17 April 2022. 3 min läsning

v.15 – Finland, Tyskland, Danmark

Cover image

Påsksvepet är här! Denna gång om hur OL3 pressar ner finska elpriser och hur allt fler tyskar och danskar vill ha kärnkraft.

  • Finland: Mer kärnenergi ger lägre priser
  • Tyskland: Studie om växande kärnkraftstöd
  • Danmark: Rekordstort stöd för kärnenergi

_______________________________________________________

Finland: Mer kärnenergi ger lägre priser

Som så många gånger förr börjar vi med att presentera goda nyheter från Finland. Den nyanslutna Olkiluoto 3-reaktorn har nu börjat leverera allt större mängder planerbar och ren el till det finska elnätet.

Resultatet hittills? Jo, tack lysande – spotpriset på den finska elmarknaden har tack vare den billiga och stabila produktionen rasat den senaste månaden. Medelpriset ligger nu femtio procent lägre än priserna i övriga nordiska länder.

Finland har som ni kanske minns importerat cirka 18 terawattimmar de senaste många åren, men efter anslutningen av Olkiluoto 3 kan finländarna se fram emot att minska sitt importberoende. Det ökade inhemska utbudet leder till att Finland redan 2024 kan börja bli nettoexportör av energi.

OL3 – som nu alltså redan vid halva effekten uppnådd har en direkt positiv påverkan på alla finländares plånböcker – blev som bekant ett av de mest försenade kärnkraftverken i världshistorien. Just det faktumet lyfts ofta fram av kritiker.

Men om vi jämför byggtiden för den finska reaktorn med utbyggnaden av exempelvis dansk vindkraft under samma period (2005 till 2022) ser vi att den finska reaktorn producerar mer el per år än samtliga vindkraftverk Danmark har byggt sedan 2005.

_______________________________________________________

Tyskland: Studie om växande kärnkraftstöd

I Tyskland växer nu en splittring mellan befolkningen och politikerna fram. Det tyska forskningsinstitutet Allensbach publicerade i veckan en ny undersökning som visar att 57 procent av tyskarna stöder en livstidsförlängning av landets tre sista reaktorer.

Ni kan historien, som ett resultat av Fukushima-olyckan 2011 beslutade den dåvarande tyska regeringen, med Angela Merkel i spetsen, att stänga alla tyska kärnkraftverk till slutet av 2022. Beslutet togs då emot med öppna armar av det tyska folket.

De senaste månadernas energikris och den ryska invasionen av Ukraina har dock lett till ett uppvaknande bland invånarna. Det börjar sakta gå upp för tyskarna att förtidspensioneringen av de tre sista kärnreaktorerna inte direkt kommer att hjälpa till med utfasningen av rysk gas.

40 procent av all tysk gas importeras från Ryssland, varför det är i princip omöjligt för Tyskland bli oberoende av Putin inom en överskådlig framtid.

Den tyska regeringen försöker därför nu istället tala om för folket att sanktioner mot rysk gas kommer att få katastrofala konsekvenser för hushållen.

Därför är det fullt förståeligt att ett vi ser ett tilltagande missnöje bland befolkningen när pensioneringen av en ren och stabil energikälla inte direkt harmoniserar med energisuveränitet och klimatmål.

_______________________________________________________

Danmark: Rekordstort stöd för kärnenergi

Danskarnas syn på kärnenergi genomgår nu en rejäl omsvängning. I januari publicerade Megafon en undersökning som visade att det då fanns nästan lika många anhängare som motståndare till kärnkraft i Danmark.

Mer specifikt visade den att 35 procent av danskarna antingen var anhängare eller i stor utsträckning anhängare av import av kärnkraft till Danmark. Omvänt var endast 41 procent av befolkningen antingen emot eller starkt emot.

En helt ny Megafon-undersökning visar att det nu närmar sig dödläge mellan anhängare och motståndare. 36 procent av befolkningen stödjer importen av kärnkraft medan 40 procent svarar att de är motståndare. Samtidigt svarar 19 procent varken/eller, vilket kan jämföras med 16 procent i januari.

Opinionsundersökningen vittnar om att vi troligtvis inom kort kommer att uppleva en attitydförskjutning i Danmark. Om vi ​​går sex år tillbaka i tiden var hela 66 procent av befolkningen emot importen av kärnkraft med endast 17 procent som positiva. På sex år har det alltså skett en fördubbling av förespråkare i landet, samt en betydande minskning av motståndare.

Vi följer med intresse danskarnas inställning till tekniken under den fortsatta energikrisen. Det blir spännande att se om vi redan före utgången av 2022 får uppleva en majoritet som stödjer kärnenergin.

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimala utsläpp, stabila elnät, orörd svensk natur
  • Ta kontroll med rörligt timpris utan bindningstid
  • Forskningsstöd och blixtsnabb kundtjänst
  • Topprankade på Trustpilot (4,8 av 5)

Sign up