14 January 2022. 5 min läsning

v.2 – Sverige, EU och världen

Cover image

Samma vecka som rekordhöga elfakturor når förtvivlade svenska hushåll kommer dock även en rad positiva kärnnyheter från såväl Sverige som EU och resten av världen.

  • Sverige: Ökad kärnkraftsproduktion trots stängning
  • EU: Italien och Slovakien utvärderar ny kärnenergi
  • Världen: Nytt USA-Japan samarbete – UAE gör vätgas

_______________________________________________________

Sverige: Ökad kärnkraftsproduktion trots stängning

Baksmällan från Decemberkonsumtionens elprisrally ligger som en dimma över svenska hushåll när nu chockfakturorna dimper ner. Förtvivlan är stor, men så även insikten om kärnkraftens betydelse. Och årsbetyget för reaktorflottan är imponerande – 7 procent mer el trots Ringhals 1:s stängning.

Det är Energiföretagen som i veckan presenterat bokslutet för ett turbulent energiår, vilket TT skriver bra om. Utöver kärnenergins sensationella prestation – 50,5 TWh fossilfri planerbar el, varav smått otroliga 11 TWh bara från Oskarshamn 3 – konstaterar man att det varit ett dåligt vindår. Den installerade vindkraften har ökat med runt 20 procent, men produktionen har trots det minskat(!).

Utöver det obehag som elräkningarna stått för i veckan har få troligtvis missat Rysslands fortsatta eskalation. Med tanke på att irrationell rädsla och fossillobbyism har tvingat fram förtidspensioneringen av nitton Europeiska reaktorer bara de senaste tio åren, ligger ju unionens elframtid som bekant numera i Putins knä.

De 23 gigawatt kärnkraftseffekt som hittills beordrats stängning sen millennieskiftet motsvarar 12 procent av EU:s totala fossilfria elproduktion, och saknas givetvis enormt mycket ur miljö-, ekonomi- och oberoende perspektiv. SvD Debatt levererade i veckan en ovanligt klarsynt analys gällande de säkerhetspolitiska aspekterna av frågan:

”Den som inte blundar av parti­politiska skäl borde våga dra den logiska slutsatsen av vad som ovan framhållits. Nämligen att utbyggnaden av svensk kärnkraft vore ett verksamt bidrag till att minska riskerna för ett krig i Europa med Ryssland.”

Insikten att vi, utan en tydligt formulerad teknikneutralitet, står inför en oerhört osäker elframtid även i Sverige återspeglas även i Tidningen Energis artikel om hur Svenska kraftnät nu tycks redo att stå upp för kärnenergin:

"Det räcker inte med väderberoende el, energilager och flexibilitet. För att klara en fördubblad elanvändning till 2045 krävs det ny planerbar elproduktion. Det är en av slutsatserna i Svenska kraftnäts nya systemutvecklingsplan."

Vidare så intervjuades Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén av DN i veckan, och beskriver där kärnkraftens betydelse för stabilare elpriser och att den kommer vara "mycket viktig de kommande decennierna". Men trots detta ger han inte hela bilden och motsägs av myndighetens egna rapporter.

Han säger bland annat att "kärnkraften är inte en nödvändighet på sikt", men glömmer då att den analysen publicerades 2019 och bygger på en maximal elkonsumtion om endast 160 TWh/år. I de analyser som Energimyndigheten gjorde ifjol utifrån ett elbehov på mer rimliga 234 TWh/år ingår kärnkraft i samtliga scenarier.

Till och med i "100% förnybart" scenariet blir det som mest 79 procent förnybart, och noterbart är även att klimatmålen inte uppnås i något av scenariona. Det behövs helt enkelt ännu mer el för att tränga undan de kvarvarande oljebaserade bränslen om 45 TWh och 10 TWh naturgas. Om det ska ske medelst elektrobränslen behövs ytterligare cirka 100 TWh fossilfri el.

Vidare levererade Aktuellt i Politiken en bra krönika i tisdags om behovet av en omfattande energiutredning i här i landet.

"I Tyskland är kärnkraften bannlyst. 2011 fattades det förhastade beslutet att fasa ut den till 2023. Det gör att de tyska koldioxidutsläppen nu växer. För den svenska debatten är detta viktigt: låt oss inte göra samma misstag som Tyskland."

