11 March 2021. 5 min läsning

v.10 – Tysk sorg, svensk naivitet och Economists hyllning

Cover image

2022 stänger Tysklands sista reaktorer – vi tittar till konsekvenserna. Experterna överens: Sveriges elproblem ingen överraskning. The Economist om kärnenergins betydelse för framtiden.

  • Tyskland: Missade mål, förtvivlade byar och ryskt beroende
  • Svensk naivitet: "Elsystemets problem ingen överraskning"
  • The Economist: "Kärnkraft har en avgörande klimatroll"

_______________________________________________________

Tyskland: Missade mål, förtvivlade byar och ryskt beroende

"Den bayerska byn Gundremmingen är så stolt över sitt kärnkraftverk att dess vapensköld pryds med en gigantisk gyllene atom. Men förändringar väntar när nu verket skall stängas.”

Så inleds AFP:s artikel om Tysklands energistrategiska haveri Energiewende. För även om folkstödet för att stänga landets kärnkraft var relativt stort när vansinnesbeslutet fattades för tio år sedan, har nu den tyska allmänheten alltmer börjat inse dess oerhört negativa konsekvenser. För jobb, ekonomi, hälsa, oberoende, miljö och klimat. Eller som en av de intervjuade byborna sorgfyllt uttrycker det:

"Kärnkraftverket har varit en lika viktig del av byn som kyrkan. Det känns som om någonting håller på att dö."

Man påpekar i artikeln att mängden förnybar energi som byggts de senaste åren är långt ifrån tillräcklig, att den alltjämt är väderberoende (sol/vind) eller förorenande (biomassa) och att man utan ren, pålitlig kärnkraft får förlita sig på importerad fossilgas från Ryssland.

Kostnaderna för invånarna har skenat, räknat såväl i pengar som i faktiska människoliv. En omfattande amerikansk studie som bland andra Washington Examiner skrev om för ett år sedan visade att landet nu drabbas av drygt tusen extra dödsfall per år(!), till följd av de ökade luftföroreningar som utfasningen av kärnkraft obönhörligen leder till.

Ja, det finns så oerhört många aspekter som måste belysas i spåren av tyskarnas dogmatiska beslut, och det är direkt avgörande att andra länder lär sig av misstagen. I veckan skrev Göteborgs-Postens ledarsida om hur Tyskland, i egenskap av ett av EU:s mäktigaste länder, rent av sålt ut Europa till Ryssland:

"Likt nedstängningen av kärnreaktorer i Sverige har konsekvensen av Energiewende blivit motsatt till vad som avsågs. I stället för mindre beroende av fossila energikällor har vi blivit mer beroende av dem. Strävan efter att ersätta Tysklands kol- och gasförbränning med vind, vatten och solkraft gjorde landet helt beroende av den nuvarande – och framtida – gashandeln med Ryssland."

_______________________________________________________

Svensk naivitet: "Elsystemets problem ingen överraskning"

Även om nu Tysklands öde förseglas när de sista reaktorerna stängs nästa år finns det alltjämt tid för Sverige att få rätsida på sin egna situation. Juryn är dock fortfarande ute gällande om den svenska rationaliteten kommer att segra, eller om vi kommer att förlita oss på vår patenterade naivitet.

Ibland kan det låta som att de elproblem som blivit smärtsamt påtagliga sen även Ringhals 1 stängdes kommer som en överraskning för våra folkvalda. Det borde de sannerligen inte göra. Varningsklockorna har klingat länge och väl, men nu är marginalerna i vårt elsystem så små att minsta lilla incident riskerar att få enorma konsekvenser.

