totalt åtta personer som skall arbeta med företagets årliga innovationsstöd per såld kWh presenterats.

Det har varit intensiva dagar för green-tech start-up:en från Göteborg sen man lanserade sitt nya, rörliga elavtal med 100% kärnkraft och forskningsstöd per såld kWh förra söndagen. Stora mängder kunder, ett ständigt växande engagemang på företagets sociala medier, en välbesökt blogg och en uppskattad webbshop — samt succé för branschens smidigaste och säkraste signering via BankID. Kärnfull Energi introducerade även ett fullmaktsförfarande som ger en helt ny nivå av trygghet vid byte av elhandelsbolag och som återigen visar att man avser leda branschen genom nytänkande.

I Sverige är kärnkraftens framtid alltjämt osäker. Ringhals 2 är på god väg att producera sin sista, och ända in på dödsbädden mycket vinstgivande, kilowattimme. Kärnfull vill tro att det blir allt mer tydligt för allmänheten att nedlagda reaktorer innebär effektbrist, skenande systemkostnader, hotad konkurrenskraft och importerad kolkraft. Företaget arbetar på uppdrag av sina kunder för att svensk kärnkraft istället skall hyllas, byggas ut och få förutsättningar att bli en exportsuccé i en alltmer elektrifierat omvärld.

För att stärka organisationen runt företaget knyter man nu till sig en rad kunniga och välkända personer i en oberoende s.k. advisory board. Hittills har artisten José Gonzalez och forskaren Klara Insulander Björk presenterats, och idag har det blivit dags att avslöja ytterligare två namn med stor kompetens, stora plattformar och stort engagemang för att lyfta kärnkraftens och Kärnfulls betydelse: Kirsty Gogan och professor Christian Ekberg.

Kirsty Gogan är klimatexperten som arbetat med miljöfrågor i hela sitt liv. Hon leder den ideella organisationen Energy for humanity (EfH), som anser att man bör lösa klimatutmaningen genom universell tillgång av moderna energitjänster. Alla fossilfria tekniker är med i organisationens globala lösning – även kärnkraft.

Kirsty, som även företräder LucidCatalyst samt agerar rådgivare åt bl.a. den brittiska regeringen, är en populär talare inom områden såsom forskningskommunikation, kärnkraftens konkurrenskraft och innovation. Senast såg vi henne i Madrid under klimatkonferensen COP25 där EfH, precis som under COP21 och COP23, var mycket aktiv.

År 2016 blev organisationen nominerad till Business Green Leaders “Green NGO of the Year”. Kirsty är även ansvarig för kostnadsreduktions-kommittén inom Nuclear Innovation and Research Advisory Board (NIRAB), en panel som förser Storbritanniens regering med expertråd i frågor gällande kärnkraftens roll i att säkra landets framtida klimatsmarta energimix och industri.

Kirsty Gogan:

“Även om kärnkraft fortfarande anses vara tabu inom miljörörelsen bör den få spela en roll jämte andra lågutsläppsalternativ i jakten på en koldioxidneutral energiförsörjning. Mänskligheten måste klara av att driva civilisationen framåt utan att förstöra den, och här är kärnkraft ett nyckelkomplement till förnybar, väderberoende elproduktion.

Kärnkraft förbises ofta i debatten men förtjänar sannerligen att vara med, inte minst med tanke på dess stora potential att bidra med konkurrenskraftig och storskalig syntetisk bränsle- och vätgas-produktion för sjöfart och flygtrafik — områden som annars blir väldigt svåra att göra klimatsmarta.

Kärnfull kan mycket väl bli en viktig länk i att lyfta upp medborgarnas stöd för kärnkraft till industri- och regeringsnivå, och på så sätt motivera utökat samarbete med avsikt att uppnå våra ambitiösa klimatmål. Företaget är intressant ur det hänseendet då de ger hushållen en chans att, för första gången, aktivt välja — och därmed ekonomiskt stötta — enbart kärnkraft. Detta är något som ger uppmärksamhet till frågan och hjälper påvisa denna rena energikällas stigande popularitet.

