8 February 2021. 4 min läsning

Svenskt elbolag med 100% kärnkraft öppnar i Danmark

Cover image

Kärnfull Energi, Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft och med bland andra Steven Pinker, José González och Kirsty Gogan som rådgivare, lanseras idag i Danmark. Stärkta av en en snabb organisk tillväxt på hemmamarknaden drar nu energi-startupens första utlandsetablering igång – med siktet inställt på att börja leverera svensk kärnkraftsel till danska hushåll under våren 2021.

Från och med idag kan man även i Danmark anmäla sitt intresse för att elektrifiera sitt liv med den energikälla som sammanvägt är den mest skonsamma för natur, människor, plånbok och klimat: kärnkraft producerad i Sverige. Lanseringen följer en globalt ökad förståelse för vad kärnenergin – tack vare sina ytterst små utsläpp av partiklar och växthusgaser (2,5g CO2/kWh), sin pålitliga drift, långa livslängd, begränsade landyta och enorma bränsledensitet – innebär för en framtid på ständig jakt efter gigantiska mängder ren och planerbar elproduktion.

I Danmark bryts nu allt oftare de dogmer som bland annat drev fram Barsebäcks förtidspensionering år 2005. Detta då miljö- och forskningsintresserade organisationer börjat belysa hur utsläppstungt det danska elnätet alltjämt är på årsbasis – i och med att landet saknar egna kärnkraftverk. Under vindstilla veckor tvingas Danmark istället förlita sig på inhemsk och importerad kol- och gaskraft.

En rad energistart-ups, t.ex. inom utsläppsmonitorering och små, modulära reaktorer har etablerat sig i Köpenhamn på senare år, och det är i samarbete med en av de framgångsrika intresseföreningarna, Föreningen Atomkraft Ja Tak (ForAtom), som Kärnfull nu lanserar sitt danska elavtal.

“I och med att Danmark precis som Sverige tillhör den nordiska elbörsen Nord Pool kan vi, genom systemet för ursprungsgarantier, förse även danska hushåll med vår finfina kärnkraft. Med tanke på Ringhals geografiska närhet kommer vi att leverera vårt prisvärda och forskningsstöttande elavtal med garantier därifrån”, säger Christian Sjölander, Kärnfulls ena grundare. “Vi är dessutom stora förespråkare av ett mer granulärt ursprungsgarantisystem, och där ligger Danmark mycket längre fram i utvecklingen än Sverige. Att bättre knyta faktisk konsumtion och produktion i realtid är en nyckel för att öka förståelsen för vad som gör ett elnät rent dygnet runt, året runt.”

"Föreningen ser framemot att kunna hjälpa Kärnfull få en bra start även i Danmark då vi tillhör den växande grupp rationella miljövänner som skulle älska att få välja 100% kärnkraft framför väder- eller fossil-el. Tidigare har kärnkraftsvänner i landet känt sig maktlösa i klimatkampen, men det ändrar vi på nu”, säger Theis Palm, ForAtoms grundare och tillträdande dansk country manager för Kärnfull.

Sedan starten sommaren 2019 har Kärnfull etablerat sig som en utmanare på den svenska elmarknaden, där inte minst den organiska tillväxten varit en stor del av framgången. Tack vare en unik nisch, välkända rådgivare, forskningsstöd till framtidens kärnkraft, utmärkt kundtjänst och ett mycket prisvärt timpris-elavtal spelar man nu en växande roll i den svenska debatten. Detta inte minst då man även via hemsida och sociala mediekanaler förmedlar nyheter samt granskar och belyser framtidens energiutmaningar utifrån ett miljövänligt, teknikneutralt och kostnadsoptimalt perspektiv.

Sveriges elnät har länge varit en världsförebild med sina låga utsläpp och goda förutsättningar för hållbar och stabil tillväxt och konkurrenskraft, där vattenkraften i norr och kärnkraften i söder skapat en sund balans till ett lågt elpris. På senare tid har dock en rad politiskt påverkade beslut fattats, vilket kraftigt försämrat förutsättningarna att elektrifiera landets alltjämt fossiltunga energiförbrukning.

“Samtidigt som ren, planerbar el nu försvinner ur våra uttag förväntas landets konsumtion öka med 60% till 2040. Bristande transmission och för stor andel väderberoende elproduktion har satt Sverige på fel väg när vi som mest behöver pålitlig tillgång till ren el i hela landet. Kärnkraften är populär i Sverige, men innan oss fanns det inget enkelt sätt att aktivt välja kärnkraft”, säger Sjölander. “Genom att nu även öppna i Danmark kan vi belysa kärnkraftens ökande popularitet i Norden. Det känns härligt att ta sig an en ny marknad med samma stora passion och entusiasm"

Elbolagets danska hemsida är nu lanserad, och givet att gensvaret under sign-up fasen liknar det i Sverige – där nära tre tusen hushåll anmälde sitt intresse – kommer Kärnfull snarast möjligt påbörja leveransen av kärnkraftsel till förmånliga priser och villkor i Danmark.

Kärnfulls forskningsstöd genereras genom abonnenternas konsumtion – en summa avsätts för varje förmedlad kilowattimme – och överses av Kärnfulls rådgivarpanel bestående av Harvard-professorn Steven Pinker, artisten José González, energiexpert Kirsty Gogan, musikproducent Johan Carlsson, entreprenörerna Eric Ingersoll och Caroline Cochran, samt professor Christian Ekberg och Klara Insulander Björk från Chalmers, som alla med sina respektive expertkunskaper och plattformar hjälper belysa kärnkraftens betydelse samt stötta företaget med strategiska råd.

_______________________________________________________

Om Kärnfull Energi Kärnfull Energi är en del av Kärnfull Future AB som ägs av initiativtagarna Christian Sjölander och John Ahlberg. Kärnfull Energi är ett internationellt elhandelsbolag och alltså inte ett kraftbolag eller elnätsbolag. Bolagets fokus är på att minimera utsläpp, miljöpåverkan och kostnader för hushåll och företag via elavtal med 100% kärnkraftsel, försäkrat via handel av ursprungsgarantier från svensk kärnkraftsproduktion. Genom att möjliggöra för medborgare att “rösta med plånboken“ driver bolaget opinion, bidrar till energiforskning samt ökar kunskapen kring kärnenergins alla fördelar via nyhetssvep och faktaartiklar. Kärnfull finns på Instagram, Twitter och Facebook på @karnfull.

Kontakt:

  • media@karnfull.dk
  • Theis Palm, country manager DK / theis@karnfull.dk / +45 23 88 16 27
  • Christian Sjölander, grundare / christian@karnfull.dk / +46 739 435 605
  • John Ahlberg, grundare / john@karnfull.dk / +46 790 175 155

_______________________________________________________

Danmarks første elselskab med 100% kernekraft

  • Minimerede emissioner, pålidelig strøm og uberørt natur
  • Variabel af timepris, lynhurtig kundeservice, ingen bindingsperiode
  • Forskningsstøtte per solgt kWh - til fremtidens atomkraft
  • Skriv dig op til landets mest rationelle elaftale i dag

Sign up