24 April 2022. 5 min läsning

v.16 – Time, Tyskland och USA

Cover image

Veckans söndagssvep om Times artikel om den europeiska kärnrenässansen, hur Tyskland avviker från densamma samt USA:s nya giv.

  • Time: Kärnkraftsrenässans i Europa
  • Tyskland: Politiker vägrar byta linje
  • USA: Bidens nya satsning på kärnkraft

_______________________________________________________

Time: Kärnkraftsrenässans i Europa

Idag är det exakt två månader sedan Ryssland invaderade Ukraina. Det är hjärtskärande att se hur civila förlorar livet varje dag till följd av Putins invasion. Kriget blir utan tvekan en mörk milstolpe i världshistorien.

Krigets fasor har även satt igång en aldrig tidigare skådad politisk mobilisering i Europa, där man nu gemensamt strävar mot att fasa ut ryska fossila bränslen så snabbt som möjligt. Mitt i denna storm har även en gemensam förståelse börjat växa fram: Kärnenergin kan göra oss oberoende av de ryska gasledningarna.

Kärnkraften har därför fått en särskild plats vid beslutsbordet i Europa. De enorma mängder energi som Europa importerar från Ryssland varje år är som bekant svåra, för att inte säga omöjlig att fasa ut endast genom att bygga ut mer sol och vind. Planerbar energi behövs framförallt. Time Magazine skrev i veckan följande på temat:

”The ideal solution is to replace coal and oil with renewables like wind, solar and tidal power. However, despite some great advances in battery technology amid heaps of investment, there is still not a viable storage solution to provide power when the sun isn’t shining, or wind stops blowing […] Not only is nuclear energy immune to the vicissitudes of oil and gas prices, it’s also a zero-carbon technology.”

Times Magazine problematiserar inte bara de uppenbara utmaningarna som finns med en ökad utbyggnad av vind- och solkraft, de slår även på trumman om de små modulära reaktorer (SMR) som kan bidra till att ytterligare påskynda utfasningen av fossila bränslen.

Invasionen av Ukraina har också satt ytterligare press på Europa och resten av väst att bli oberoende av den ryska kärnkraftssektorn. Detta medför ett ökat incitament för stater som Frankrike, Storbritannien och USA att återigen ta ledningen inom världens kärnkraftsindustri.

Vi ser redan de första resultaten av detta, där till exempel Frankrike redan i oktober 2021 tillkännagav att Frankrike borde "återuppfinna" kärnkraften.

Och inte bara Frankrike, för två veckor sedan rapporterade vi om att den brittiske premiärministern Boris Johnson har meddelat att Storbritannien avser att påbörja byggnationen en ny reaktor var år, med målet att nå hela 24 gigawatt installerad effekt från kärnkraft år 2050.

Sammantaget vittnar kärnenergientusiasmen i bland annat Frankrike och Storbritannien om att kärnkraften är på frammarsch och att det på nytt är stora kärnkraftsdrömmar på gång i Europa.

Inga nyheter för våra läsare kanske, men väldigt glädjande att tidskrifter likt Time också uppmärksammar utvecklingen.

_______________________________________________________

Tyskland: Politiker vägrar byta linje

Kärnkraftsrenässansens start är alltså ett faktum när det nu gått upp för de flesta länder att det inte är hållbart att vara beroende av gastillförsel från en diktator i öst.

Men det rationella Europa skulle dock fortfarande gärna välkomna kontinentens största ekonomi ombord på kärnkraftståget. Den tyska parlamentsledamoten Marc Bernhard var i veckan kritisk till den tyska stängningen av kärnkraftverk – mitt i en såpass akut energi- och säkerhetspolitisk kris som nu.

Bernard uppgav att om Tyskland återaktiverade de tre kärnkraftverken som man stängde i december, så skulle de tillsammans med de nuvarande tre tyska kärnkraftverken kunna ersätta allt kol, eller trettio procent av all gas, som Tyskland importerar från Ryssland.