Därför vill vi lyfta fram Second Opinions utmärkta intervju med energiexpert Maja Lundbäck på temat, där man bland ett flertal utmärkta reflektioner bland annat kan läsa:

”Smärtgränsen är nådd, då extraordinära åtgärder får vidtas för att klara av vanligt förekommande fel under sådana förhållande som fortfarande klassas som normala. Beroendet av de kvarvarande kärnkraftsanläggningarna visar hur små marginalerna i dagsläget är. Hur man än vänder på saken, blir slutsatsen att mer planerbar produktion behövs i södra Sverige”

Och visst är det så – en insikt som även Uniper Sveriges VD Johan Svenningsson tycks dela när han i sin intervju med samma publikation sätter ord på det vi nog alla känner när man nu från politiskt håll tycks beredda att aktivt förvärra situationen genom miljardstöd till havsbaserad oplanerbar vindkraft:

”En ogenomtänkt energipolitik utan konsekvensanalys är inget bra. Stora subventioner bäddar för flera fel framöver och vi får en okontrollerbar snöbollseffekt. Idag saknar Sverige en sammanhållen och helhetligt formulerad strategi för elektrifieringen”

Men norsk import då? Det löser väl problemen med såväl utsläppsmål som effektbrist? För det tycks nu råda konsensus om att den senaste tidens enormt ambitiösa avsiktsförklaringar kring elslukande gröna etableringar i norr kommer fördubbla vår elförbrukning – och att norra Sveriges elöverskott därmed äts upp lokalt. Men Norge då? Deras vattenkraft kan vi ju fortsätta hämta hit?

Tyvärr, den idén var skakig redan före veckans besked – med tanke på den 1400 megawatts länk till Storbritannien som invigs i år – om att även våra grannar är påväg rakt mot ett kraftigt elunderskott inom 5 år.

Detta då landets olje- och gasindustri skall elektrifieras, vilket kommer att kräva 15 terawattimmar el per år till – utöver andra redan eltunga satsningar i landet. I en intervju med Enerwe förklarar energiexpert Andreas Aasheim situationen bra:

"Kraftoverskuddet er på 15-20 TWh i et normalår. Med Freyr, Morrow og Yara har vi tatt 10 TWh av det. Oljenæringen tar 10-15 TWh. Dette forbruket forventer vi er på nett i løpet av 2025-2026."

Som om vi behövde fler goda skäl till att etablera mer planerbar fossilfri elproduktion i södra Sverige? Är det månne hög tid att, likt Expressens Ledare idag propsar på, följa Bill Gates råd och satsa stort på ny, modern kärnkraft?

_______________________________________________________

The Economist: "Kärnkraft helt avgörande för klimatmålen"

"Att tillhandahålla ett tillförlitligt elnät är mycket enklare om en del av dess produktionskapacitet kan antas vara tillgänglig hela tiden. Kärnkraft tillhandahåller sådan kapacitet utan produktionsutsläpp, och gör så säkert och i stor skala runt om i världen [..] Dessutom har den en avgörande roll att spela i kampen för ett stabilt klimat. Fukushimas lärdom är inte att undvika kärnkraft, det är att använda den klokt."

Orden kommer från The Economist, en av världens mest väl ansedda tidskrifter, och sätter fingret på kärnenergins avgörande betydelse för vår planets framtid.

Man belyser även Kinas massiva satsning på tekniken, och just den fick vi i veckan mer information om när landet kommunicerade ut sin nya femårsplan. Man avser bygga ut sin reaktorpark med enorma 40% för att redan år 2026 uppnå hela 70 gigawatt installerad kapacitet – och då främst av modellen Hualong One som redan nu byggs för runt 21 miljoner kronor per megawatt. Ett oerhört konkurrenskraftigt pris.

Bloomberg konstaterar under rubriken "China Gives Nuclear Power a Fresh Push in Drive to Go Green" att planen är mycket tydligare definierad kring hur den utbyggnaden skall gå till än för sol- och vindkraft, och ser det som ett tecken på var landets prioritering ligger.

På tal om kinesiska reaktorer så passerades en milstolpe vid Karachi-kärnkraftverket i Pakistan i veckan när enhet 2 uppnådde kritikalitet. Denna Hualong One-design med 1100 megawatts kapacitet tog drygt fem och ett halvt år att färdigställa och kommer leverera ren, planerbar el i minst 60 år. Syskonreaktorn enhet 3 ansluter till landets miljöinsats lite senare i år. Energy Central skriver bra om framstegen.

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimerade utsläpp, stabila elnät och orörd natur
  • Superlågt rörligt timpris utan bindningstid
  • Blixtsnabb kundtjänst och forskningsstöd per kWh
  • Välj närproducerad el från favorit-kraftverk

Sign up