4 June 2021. 4 min läsning

v.22 – Svenska framsteg, Bill Gates och finsk fjärrvärme

Cover image

Många goda nyheter denna vecka: Vattenfall talar klarspråk och investerar i kärnkraft-startup, Sverige planerar nytt forskningcentrum, Bill Gates bygger reaktor i Wyoming och Finland utvärderar kvartersreaktorer för fjärrvärme.

  • Vattenfall: "Kärnkraft grönast över en hel livslängd"
  • Wyoming bygger Bill Gates reaktor i nedlagt kolkraftverk
  • Yle: "Stor potential för kärnkraft nära bebyggelse"

_______________________________________________________

Vattenfall: "Kärnkraft grönast över en hel livslängd"

”En gång i tiden hade Sverige ett av världens bästa, mest robusta och driftsäkra kraftsystem. Det var då det.”

Ja, tongångarna i svensk media fortsätter vara mörka men realistiska, där den allt mer ambulerande elkrisen fortsatt står i centrum. Och rättmätigt så – Svenska kraftnäts nya Kraftbalansrapport, som bland andra Västerbotten-Kuriren uppmärksammar, skvallrar om att vi redan till vintern saknar 1,6 gigawatt effekt vid topplasttimmen, vilket motsvarar två reaktorer.

Vårt inledande citat hämtas dock från en bra ledare i BLT där bristen på planerbar el, transmissionsproblem mellan norr och söder och ökande elpriser avhandlas.

Vår nuvarande energipolitik har försatt oss i ett läge där roterande frånkoppling, "alternativa energibärare" (läs dieselgeneratorer) och elransonering är högst troliga "lösningar" i framtiden, och där varje revisionsperiod för våra få kvarvarande reaktorer leder till instabilitet även sommartid. SvK:s framtidsanalys skvallrar om att effektbristen 2035 i värsta fall kan bli enorma 28 gigawatt(!).

Det är dock när det är som mörkast som man kan börja skönja ljusningar vid horisonten, när folk och företag börjar skapa förutsättningar för förbättringar även i tider när våra folkvalda tycks blunda.

Denna vecka gläds vi därför över att statliga Vattenfall nu äntligen talar klarspråk om svensk kärnenergis överlägsna miljöprestanda. Under rubriken "Kärnkraft grönast över en hel livslängd" förmedlar jätten egentligen bara samma fakta som vi på Kärnfull gjort sen dag ett – men visst är det uppfriskande?

Samma Vattenfall gjorde i veckan även en intressant investering i Fermi Energia, startupen som avser bygga småreaktorer i Estland. NyTeknik uppmärksammade affären som månne även är ett första steg mot ny kärnkraft även i Sverige?

Än mer glädjande var nog ändå det initiativ som Uppsala universitet tog i veckan, där man tillsammans med en rad akademi- och industripartners lämnade in en ansökan om ett nytt svenskt kompetenscentrum för ny kärnkraftsteknik till Energimyndigheten.

I fokus står utvecklingen av små modulära reaktorer rapporterar SR Vetenskapsradion, och Unipers VD Johan Svenningsson är tydlig med ambitionen i företagets press release:

"Det vi ser nu är en kraftsamling för att lägga grunden till en ny generation kärnkraft i Sverige. Vi har gjort det en gång tidigare, och vi kan göra det igen."

_______________________________________________________

Wyoming bygger Bill Gates reaktor i nedlagt kolkraftverk

Många har sett Netflix dokumentär om Bill Gates där han i det sista avsnittet pratar om sitt företag TerraPower. Mycket har hänt sen den spelades in och satsningen har ömsat skinn efter att det planerade samarbetet med Kina fick strykas av geopolitiska skäl. Nu i veckan kommunicerades det första större framsteget för företagets nya reaktordesign Natrium – som ju även nyligen fått statligt stöd.

Som namnet skvallrar om så rör det sig om en natriumkyld reaktor på 345 megawatt som nu har funnit en första byggplats – i delstaten Wyoming. Kolkraften har i alla tider dominerar energiförsörjningen härifrån, men nu står det klart att guvernör Mark Gordon låter Bill Gates och Warren Buffets minireaktor byggas i de nedlagda kraftverken – bland annat för att dra full nytta av såväl personal som infrastruktur.

TerraPowers design är ett intressant val på många sätt, inte minst då den kommer med inbyggd saltlagring, vilket innebär att man kan spara energiproduktionen lokalt och på så vis höja eluttaget till 500 megawatt vid behov. Nyheten har gått som en löpeld i media denna veckan, vi rekommenderar Washington Examiners och Reuters artiklar.

Vi vill även understryka det intressanta i att använda gamla fossila kraftverk som byggplatser. Fördelarna är många och ni minns kanske den svenska energiexperten Staffan Qvists rapport om konceptet från i vintras. Han tittade då på hur Polen skulle kunna gå tillväga för att dra nytta av existerande infrastruktur, och fann en stor potential i att "retrofitta" kolkraftverk med små modulära reaktorer.

Vi gläds även över att USA:s nya administration tycks än mer kärnkraftvänlig än vad vi ens kunnat hoppas på. I veckan presenterades ett nytt budgetförslag, som bland andra NucNet rapporterar om, där anslagen till kärnenergin ökas med 23% till nya rekordnivåer – motsvarande drygt 15 miljarder kronor.

_______________________________________________________

Yle: "Stor potential för kärnkraft nära bebyggelse"

"I bästa fall kan en liten kärnreaktor designas så att man placerar ett staket 50–100 meter ifrån den och på utsidan av staketet behöver man inte ens tänka på att där är ett kärnkraftverk."

I Sverige hör vi ibland våra folkvalda raljant prata om kvarterskärnkraft som något helknäppt. I vårt grannland Finland är konceptet istället en högst realistisk väg framåt för att lösa fossilfri och stabil fjärrvärme. I veckan levererade Yle en längre artikel på temat där ett flertal experter fick komma till tal, och potentialen ses som stor.

Finnarna är som bekant allt mer positiva till kärnteknik – så sent som förra veckan kunde vi till exempel rapportera om unga vuxnas omvändning och kraftigt växande stöd – och med de större kärnkraftbyggena på väg att slutföras och påbörjas vänds nu även finska blickar mot mindre reaktorer.

I pragmatisk anda så resonerar man nu på högsta nivå om vilka lagar som behöver ändras och hur säkerhetskrav behöver utformas för att på bästa sätt möjliggöra tekniksprånget där målet är att komma bort ifrån landets omfattande fossila fjärrvärme. Man visar även visst intresse för flytande kärnkraftverk framöver.

Experterna i artikeln spekulerar i att ett första mindre kärnkraftverk för fjärrvärme kan vara på plats så snart som 2028, med byggstart om fyra år. Då krävs det att lagstiftarna jobbar snabbt och pragmatiskt med frågan. Vi behöver knappt ens säga hur gärna vi hade velat se en lika pragmatiskt hållning i Sverige, va?

Som avrundning vill vi även uppmärksamma Forbes nya och insiktsfulla analys av det slutförvar som nu byggs i just Finland. Även här bör svenska folkvalda låta sig inspireras av att lösningarna för slutförvar finns och är redo att börja byggas.

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimerade utsläpp, stabila elnät och orörd natur
  • Superlågt rörligt timpris utan bindningstid
  • Blixtsnabb kundtjänst och forskningsstöd per kWh
  • Välj närproducerad el från favorit-kraftverk

Sign up