Tysklands förbundskansler Olof Scholz svarade Bernard mycket ytligt, "om världen var så enkel som Bernard ger sken av, då skulle vi alla ha ett mycket bra liv."

Bernard är dock inte ensam om att kritisera den tyska planen på att fasa ut kärnkraften. Förra veckan rapporterade vi på Kärnfull om att 57 procent av den tyska befolkningen är emot stängningen av de tre återstående tyska kärnkraftverken i slutet av året.

Men är det överhuvudtaget möjligt för Tyskland att återstarta eller hålla de återstående tre reaktorerna vid liv?

Den tyske energianalytikern och kärnfysikern Thomas O'Donnell sa till Financial Times:

"Det skulle vara självmordsbenäget av de Gröna i Tyskland att erkänna att de har gjort ett misstag när det gäller kärnkraften."

Å andra sidan menar den sittande regeringen att det helt enkelt inte är tekniskt möjligt att hålla liv i de tyska kärnkraftverken, eftersom utfasningen av dem beslutades för flera år sedan.

Till sist har vi operatörerna av de befintliga anläggningarna, vad säger de egentligen?

Generellt verkar det inte som att de har några förhoppningar eller någon aptit för att hålla igång de tyska kärnkraftverken. VD:n för det tyska energibolaget E.on, Leo Birnbaum, sa till Financial Times:

"Det finns inte någon framtid för kärnkraft i Tyskland - punkt [..] Det är helt enkelt för känslomässigt. Det kommer inte att finnas någon chans varken lagmässigt eller politiskt”.

O’Donnell stöder starkt denna förklaring, eftersom han anser att operatörerna inte litar på politiker. En omstart av de tyska kärnkraftverken kommer att kräva att den tyska regeringen garanterar att de inte kommer att lägga ner industrin igen, som de gjorde efter Fukushima-olyckan 2011, vilket verkar vara ett mycket osannolikt scenario.

_______________________________________________________

USA: Bidens nya satsning på kärnkraft

På tisdagen öppnades ett nytt kreditinstitut för ägare och operatörer av amerikanska kärnkraftverk. Planen är avsedd att säkerställa att de inte stängs av i förtid på grund av hård konkurrens från billiga klimatskadliga energikällor som fossil gas.

I samband med tillkännagivandet av kreditupplägget konstaterade USA:s energiminister Jennifer Granholm att det är ytterst nödvändigt att hålla landets kärnkraftsflotta vid liv.

"Det är viktigt att USA håller liv i sin nuvarande kärnkraftsflotta, eftersom den producerar hälften av landets koldioxidneutrala el samt skapar ekonomisk stabilitet i de områden som ligger i framkant av den gröna omställningen."

Förutom att tillhandahålla ren energi är de också en av de enda gröna energikällorna som direkt kan ersätta ett stort antal fossila bränslen. Därför är den naturliga konsekvensen av nedläggningen av reaktorer att de ersätts med fossil el vilket kommer att öka utsläpp och kosta tusentals liv på grund av luftföroreningar.

Detta har vi sett ske i såväl Japan som Tyskland, där kärnkraftverk ersattes direkt med kol-, olje- och gasanläggningar. I en studie från 2019 i den vetenskapliga tidskriften Energy Policy fann t.ex. forskarna att omkring 30 000 människor har mist livet till följd av luftföroreningar från fossila bränslen som ersatt de stängda reaktorerna.

Det är oerhört glädjande att Biden administrationen väljer att såpass aktivt stötta kärnkraften. Det kommer dock inte heller som någon överraskning med tanke på att USA har 93 reaktorer i drift.

Utan kärnenergi skulle USA helt enkelt inte ha någon chans att uppnå sina mål om ett klimatneutralt samhälle inom de närmaste decennierna.

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimala utsläpp, stabila elnät, orörd svensk natur
  • Ta kontroll med rörligt timpris utan bindningstid
  • Forskningsstöd och blixtsnabb kundtjänst
  • Topprankade på Trustpilot (4,8 av 5)

Sign up