6 May 2021. 6 min läsning

v.18 – Förvar, vätgas och Nordamerika-nytt

Cover image

Vattenfall larmar: slutförvarsbesked behövs innan sommaren är över, vätgas + kärnenergi = sant, glädje och sorg i USA och i Kanada vankas fjärde generationens kärnkraft.

  • Sverige kan förlora fyra reaktorer till – på ett år
  • Vätgasvärlden omfamnar kärnkraft: "Perfekt kombination"
  • Glädje, sorg och markytor i USA – Kanada närmre Gen-IV

_______________________________________________________

Sverige kan förlora fyra reaktorer till – på ett år

En rubrik som man varken vill skriva eller läsa om man har något som helst intresse av en hållbar och pålitlig elförsörjning av vårt avlånga land. Men är den överdrivet spetsig? Nej, tyvärr inte.

Igår smög nämligen Vattenfall ut sitt ultimatum till marknaden: om vi inte får ett kärnavfallsförvars-besked innan den 31 augusti i år är risken stor att varken Ringhals 3 eller 4 – eller Forsmark 2 och 3 för den delen – kan återstartas efter sina årliga revisioner om fyra (F2) respektive fem (resterande) år. Detta då utrymmet i mellanlagret CLAB i nuvarande form inte räcker till för fortsatt drift.

Slutdatumet som industrin nu satt innebär alltså att den politiska låsningen kring förvarsfrågan i värsta fall kan komma leda till att enorma 4,5(!) gigawatt ren, planerbar elproduktion i södra Sverige – där elbristen alltså redan är som värst – kan gå förlorade på bara ett år (2024-2025).

En snabb överslagsräkning skvallrar om ett potentiellt bortfall på runt 30 terawattimmar el, eller c:a 20% av all el som produceras i Sverige under ett år. I helt fel område.

Branschtidnigen Montel var en av få medier som uppmärksammade industrins nödrop, innan regeringsrepresentanter senare under kvällen sade sig vilja bryta ut mellanförvarsfrågan från den övergripande förvarsfrågan till TT – något som berörda kommuner och SKB tydligt motsatt sig.

Det är smått fascinerande att våra folkvalda ens kan riskera att låta oss hamna i ett sådant oerhört sårbart läge – och det samtidigt som samhället förväntas påbörja en mega-elektrifiering av samtliga energisektorer. Förvarsfrågan är välutredd, förberedd och godkänd av expertinstanser – och väntar nu bara på ett regeringsbesked.

Situationen skall även ses i skenet av att det nu börjar står allt mer klart att framtidens elbehov rimligtvis kommer vara ännu högre än de scenarion som presenterats på sistone – något som Svenska Ekomodernisterna uppmärksammade i en utmärkt artikel hos NyTeknik i veckan:

"Energisystemet, och särskilt elen, är nyckeln i klimatomställningen. Men när planerna för utfasningen av det fossila nu dras upp saknas viktiga delar. Framförallt underskattas behovet av elektrobränslen. Prognoserna för elproduktionen utgår från planerna, men så gott som aldrig ifrån att klimatmålen ska nås. Det ger en stor underskattning av elbehovet."

Vi vill även på samma tema uppmärksamma er på tillverkningsföretaget Hanzas VD:s, Erik Stenfors, välformulerade i NWT, där man bland annat kan läsa följande förståndiga resonemang:

"Det är alltså inte ”överföringskapacitet” från norr till söder som saknas [..] Bortsett från att det är oerhört kostsamt så finns alltså inget elöverskott i framtiden. Den enda fossilfria lösningen är att fortsätta att använda kärnkraft, som skapar el som både är stabil, säker och miljövänlig."

Ja, det skrivs mycket vettigt men sker mycket puckat i el-Sverige. På individnivå är det nog ändå att höja sina röster i alla sammanhang – samt välja elavtal med 100% kärnkraft – som är mest effektivt alltjämt.

_______________________________________________________

Vätgasvärlden omfamnar kärnkraft: "Perfekt kombination"

Åsikterna kring vätgasens roll i framtida energisystem är många, men vi kan nog ändå konstatera att dess roll kommer bli märkbar som energibärare – förutsatt att den tillverkas via elektrolys på fossilfri el.

En aspekt som det dock inte har pratats alltför mycket om inom vätgasvärlden är hur oerhört väl kärnenergi passar för dess framställning. På EU-nivå bråkas det om huruvida kärnkraftsbaserad vätgas skall klassificeras som hållbar, och som vanligt är det fransmännen som håller vettets fana högst i diskussionerna – med stöd från Ungern, Polen och Tjeckien främst.

Frankrike har sen tidigare aviserat en 7 miljarder-eurosatsning på konceptet, och med tanke på att det mesta nu talar för att kärnenergi (när långbänken väl är över) kommer att inkluderas i EU:s taxonomi, så bör således även denna "lila" vätgas göra det.

