19 June 2021. 3 min läsning

v.24 – Byggstart, avfall och full effekt

Cover image

Denna helg rapporterar vi om byggstart för fjärde generationens kärnkraft, amerikanska forskare som avmystifierar kärnavfall samt en ny mycket oroväckande rapport om svensk elframtid.

  • Byggstart för fjärde generationens kärnkraft
  • Amerikanska forskare avmystifierar kärnavfall
  • Energiforsk varnar för stor effektbrist 2035

_______________________________________________________

Byggstart för fjärde generationens kärnkraft

Den så kallade fjärde generationens kärnenergi, med avfallskäkande snabbreaktorer och stängda bränslecyklar, påstås i debatten ofta höra till en avlägsen framtid. Därför satte nog en del kaffet i vrångstrupen i veckan när byggnationen av en bränslesjälvförsörjande, avfallsåtervinnande, kärnanläggning vid namn Brest-300 gick av stapeln i Ryssland.

För visst finns det redan idag länder som återvinner sitt använda kärnbränsle, men det handlar då om så kallat MOX-bränsle där man endast kan köra bränslet ett varv till innan förvar. Brest-300 kommer vara på en helt egen nivå när den kommersiella driften drar igång om 5-6 år, i egenskap av världens första "riktiga" Gen-IV kraftverk – med bränsleupparbetning på plats vid anläggningen.

Vi pratar alltså här om 300 megawatts blykyld – även det en världspremiär – snabbreaktor, och redan nu finns planer på en större 1200 megawatts variant med samma teknik. NyTeknik och Global Construction Review skriver bra om genombrottet.

_______________________________________________________

Amerikanska forskare avmystifierar kärnavfall

American Council on Science and Health, ACSH, är en välrenomerad forskningsinstans som sen slutet på 1970-talet fokuserat på en rad stora samhällsbyggande frågor. I takt med att USA nu återigen siktar på att vara den världsledande kärnkraftsnationen så har organisationen uppmärksammat hur gamla falska farhågor om tekniken börjat få mer spridning.

Myter kring kärnavfall är ett av de vanligaste sådana områden där lobbyister vill sprida osäkerhet, och därför släppte ACSH i veckan en bra och tydlig artikel om varför eventuella problem i frågan är långt ifrån tekniska eller forskningsbaserade, utan snarare handlar om sociala och politiska låsningar.

Metoden man valt är att adressera de tre vanligaste påståendena, och förklara varför de är felaktiga: "Kärnavfall är farligt radioaktivt i årtusenden", "Det finns inte tillräckligt med plats för att ta hand om all avfall från världens reaktorer" och "Vi kan inte säkert förvara allt avfall i årtusenden".

Bra läsning från en trovärdig källa, även om det inte innehåller så mycket nytt för mer välinsatta läsare. Artikeln är för övrigt en del i en serie där organisationen kikar på alla möjliga aspekter av kärntekniken.

_______________________________________________________

Energiforsk varnar för stor effektbrist 2035

Lite i skymundan av andra större nyheter i veckan släppte Energiforsk, ett av Sveriges ledande oberoende forsknings- och kunskapsföretag inom energiforskning, en ny omfattande och välunderbyggd rapport vid namn Full Effekt i veckan.

Vi gissar att den kommer uppmärksammas mer av media framöver, men vi som redan tagit del av dess slutsatser kan nog enas om att den borde förses med en varningstext på omslaget –  detta är ren och skär skräckläsning om landets elframtid.

Frågorna Energiforsk ställer sig är "Hur klarar vi effektbalansen i det framtida elsystemet? Vilka utmaningar ser vi med elförsörjningen? Vad händer om det inte blåser tillräckligt, eller om möjligheterna att importera el minskar? Och hur kan en mer flexibel elanvändning bidra till att stabilisera elbalansen?" – och svaren är långt ifrån tillfredsställande om man gillar ett land med god tillgång på ren och billig el året runt.

Rapporten fokuserar främst på elsystemets förmåga att klara av den allra högsta belastningen, den så kallade topplasten. Man belyser utmaningarna för elsystemet i ett antal an­strängda situationer, och pekar på "några viktiga utmaningar som måste uppmärksammas av politiker och energisektorns olika aktörer redan nu, för att vi inte ska få problem med vår framtida elförsörjning."

I korta drag kan man sammanfatta det hela som att fossilfrihet vid nuvarande strategi – och ökande elbehov – kan strykas som mål för 2035. Istället gäller jakten på ”fossilsnålhet”.

Vi noterar ett importbehov långt över existerande och realistisk kapacitet, sönderstressad vattenkraft som även drabbar närmiljön, hundratals topplasttimmar (man brukar prata om några enstaka), flera dagars frånkoppling och ransonering (kallas oftast efterfrågeflexibilitet) och elpriser som fortsätter åka jo-jo.

Och allt detta även med vår nuvarande kärnkraft kvar i systemet. Avvecklas den, vilket ju rimligtvis numera alla inser är uteslutet, så blir läget såklart än värre. För att inte säga tröstlöst. En övergripande slutsats som den teknikneutrala läsaren rimligtvis drar är att det finns ett oerhört stort behov av ny planerbar fossilfri elproduktion i södra Sverige. Små modulära reaktorer, anyone?

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimerade utsläpp, stabila elnät och orörd natur
  • Superlågt rörligt timpris utan bindningstid
  • Blixtsnabb kundtjänst och forskningsstöd per kWh
  • Välj närproducerad el från favorit-kraftverk

Sign up