1 April 2021. 4 min läsning

v.13 – Hållbar kärnkraft, miljörörelser i upprop och finsk laddning

Cover image

EU-kommissionens forskningscentrum hållbarhetsmärker kärnenergi som del av unionens nya taxonomi. Dessutom: det norska Miljöpartiet börjar stötta kärnkraft, 46 miljörörelser i upprop och Olkiluoto 3 beviljas laddningstillstånd.

  • EU:s forskningscentrum hållbarhetsmärker kärnkraften
  • 46 miljörörelser och Norges Miljöparti stöttar kärnkraft
  • Olkiluoto 3 får laddningstillstånd – drar igång i oktober

_______________________________________________________

EU:s forskningscentrum hållbarhetsmärker kärnkraften

Som bekant så färdigställer nu EU-kommissionen den så kallade taxonomin gällande hållbara investeringar inom Unionen, vilket avgör vad som får kallas hållbart för fonder och andra investerare vars portföljer i allt högre utsträckning klassas efter hur de relaterar till klimatfrågan.

En till synes rätt märklig kombination av fossil-lobbyister, en handfull medlemsländer och ett par miljöorganisationer protesterade i fjol högljutt mot kärnkraftens – med tanke på dess enorma klimat- och miljöfördelar – givna roll inom taxonomin, med hänvisning till upplevda avfallsproblem och faror.

När expertpanelen då inte lyckats komma fram till ett enhälligt beslut delegerade EU-kommissionen frågan vidare till JRC (”Joint Research Centre), EU:s särskilda vetenskapliga råd och gemensamma forskningscentrum. I veckan kom deras oerhört omfattande rapport, och i den framkommer det som väntat att kärnkraften absolut förtjänar en grön stämpel:

"Våra analyser finner inga som helst vetenskapliga bevis för att kärnenergi skulle skada hälsa eller miljö mer än någon av de andra elproduktionstekniker som redan ingår i taxonomin som aktiviteter som motverkar klimatförändringar."

JRC tar även fasta på att påstod slutlagringsproblematik i dag kommit att bli än mindre riskabel, vilket bland annat motiveras av slutförvarslösningar i berggrunden i Finland, Sverige och Frankrike.

Såväl Svenska Dagbladet som Reuters skriver bra om denna väntade, men ändå efterlängtade, slutsats. Två expertkommittéer kommer nu att granska JRC:s resultat i tre månader innan kommissionen fattar ett slutgiltigt beslut.

Då man ibland än idag får höra talas om människors oro gällande just avfall och faror så passar ju JRC:s rapport även mycket bra att hänvisa till gällande vad den absolut senaste forskningen i frågan faktiskt säger.

Man kan ju för övrigt även tycka att en lika noggrann genomlysning gällande andra energislags eventuella avfalls- och hälsofaror vore välkommet av kommissionen framgent?

_______________________________________________________

46 miljörörelser och Norges Miljöparti stöttar kärnkraft

I samklang med rapporten gällande kärnenergins inkludering i taxonomin överlämnades i veckan även ett öppet brev till EU-kommissionens tyska ordförande Ursula von der Leyen, undertecknat av inte mindre än 46 miljöorganisationer. Syftet var att uppmana kommissionen till att, på ett rättvist och holistiskt sätt, se EU:s enskilt största fossilfria energikälla, kärnkraftens, viktiga roll för vår gemensamma framtid.

Hitintills har kommissionen som bäst förhållit sig passiva till tekniken, och väldigt sällan uttryckt något som helst stöd utöver att det rent formellt står alla medlemsländer fritt att välja sin energimix. Här krävs bättring menar grupperingen, som pekar på att såväl natur som folkhälsa hotas av unionens fortsatta fossilberoende:

"Vetenskapliga bedömningar har gjort det klart att kärnenergi behövs för att hantera de relaterade orsakerna och utmaningarna av klimatstörningarna. Trots detta är det begränsade erkännandet som denna koldioxidsnåla energikälla får från Europeiska kommissionen i bästa fall paradoxalt och definitivt kontraproduktivt."

Liknande tankegångar hörs nu även från (möjligtvis lite otippat håll i) vårt grannland Norge. Miljöpartiet De Gröna (MDG) antog nämligen i veckan ett helt nytt synsätt på kärnkraften, och gjorde därmed upp med sina gamla demoner och magkänslor.

I partiets nya program, som uppmärksammats av Dagsavisen, uppges att man nu "anser att modern kärnteknik har en viktig roll att spela i den gröna omställningen". Dessutom påpekas att kärnkraft blir viktig som stabiliserande kraftkälla i den framtida globala energimixen, där vind och sol fortsätter att vara instabila källor. Sedan tidigare har även Finlands miljöparti anammat en liknande pragmatisk inställning.

Liknande tankegångar från liknande håll finner vi även i Australien, där en omfattande undersökning i måndags slog fast att över hälften av landets vänster-om-mitten-väljare nu är öppna för att bygga kärnkraft i landet, då den är kopplad till mycket låga utsläpp av växthusgaser. Financial Review skriver bra om utvecklingen.

_______________________________________________________

Olkiluoto 3 får laddningstillstånd – drar igång i oktober

"Genom bränsleladdningen klassas Olkiluoto 3 nu som ett kärnkraftverk, och vi tar ett betydande steg närmare förverkligandet av Finlands enskilt största klimatåtgärd!"

Med dessa glada och tydliga orden lät finska TVO i veckan meddela att man nu mottagit bränsleladdningstillstånd för den reaktor som till vintern kommer bli Europas, och ett av världens största, kärnkraftanläggning. Med sina 1 600 megawatt blir OL3 även den största kraftverksenheten överhuvudtaget på den nordiska elmarknaden.

Nu påbörjas arbetet med att ladda OL3 med de 128 ton uran som anlände till platsen redan 2018. Elproduktionen kommer dra igång i oktober i år, och vara i full kommersiell drift i februari 2022. Vid full kapacitet kommer man årligen att producera 13 terawattimmar(!) ren och väderoberoende el.

Som det finska statsrådet belyser i sin kommentar har OL3 som bekant redan förberett sitt slutförvar. När det väl är dags kommer det använda bränslet från enheten att förvaras i berggrunden i Posivas slutförvaringsanläggning i närheten av reaktorn.

Den planerade drifttiden för OL3 är minst 60 år, men dess tekniska livslängd troligtvis betydligt längre än så. I veckan började till exempel amerikanska tillsynsmyndigheter, industrigrupper och kraftverksägare att diskutera möjligheten att fördubbla nuvarande rekord livstider och driva några av landets kärnkraftverk i upp till 100 år, enligt Utility Dive.

"Ja, visst må de leva ut i hundrade år!"

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimerade utsläpp, stabila elnät och orörd natur
  • Superlågt rörligt timpris utan bindningstid
  • Blixtsnabb kundtjänst och forskningsstöd per kWh
  • Välj närproducerad el från favorit-kraftverk

Sign up