15 April 2021. 5 min läsning

v.15 – Miljörörelsens stöd, uran-fiske och ett växande elbehov

Cover image

Vi rapporterar om en milstolpe inom uran-utvinning från havsvatten, den världsledande miljörörelsen EDF:s nya rapport som bevisar kärnkraftens vikt – och en allt större förståelse för kärnenergins roll för det ökande svenska elbehovet.

  • Miljöorganisationens nya rapport: kärnkraft behövs
  • Forskningsmilstolpe inom uranutvinning från havet
  • Sveriges Radio: ny kärnkraft i Sverige blir lönsam

_______________________________________________________

Miljöorganisationens nya rapport: kärnkraft behövs

Att kärnkraften kommer att spela en nyckelroll för att världen skall klara av att, på ett hållbart sätt, ställa om till fossilfrihet råder det numera en tydlig forskningskonsensus kring. Snart sett samtliga stora organ, såsom IPCC, IEA, JRC och OECD, pekar på att en kraftig nybyggnation är ett måste för att möta världens utsläppsmål.

Som en konsekvens av samsynen skapar därför en stor mängd av världens ledande forskningskommunikatörer innehåll som på ett enkelt sätt förklarar just varför tekniken har en så självklar roll i att möta klimatutmaningarna.

Tyska Kurzgesagt, med 15 miljoner prenumeranter på Youtube, släppte till exempel en ny utmärkt animation i tisdags med titeln: "Do we Need Nuclear Energy to Stop Climate Change?". 48 timmar senare har filmen setts över 2,5 miljoner gånger.

Ytterligare en trend vi börjat skönja är att miljöorganisationer blir allt tydligare i sitt ställningstagande kring behovet av fossilfri planerbar elproduktion.

Senast i raden hittar vi en de absolut största, Environmental Defense Fund (EDF), som nyligen – och i samarbete med några av världens främsta energiforskarteam – släppte en oerhört omfattande rapport gällande hur Kalifornien (och världen) bör elektrifieras hållbart: "California needs clean firm power, and so does the rest of the world".

För oss som följt Svenskt näringslivs gedigna rapport kring hur Sverige teknikneutralt kan skapa en kostnadsoptimal ren elförsörjning i framtiden känner igen många av slutsatserna i EDF:s rapport – då främst att planerbar baskraft spelar en nyckelroll, även inräknat stora framsteg inom energieffektivisering och lagring.

EDF landar i sina beräkningar tryggt i att, bland de tillgängliga alternativen för "firm power" (kärnkraft, gas+CCS, geotermik, syntetiska bränslen) så utgör en stor mängd nybyggda och bibehållna reaktorer det miljö-, klimat- och kostnadseffektivaste valet:

"There is a better solution. The state could also develop “clean firm power”: carbon-free power sources that can be relied on whenever needed, for as long as they are needed [..] Nuclear power can provide very large amounts of energy steadily in a small footprint."

Som rapportens titel indikerar så ser forskarna att case study:n Kaliforniens utmaningar och lösningar även är applicerbara på resten av världen. Vi kan bara hålla med, och man skall inte underskatta betydelsen av att en välrenommerad och hyllad miljöorganisation som EDF så tydligt tar ställning i frågan.

Forskningsjournalen Issues sammanfattar rapporten bra, men den är även högst läsvärd i sin helhet.

_______________________________________________________

Forskningsmilstolpe inom uranutvinning från havet

Bland de, på ytan, mer relevanta invändningarna mot den stundande globala kärnkraftsrenässansen lyfts ofta den "begränsade" tillgången på bränsle till reaktorerna. Man beräknar att det finns c:a 7,6 miljoner ton uran kvar att utvinna ur världens malmådror, vilket då – beroende på mängden kärnkraft som byggs – "bara" räcker för uppåt hundra års konventionell reaktordrift.

Detta påstådda problem kan man dock hantera på en rad olika sätt, där matematiker nyligen påvisat att man med fjärde generationens kärnkraft snarare kan nyttja kärnbränslet exponentiellt mycket bättre för att på så sätt förse en (teoretiskt) helt atomdriven värld med primärenergi i uppåt 4 miljarder(!) år, det vill säga till efter mänskligheten garanterat har checkat ut och solen svalt vår lilla blåa planet.