Slutligen noterar vi att vänstertidningen Flamman publicerade en bra ledare med rubriken "Sverige bör inte moralisera över polsk kärnkraft" i torsdags:

”Det är välkommet att regeringen visar tecken på pragmatism i energi­politiken. Förhoppningsvis kan även de mest inbitna kärnkraftsmotståndarna i vänstern se att det finns en poäng med det i det klimatnödläge vi nu befinner oss i.”

_______________________________________________________

EU: Italien och Slovakien utvärderar ny kärnenergi

Historiskt har Italien gärna hämtat inspiration från Tyskland. Dessvärre även när EU:s största ekonomis idéer varit av det mindre genomtänkta slaget. Stövellandet är en kärnkraftspionjär, men har haft ett on-and-off förhållande till tekniken efter dubbla folkomröstningar med negativa utfall. Nu tycks det dock vara atomdags igen.

Ja, EU:s taxonomi har onekligen haft en positiv effekt kring synen på kärnkraft runt om i unionen. Denna veckan lägger vi till Italien och Slovakien till de länder som nu på högsta nivå öppnar dörren för nya investeringar i tekniken.

Men vi börjar på EU-nivå. Som bekant är taxonomin ute på någon slags remissrunda till den 21/1, men det tycks till exempel som om Sverige nyktrat till en aning. Ännu har inte frågan rest om att ändra de märkliga skrivelserna kring bland annat krav på ATF-bränslen, men i regeringens senaste utspel så vill man åtminstone se både slopade stoppdatum och borttagna krav på färdigställda slutförvar, rapporterar DI.

Även företrädare för branschen uttalar sig alltmer positivt, till exempel gällande betydelsen av taxonomin för existerande reaktorer. I torsdagens DI kunde vi läsa följande:

”En hållbarhetsstämpling av kärnkraften i EU:s taxonomi skulle inte bara innebära ett ökat intresse för nyinvesteringar, utan även ge möjligheter att förlänga livstiden på befintliga svenska anläggningar.

Tillbaka till Italien, det enda G7 landet utan egna kärnkraftverk, och då även världens näst största nettoimportör av el. Det är Politico som levererar en bra analys om hur kärnkraft splittrar den styrande koalitionen. Högerpartierna driver på för en omprövning av, och ny folkomröstning om, landets långvariga kärnkraftsförbud med anledning av energisuveränitet, elräkningar och klimatmål.

Slovakien så, som nu enligt statssekreterare Galek även vill se små modulärar reaktorer byggas i landet som komplement till de två större kärnkraftverk som redan levererar fossilfri el utifrån 1,8 gigawatt installerade effekt. Euroactiv skriver bra om hur taxonomin är den bidragande faktorn till de nya initiativen.

_______________________________________________________

Världen: Nytt USA-Japan samarbete – UAE gör vätgas

Vi rundar av med en utblick i världen där kärnkraftrenässansen i många länder kommit ännu lite längre än här i Europa.

Först stannar vi till i Japan där Kyodo News rapporterar om framsteg i diskussionerna mellan landet och USA gällande samarbeten kring nästa generations kärnenergi. Det är industriminister Hagiuda som säger att frågan är högprioriterad efter möten med USA:s energiminister Granholm.

Man uppmuntrar bland annat lokala japanska energibolag att deltaga i internationella utbyten för att bland annat testa snabbreaktorer och små modulära reaktorer från amerikanska bolag såsom NuScale.

Till sist noterar vi att Förenade arabemiraten har stora ambitioner för fossilfri vätgasproduktion kopplat till kärnkraftverket Barakah. Man tror sig årligen kunna leverera runt 1 miljon ton av den eftertraktade gasen så snart som alla fyra reaktorer är igång. Enhet tre av fyra är färdigställd och väntas dra igång 2023 och hittills har det koreanska bygget levererat de första två enheterna inom såväl budget som tid. SP Global skriver bra om utspelet.

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimala utsläpp, stabila elnät, orörd svensk natur
  • Ta kontroll med rörligt timpris utan bindningstid
  • Forskningsstöd och blixtsnabb kundtjänst
  • Topprankade på Trustpilot (4,8 av 5)

Sign up