23 May 2022. 4 min läsning

v.20 – USA, Finland och EU

Cover image

*Måndag igen! Då summerar vi föregående veckas kärntekniska framsteg. Denna gång från USA, Finland och EU.

  • USA: En majoritet motsätter sig stängning
  • Finland: Kärnkraften populärare än nånsin
  • EU: "Kärnkraft gör oss oberoende av rysk gas"

_______________________________________________________

  • USA: En majoritet motsätter sig stängning

Det är inte mer än några veckor sedan som nuvarande guvernör Gavin Newsom lät meddela att han kommer att överväga möjligheten att skjuta upp stängningen av Kaliforniens enda kvarvarande kärnkraftverk, Diablo Canyon.

Tillkännagivandet följde nyheten om att Biden-administrationen har lanserat ett nytt kreditsystem för ägare eller operatörer av amerikanska kärnkraftverk. Planen är avsedd att säkerställa att amerikanska kärnkraftverk inte stängs av i förtid på grund av konkurrens från billiga men smutsiga energikällor som fossil gas.

Beskedet från Newsom är av överraskande karaktär eftersom beslutet att stänga Diablo Canyon kändes som om det var hugget i sten. De senaste månadernas intensiva kampanjer av klimatorganisationer, forskare och en internationell energikris kan dock ha fått Newsom att tänka om.

Den första februari skickade 79 forskare, f.d. ministrar och näringslivsprofiler ett välformulerat brev till Newsom där de betonade vikten av att inte stänga Diablo Canyon ur klimatsynpunkt.

Insikten verkar även resonera med medborgarna. En rykande färsk undersökning från Carbon Free California och Data for Progress visar att 58 procent av befolkningen i Kalifornien är emot stängningen av Diablo Canyon – med endast 32 procent för utfasning. Om vi därtill ​​zoomar in på regionen i Kalifornien där anläggningen är belägen visar det sig att hela 74 procent av befolkningen i närområdet är emot en nedläggning.

Allt tyder på att Diablo Canyon nu har stöd från politiker, folk och forskare, så det är troligtvis bara en tidsfråga innan nedläggningsplanerna officiellt skrotas.

_______________________________________________________

  • Finland: Kärnkraften populärare än nånsin

En annan helt ny opinionsundersökning har precis släppts som visar på att stödet för kärnkraften aldrig har varit större i Finland.

Hela sextio procent av den finska befolkningen uttrycker nu sitt starka stöd för kärnkraft, endast elva procent är emot tekniken. Till skillnad från många andra länder i Europa har Finland valt att bygga ny kärnkraft under 2000-talet, via den nyligen färdigställda superreaktorn Olkiluoto 3 som ensam gör Finland oberoende av utländsk gasimport.

Uppstarten av OL3 kom som bekant vid en mycket passande tidpunkt då den ryska invasionen av Ukraina har renderat i sanktioner mot Ryssland från stora delar av västvärlden. Bland annat har det finska energibolaget Gasum vägrat att betala för gasen i ryska rubel.

Finland hade dock, i skarp kontrast till exempelvis Tyskland, förberett sig för denna geopolitiska utveckling på fler sätt än med mer kärnenergi. Man har t.ex. byggt upp en tillräckligt stark gasreserv som kan täcka deras förbrukning under de kommande månaderna. Under tiden kommer den nya kärnkraftsreaktorn att stegvis öka sin produktion av stabil och ren el till finländarna, för att ersätta stora delar av den förlorade gastillförseln från Ryssland.

Den positiva stämningen kring kärnkraft i Finland beror med största sannolikhet på att man ser en energikälla som stabilt kan leverera planerbar fossilfri energi och som bidrar till att skapa energisuveränitet i landet.

_______________________________________________________

  • EU: "Kärnkraft gör oss oberoende av rysk gas"

Efter krigsutbrottet i Ukraina i februari sattes turbofart på att fasa ut rysk fossilkraft från det europeiska energisystemet.

I detta sammanhang blev EU-kommissionen föregångare när det gäller att ta fram en plan för hur man skulle kunna göra. Planen fick namnet REPowerEU och antogs i veckan formellt av EU-kommissionen.

Mer specifikt är planen egentligen bara en förlängning av EU:s redan befintliga Fit for 55-avtal, där höjda mål för förnybar energi och energieffektivitet står i fokus. Utfasningen av rysk gas måste dock ske snabbare än planerat, varför kärnkraften fått en ännu starkare ställning i planen.

Kärnkraft kan ju som bekant faktiskt fasa ut fossila energikällor nästan 1:1, eftersom den ger stabil och planerbar el oavsett väder.

Dessutom innehåller den nya REPowerEU-planen även ökad produktion av vätgas, vilket ska bidra till att fasa ut gasen i den tunga infrastrukturen. Här kommer kärnkraften att spela en stor roll, eftersom produktionen av vätgas sker bäst när energikällan som levererar energi till elektrolysprocessen är stabil.

Yves Desbazeille, direktör för Foratom, sa följande i samband med REPowerEU-planen:

”[…] we firmly believe that one of the best ways of ensuring security of supply and lower investment costs today is to keep as many nuclear power plants running for as long as possible.”

Det är glädjande att se att EU börjar inkludera kärnkraft i sina planer på att minska koldioxidutsläppen i EU. Nu väntar vi bara spänt på att EU:s taxonomi för gröna investeringar inte ska få en majoritet emot sig i EU-parlamentet så att vi redan 2023 får se den officiella gröna stämpeln ges till kärnkraften.

Även här i Sverige hör vi allt fler röster som vill se mer och snabbare framsteg gällande ny kärnenergi i landet. Svenskt näringslivs nya ordförande Jakob Wallenberg var t.ex. tydlig i frågan i fredags, och underströk i Göteborgs-Posten hur bråttom det är att få nya regler på plats för småskalig kärnenergi likt den Kärnfull Next erbjuder.

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimala utsläpp, stabila elnät, orörd svensk natur
  • Ta kontroll med rörligt timpris utan bindningstid
  • Forskningsstöd och blixtsnabb kundtjänst
  • Topprankade på Trustpilot (4,8 av 5)

Sign up