I den ekvationen ingår även havsbaserad uranutvinning, då världshaven innehåller 1000 gånger mer uran än världens alla malmådror gör, och det är just inom det området som vi i veckan nåddes av en mycket glädjande milstolpe från ett kinesiskt forskningsteam vars rapport publicerats i framstående Nature Sustainability.

Interesting Engineering skriver om framstegen, som i korthet går ut på att man med ett nytt återanvändbart (och därmed hållbart) peptidhydrogel-material på ett ekonomiskt försvarbart sätt kan börja "fiska" uran ur världshaven för att uppnå "gränslösa mängder bränsle". Och detta helt utan gruvdrift, som även då den i kärnkraftens fall (till följd av en enormt hög energidensitet) är relativt sett liten, självklart har viss miljöpåverkan. Om än, tack vare in-situ leach (ISL) metoden, mycket mindre än vad som ibland påstås.

Den naturliga och ständiga tillkomsten av uran i havsvatten innebär ju även att man vid havsutvinning kan börja klassificera kärnkraften som förnybar, vilket förvisso är en förvillande etikett – bland annat ur en utsläppsynpunkt (lex biomassa) – men som tycks viktig för ett energislags popularitet.

Utmaningar kvarstår givetvis, inte minst då koncentrationen av uran i havsvatten är väldigt låg vilket får oss att spekulera i att man kanske bör nyttja alla de havstransporter som ändå sker, till insamlingen genom att "koppla på" en infångningsmekanism på fraktfartygen?

Med tanke på att malmådror med uran är ojämnt fördelade i världen, där åtta länder ensamma sitter på 80% av tillgångarna, så finns det även en fördel ur ett sådant hänseende med havsbaserad uranutvinning.

Slutligen konstaterar vi att det är logiskt att det är kinesiska forskare som gjort upptäckten, landet gör ju som bekant en massiv satsning på kärnenergi och bränsletillgången blir därför viktig. Igår rapporterade Nasdaq att Kinas nya inhemska reaktordesign, Hualong Two, kommer att börja byggas om tre år med en fyraårig byggtid och till en kostnad på under $2,000 per kilowatt installerad effekt. Svårslaget.

_______________________________________________________

Sveriges Radio: ny kärnkraft i Sverige blir lönsam

Här i Sverige tragglar vi dock på i vanlig maka takt, med ett politiskt motstånd mot nybyggda reaktorer, forskningsanslag och slutförvarsbeslut. Dock tycker vi oss se en viss ljusning i debatten på senare tid, och det står nu klart att vårt kraftigt ökande elbehov de kommande decennierna, kombinerat med svårigheter gällande byggtillstånd för vindkraft och transmission, får allt fler att öppet stötta kärnkraften.

Vi har nyligen rapporterat om Energimyndighetens nya rapport, som påvisar att nya och livstidsförlängda svenska reaktorer kommer bli lönsamma investeringar, och i veckan tog även SR:s Vetenskapsradion fasta på insikterna. I ett längre inslag, där även Kärnfulls rådgivare prof. Christian Ekberg fick kommentera utvecklingen, belyser man nu de nya omständigheterna.

Själva tycker vi alltjämt att det är uppseendeväckande att man från myndigheten inte presenterat ett enda scenario där klimatmålen faktiskt uppnås. Även i den mest ambitiösa elektrifieringsanalysen i rapporten så kvarstår 56TWh fossil energi 2045. Således bör det finnas utrymme för ännu mer planerbar fossilfri elproduktion än man räknat med?

”Med både elmotorer på vägarna och vätgas i stålverk kommer det att behövas så mycket mer ström att det motsvarar en stor del av Sveriges hela nuvarande elförbrukning. Den matematiken kommer rimligen att sätta punkt för den gamla låsningen om kärnkraft."

Så klokt resonerade journalisten Åke Wredén under rubriken "Energipolitik i en väldigt förändrad verklighet" i lördagens Katrineholms-Kuriren, samtidigt som Jönköpings-Postens ledarskribent Joakim Broman landade i följande analys:

”Ett klimatneutralt välfärdssamhälle kommer att behöva en gigantisk fossilfri elproduktion. En dubblering av det svenska elbehovet är i praktiken redan intecknad, men 300-400 TWh – någonstans runt en tredubbling – är långt ifrån en omöjlighet.”

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimerade utsläpp, stabila elnät och orörd natur
  • Superlågt rörligt timpris utan bindningstid
  • Blixtsnabb kundtjänst och forskningsstöd per kWh
  • Välj närproducerad el från favorit-kraftverk

Sign up