Sverige är en ledande kärnkraftnation, och välkänt för sin innovationskraft inom en rad områden. Kärnfull har alla förutsättningar att bli en i raden av alla svenska framgångssagor, och jag är stolt över att bli en del av företagets advisory board. Jag ser framemot att hjälpa till att allokera donationen från innovationsstödet per såld kilowattimme till effektiv forskning- och utveckling inom ren energi“

Professor Christian Ekberg är sedan 2007 innehavare av Stenas professur i Industriell Materialåtervinning och sedan 2012 professor i kärnkemi vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Han leder universitetets forskningsverksamhet inom kärnkemi och industriell materialåtervinning, där han i egenskap av avdelningschef för Energi och material bl.a. har kartlagt, beskrivit och utvecklat olika koncept för separation, återvinning, och transmutation av kärnavfall. Han har även drivit forsknings- och utvecklingsprojekt för separation och återvinning av metaller från uttjänta batterier, solceller, elektronikkomponenter och andra avfallsflöden.

Christian Ekberg har skrivit över 230 forskningsrapporter, bidragit till sju böcker och skrivit otaliga konferensrapporter. Utöver det har han fått tjugotalet artiklar publicerade i ledande tidskrifter. Han blev år 2014 invald i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och tre år senare i Kungliga Vetenskaps och vitterhetssamhället (KVVS).

Christian Ekberg:

“I kärnkraftens barndom myntades uttrycket ‘nuclear standard’. Det var en produkt som helt enkelt hade lite högre kvalitet än konkurrenterna. Detta ansåg man behövdes i en industri där inget kunde lämnas åt slumpen. Kärnkraft och pajaskonster passar inte ihop. Det är därför skönt att konstatera att Kärnfull tar sin verksamhet på allvar och återinvesterar i den forskning som gör ännu bättre och säkrare kärnkraft möjlig. Det är ‘nuclear standard’ det.”

Fyra av åtta rådgivare presenterade således, resterande fyra kommer släppas inom kort. Sammanfattningsvis kan man säga att det rör sig om idel namnkunniga personer inom sina respektive områden — alltifrån populärkultur till forskning. De har alla internationella plattformar och kommer kunna hjälpa Kärnfull att fatta informerade beslut, samt sprida kännedom kring företagets ambition långt utanför Sveriges gränser.

Rådgivarnas roll är primärt att årligen välja ut tre passande mottagarkandidater till kilowattdonationen som sen företagets elkunder får rösta fram en vinnare bland. Det kan röra sig om alltifrån start-ups till stipendier, samhällsinitiativ till forskning — helt enkelt tre rationella alternativ förknippade med kärnkraft, och där pengarna får reell effekt.

Christian Sjölander, grundare Kärnfull:

“Vi är oerhört stolta över att kunna attrahera såpass välkända och välmeriterade namn redan som start-up, och vill tro att det säger en hel del om vår verksamhets relevans, dignitet och ambitionsnivå. Vi har momentum nu och hoppas att alltfler vill ansluta sig som kunder hos oss och på så vis sänka sitt hushålls utsläppsnivå, stärka svensk konkurrenskraft och aktivt bidra till forskning och utveckling av ny, modern kärnkraft genom varje konsumerad kilowattimme. Det är inte värdigt ett land som Sverige att ständigt hotas av effektbrist och nyckeln till att undvika det är helt enkelt mer kärnkraft.”


Om Kärnfull Energi

Kärnfull Energi är en del av Kärnfull Future AB och är helägt av initiativtagarna Christian Sjölander och John Ahlberg. Kärnfull Energi är ett elhandelsbolag, och alltså inte ett kraftbolag som kan reglera tillgång och efterfrågan på elmarknaden. Bolagets fokus är att driva opinion och öka kunskapen gällande kärnkraft – samt förse rationella miljövänner med marknadens klimatsmartaste och pålitligaste basenergi. Följ oss gärna på Instagram, Twitter och Facebook, @karnfull.

Kontakt: hej@karnfull.se

Christian Sjölander, grundare christian@karnfull.se / 0739-435605

John Ahlberg, grundare
 john@karnfull.se / 0734-387347