Ur den aspekten är det intressant att en av vätgasbranschens ledande publikationer, H2 View, i veckan gjorde en tydlig och välfunnen utläggning om just hur väl kärnkraft och vätgas fungerar tillsammans:

"Den kanske mest övertygande anledningen till dess potential att skapa vätgas är den jämna strömmen av energi som kärnkraft erbjuder i motsats till den intermittenta källa som solenergi och vindkraft erbjuder."

I grund och botten handlar (även) detta alltså om ekonomi och kapacitetsfaktorer, och det faktum att driftekonomin för de elektrolyser som används för framställning blir optimal om man kan köra dem runt 5.000 timmar per år. Något som kräver en pålitlig och tillgänglig energikälla. Som då även skall vara ren.

Således gör nu allt fler tunga analytiker bedömningen att vätgasens frammarsch även kommer att bidra till kärnkraften renässans. Något som även Forbes var inne på i veckan:

”Om världen menar allvar med att utveckla en massiv ren vätgasekonomi, måste vätgas från kärnkraft övervägas på allvar. Det är det enda alternativet med låga koldioxidutsläpp som kan användas i stor skala och som fungerar med en hög kapacitetsfaktor.”

Temat knyter för övrigt väl an till det ekomodernistiska anslag som nämndes ovan gällande elektrobränslen, då vätgas har en stor roll att spela i framställandet av syntetiska bränslen för till exempel transportsektorn.

Om vi istället för att, till följd av politiskt spel, fippla bort våra få kvarvarande reaktorer faktiskt behåller dem – och bygger nya – så skulle även Sverige mycket väl kunna ta upp kampen med Frankrike om ledartröjan inom EU:s fossilfria vätgasproduktion.

_______________________________________________________

Glädje, sorg och markytor i USA – Kanada närmre Gen-IV

Precis som förra veckan så rundar vi av med det senaste från andra sidan pölen, där en rad intressanta, glädjande och – vid ett tillfälle – sorgliga nyheter rullat förbi i det nordamerikanska flödet.

Vi börjar i moll med att delstaten New Yorks klimatambitioner förra veckan fick sig en rejäl törn när dess överlägset största fossilfria energikälla Indian Point förtidspensionerades – efter många års kampanjande från den oheliga allians som är fossillobbyn och påstådda miljörörelser.

45 år ung och med ett nyslaget världsrekord (för reaktortypen) på 753 raka dagars kommersiell drift stängdes så kraftverkets tredje reaktor ner förra fredagen, bara för att ersättas rakt av med fossil "naturgas". Man tar sig för pannan, och skänker även en tanke till de tusentals arbetstillfällen som nu går förlorade. Precis som vid vinterns svenska nedläggning av Ringhals är såväl samhälle som miljö och klimatmål de stora förlorarna här. Och fossilindustrin de stora vinnarna.

Vi läser om sorgen i PowerMag, dock i en artikel som även bjuder på betydligt gladare nyheter från några timmar bilresa söderut från Indian Point. I staten Virginia står det nu nämligen klart att två reaktorer vid Surry-kraftverket livstidsförlängs med ytterligare 20 år. Dessa pärlor kommer således ha levererat ren planerbar el i 80(!) år när den nya licensen löper ut på 2050-talet.

Generellt tycks USA nu alltmer beredda att stötta sin så – inte minst för landets klimatmål – avgörande kärnkraftssektor bättre, något som Reuters uppmärksammade i en artikel om hur administrationen nu tycks beredda att erbjuda samma stöd till kärnkraft som andra fossilfria energislag åtnjuter.

Vi vill även belysa två omfattande rapporter ifrån tunga amerikanska institutioner. Först ut är det Princeton som i samarbete med Bloomberg har gett sig på att beräkna markytan som President Bidens nettonoll-plan kommer att kräva. Man har då tittat på de olika energikällornas avtryck, och föga förvånande är en kraftig kärnkraftsutbyggnad det mest skonsamma för en orörd natur och låg materialåtgång.

Även Bernstein Research släppte sin uppdaterade analys över energislagens "gröna" aspekter, i form av livscykelanalyser. I Forbes artikel om rapporten läser vi bland annat:

"Men bäst av dem alla är originalet bland storskalig fossilfri energiproduktion, kärnkraft med 9g/kWh".

Slutligen konstaterar vi glatt att man i Kanada nu tagit ytterligare ett stort steg närmre en kommersiell fjärdegenerationens kärnkraftsanläggning, då Terrestrial Energy nu signerat ett serviceavtal med projektledningsfirman Hatch för att bygga en första intergrerad smälsaltsreaktor i Ontario. Generation-IV tycks även den växa till sig således!

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimerade utsläpp, stabila elnät och orörd natur
  • Superlågt rörligt timpris utan bindningstid
  • Blixtsnabb kundtjänst och forskningsstöd per kWh
  • Välj närproducerad el från favorit-kraftverk

Sign up