14 January 2021. 3 min läsning

v.2 – Effektreserv, Politico om Sverige och elektrifieringens krav

Cover image

Denna kyliga vecka och helg fokuserar vi på vår mobiliserad effektreserv, Politicos analys av el-läget i Sverige samt ett utmärkt upprop gällande transportsektorns elektrifiering.

  • Köldknäpp väntar – nu mobiliseras effektreserven
  • Politico skriver om svenskarnas nyfunna kär(n)lek
  • Transportsektorns elektrifiering kräver kärnkraft

_______________________________________________________

Köldknäpp väntar – nu mobiliseras effektreserven

I dagarna stresstestas Sveriges nya, spännande elnät för första gången på allvar efter att nu även Ringhals 1 ryckts ifrån oss 10-20 år för tidigt.

Vindstilla och flertalet minusgrader i hela landet säger prognosen för imorgon fredag, och detta i ett läge där vi redan hela veckan har fått förlita oss på import av kolkraft och kraftvärme. I skrivande stund hämtar tio procent av vår el från kraftvärme och "ospecificerat" med en uppskattad utsläppsnivå á 306g CO2/kWh.

Våra kvarvarande sex reaktorer gör självfallet sitt yttersta för att hålla ställningarna i ett allt mer pressat läge, men bristen på ren och planerbar elproduktion i södra Sverige blir alltmer påtaglig.

Därför var det ingen skräll att Bulletin i veckan avslöjade att Svenska kraftnät nu mobiliserat sin effektreserv, i form av oljekraftverket i Karlshamn.

Även Dagens industri satte fingret på problemet i veckan, och skrev bl.a. att “Stängningen av Ringhals 1 har ytterligare försvagat det svenska elsystemet och ökar risken för akut effektbrist. Och prognoser om kallare väder innebär att elförsörjningen kan ställas på hårda prov redan denna veckan.”

Kan vara läge att packa upp "årets julklapp", spritköket, redan i afton således. Svenska kraftnät har ju nämligen redan varnat för att det i värsta fall kan bli tal om roterande frånkopplingar.

_______________________________________________________

Politico skriver om svenskarnas nyfunna kär(n)lek

En av världens största politiska publikationer Politico tog en titt på kärnkraftens position i Sverige i veckan. Under rubriken "Sweden splits over nuclear power" noterar man bland annat att landets "oppositionspartier och allmänhet nu tänker om gällande Sveriges tidigare beslut att fasa ut kärnkraften".

Man belyser även det kraftigt ökande elbehovet, klimatmålen samt att opinionen tycks ha vänt ordentligt på senare tid, och hänvisar till Göteborgs universitets SOM-undersökning som i den senaste upplagan visar att andelen svenskar som vill stänga ner landets reaktorer har rasat till femton procent.

Den kände klimatforskaren Johan Rockström citeras också: "Min slutsats är att klimatförändringarna är ett mycket större hot än kärnkraftens nackdelar". Generellt tycks en växande andel av befolkningen förstå utmaningarnas omfattning, att samtliga energislag har för- och nackdelar och att de stigande elpriserna, utsläppen och instabiliteten i elnätet till stor del kan härledas till bristen på kärnkraft.

Kärnfulls ena grundare John Ahlberg intervjuades för övrigt av landets ledande teknikpodcast, Under femton, på temat i veckan – vilket även renderade i en artikel i Dagens Media där han bland annat konstaterade att "Kärnkraften kommer ha en betydande roll i framtiden som enda rena, skalbara och planerbara alternativ."

_______________________________________________________

Transportsektorns elektrifiering kräver kärnkraft

I veckan publicerade Energiföretagen Sverige en tidslinje för elektrifiering av transportsektorn i NyTeknik. Man konstaterar att förutsättningarna för elektrifieringen nu måste komma på plats, och att det är bråttom om vi ska nå målen.

Enligt färdplanerna som tagits fram inom ramen för deras initiativ Fossilfritt Sverige kan både vägtransporter, sjöfart och flyg ställa om till fossilfrihet senast år 2045. Man skriver t.ex. att utsläppen från väg- och sjötransport redan om 10 år ska ha minskat med 70 procent enligt de nationella målen:

"Tillgången till fossilfri el är en förutsättning för omställningen av hela transportsektorn. Dels behövs el för laddning av batterier, dels för vätgasproduktion som kräver mycket el. Även produktion av biobränslen behöver fossilfri el."

Man konstaterar att parallellt med att man säkerställer tillräckligt med elproduktion, där kärnkraften onekligen är och förblir en nyckel, så måste man även kunna lita på att elen når fram till laddstolpen eller vätgasanläggningen:

"Det kräver omgående satsningar på elnäten, både i form av utbyggnad och effektiv användning av befintliga nät, bland annat genom ökad flexibilitet."

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimerade utsläpp, stabila elnät och orörd natur
  • Superlågt rörligt timpris utan bindningstid
  • Blixtsnabb kundtjänst och forskningsstöd per kWh
  • Välj närproducerad el från favorit-kraftverk

Sign up