13 June 2022. 4 min läsning

v.23 – Finland, Sydkorea och USA

Cover image

Under sommaren kommer våra nyhetssvep varannan vecka istället. Här hittar ni v.23 mest intressanta nyheter.

  • Finland: Kärnenergi krävs för oberoende
  • Sydkorea: Siktar på att bli världsledande
  • USA: CNBC bevakar kärnrenässansen

_______________________________________________________

  • Finland: Kärnenergi krävs för oberoende

Förra veckan samlades företag, forskare, organisationer och myndigheter inom kärnenergin och diskuterade framtidens klimat- och energiutmaningar vid Nordic Nuclear Forum 2022 i Helsingfors.

Finlands ekonomiminister Mika Lintilä öppningstalade och budskapet var tydligt: ​​vi måste bygga mer kärnkraft för att göra oss oberoende av fossila bränslen och på så sätt vinna kampen mot klimatförändringarna.

Timingen är naturlig, inte minst eftersom kriget i Ukraina har gjort det ännu tydligare att energisuveränitet är en oerhört viktig del i den gröna omställningen. Ministern anförde följande:

”Vi måste förstå dynamiken i långsiktiga investeringar och ta hänsyn till dem i regleringen av finansiering i branschen. Vi kan inte bli CO2-neutrala och tillräckligt självförsörjande utan kärnkraft i Europa"

Inte enbart den nuvarande situationen i Europa var i fokus, ministern ägnade också en del av sitt anförande åt att konstatera att nya små modulära reaktorer (SMR) är nyckeln till en kärnkraftsrenässans. För detta ändamål anser han det viktigt att skapa ett europeiskt regelverk som harmoniserar reglerna för användning av SMR-teknik på EU-nivå.

Ministern avslutade sitt anförande med att berätta om världens första slutförvaringsdepå av högradioaktivt kärnavfall, som byggs av Posiva nära den nya kärnreaktorn Olkiluoto 3 i Finland:

”Kärnavfallshantering är också central för framtidens teknik. För oss i Finland är det mycket viktigt att kärnavfallshantering och avveckling av anläggningar finansieras och ordnas konsekvent och i rätt tid [..] Posiva ansökte om sitt första drifttillstånd för anläggningen i slutet av förra året . Arbets- og näringsministeriet och Strålsäkerhetsstyrelsen har påbörjat handläggningen av tillståndet. Detta är ett logiskt resultat av årtionden av forsknings- och utvecklingsarbete och av Posivas ansvarsfulla långsiktiga planering”

_______________________________________________________

  • Sydkorea: Siktar på att bli världsledande

Kärnkraftsnyheterna från Sydkorea har ökat kraftigt den senaste veckan. Om vi ​​skulle täcka dem alla på djupet skulle det kräva att hela nyhetsöversikten ägnades åt landet, varför vi istället ger en snabb genomgång av de största framstegen.

Den 9:e juni levererade Sydkoreas nya kärnreaktor, Shin-Hanul 1, el till det sydkoreanska elnätet för första gången. Enheten är den första av två nya APR-1400-reaktorer vid kärnkraftverket Hanul. Reaktorerna har samma design som de fyra som har byggts i Förenade Arabemiraten (UAE) och anses brett vara bokexemplet för länder utan tidigare erfarenhet av kärnenergi.

I hälarna av lanseringen av Shin-Hanul 1 kommer nyheten att reaktortillverkaren KEPCO har ingått ett avtal med den amerikanska reaktortillverkaren Westinghouse för att utforska samarbetsmöjligheter på den internationella kärnkraftsmarknaden.

Avtalet kommer som en naturlig förlängning på förra månadens möte mellan Sydkoreas president Yoon Suk-yeol och USA:s president Joe Biden om framtida planer för samarbetet mellan de två kärnkraftsnationerna. Sydkoreas nya president har på kort tid blåst liv i den tidigare så nedtryckta inhemska industrin, genom att avsluta utfasningen av landets 24 kärnkraftverk.

Den nye presidentens engagemang för kärnkraft leder också till innovation inom landet. De två stora industrijättarna SK-Innovation och Samsung har börjat röra på sig vad gäller investeringar i nya små modulära reaktorer.

SK meddelade i maj att man ingått ett samarbete med den amerikanska start-up:en Terrapower grundat av Bill Gates. Partnerskapet mellan de två företagen avser att skapa ännu närmare band mellan den amerikanska och sydkoreanska kärnkraftsindustrin samt dra nytta av erfarenheterna från den amerikanska startupen.

I april ingick förresten Samsung ett samarbete med danska Seaborg Technologies för att bygga pråmar till kärnkraftsbolagets nya smältsaltreaktorer (MSR). Samsung har decennier av erfarenhet av skeppsbyggnad, varför det är väsentligt för Seaborgs planer på att göra flytande kärnkraftverk att ha med dem på resan.

_______________________________________________________

  • USA: CNBC bevakar kärnrenässansen

Det är inte bara Europa som upplever en vändpunkt i förhållande till sin inställning till kärnkraft. I USA, likt Europa under många decennier, har man upplevt en stagnation i utbyggnaden av kärnkraften. Många av landets reaktorer har dessutom antingen nått eller närmar sig slutet av sina licensperioder.

Det är faktiskt inte längesen ett antal amerikanska delstater ansåg att kärnkraftverk inte borde erbjudas förlängd livslängd med motiveringen att förnybara energikällor fanns tillgängliga.

På senare tid har dock många av delstaterna tänkt om, och försöker nu istället hålla igång sina kraftverk så länge som möjligt. Ett antal har t.o.m. belönats med 80-åriga driftslicenser. Tillsammans med Biden-administrationens senaste kreditgaranti på 6 miljarder dollar för att förlänga avstängningsfärdiga kärnkraftverk, ser det alltså ut att vända även i USA.

CNBC publicerade i helgen en djuplodande minidokumentär i samklang med nytänket som undersöker den senaste kärnkraftstekniken och dess potential för att lösa energi- och klimatkrisen. Därtill är den också mycket optimistisk gällande kärnkraftens roll i den gröna omställningen.

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimala utsläpp, stabila elnät, orörd svensk natur
  • Ta kontroll med rörligt timpris utan bindningstid
  • Forskningsstöd och blixtsnabb kundtjänst
  • Topprankade på Trustpilot (4,8 av 5)

Sign up