9 July 2021. 6 min läsning

v.27 – Sverige, Europa och världen

Cover image

Juli brukar vara en lugn månad i nyhetsflödet, men inte i kärnkraftens magiska värld. Denna vecka bjuder vi på ett fullmatat nyhetssvep från världens alla hörn – Sverige, Holland, Schweiz, Sydkorea, USA och Sydafrika!

  • Svenskt näringsliv: 100% fossilfritt överlägset bäst
  • Dragkamp om Holländsk reaktor – Schweiz förlänger?
  • Sydkorea tänker om, USA satsar och Sydafrika bygger

_______________________________________________________

Svenskt näringsliv: 100% fossilfritt överlägset bäst

Ni minns kanske Svenskt näringsliv uppmärksammade Kraftsamling Elförsörjning från ifjol? Det var den första teknikneutrala scenarioanalysen kring hur en svensk elektrifiering till 2045 bäst bör genomföras, framtagen av världsledande energiexperter och med det revolutionerande GenX-systemet som moduleringsverktyg?

Man utgick där och då ifrån att vi i Sverige om 25 år skulle komma att förbruka 200 terawattimmar el per år vilket var en ganska rimlig uppskattning som indata i det läget – och runt 70 kilowattimmar mer än i dagsläget. Resultatet var redan då kristallklart: kostnadsbesparingen i att låta kärnkraften även i framtiden utgöra en tredjedel av elproduktionen – istället för ett 100% förnybart elsystem – var cirka 30 procent. Därtill var denna teknikneutralt fossilfria strategi bättre för såväl miljö som klimat.

Sen dess har ju dock ett flertal enormt elintensiva nya satsningar aviserats i främst norra delarna av landet, såsom H2 Green Steel och Northvolt, och därför ombads analysteamet bakom rapporten nyligen att uppdatera den förväntade elförbrukningen i verktyget till den mer troliga nivån 240 terawattimmar – och köra analysen igen.

Ni kan säkerligen gissa utfallet. I korthet kan vi konstatera att den nysläppta rapporten visar att ett 100% förnybart system, jämfört med ett 100% fossilfritt (kärnkraft + förnybart), blir 42(!) procent dyrare (även utan kostnader för systemtjänster och elnätsutbyggnad inräknade), kräver dubbelt så mycket yta, släpper ut 6g mer CO2 per kilowattimme och – inte minst allvarligt – är systemkritiskt hela 60(!) procent av tiden.

Låt detta sjunka in. Vi pratar alltså enorma summor extra på allas våra elräkningar – varje månad – enkom för att få ett betydligt sämre och instabilare elnät. Man undrar var rimlighetens gräns går för de folkvalda som beslutar i frågan? För verifiering av insikterna räcker det ju för övrigt bara att titta till Tysklands elprisutveckling i svallvågorna av landets misslyckade Energiewende.

Även om inte denna nya version av rapporten inte rönt någon uppmärksamhet i riksmedia så har frågorna den reser fortsatt diskuteras livligt i våra ledande tidningar, och lär fortsätta göra så – inte minst med tanke på att Svenska kraftnät i veckan kommunicerade att man underskattat sommarens små elsystem-marginaler såpass grovt att de begränsningar i flöden man gjort inte räcker till. Därför har man nu panikupphandlat ett effektreserv-avtal med det enormt utsläppstunga naturgas- och oljekraftverket i Rya.

Samtidigt larmar staden Göteborg i Tidningen Näringslivet om att bland annat Stena Lines elfärjor och planerade batterisatsningar på Hisingen kommer att kräva stora satsningar på ny elproduktion i närområdet – som inte finns, eller ens planeras för. Elkrisen hotar Göteborgs, och hela Sveriges, tillväxt konstaterar man.

Även i Norran hittar vi en välformulerad ledare på samma tema, där slutklämmen är synnerligen relevant:

"Om energiförbrukningen i dagsläget ökar snabbare än vad många räknat med, kommer den att explodera när industrisatsningarna i norr är igång. Och då är det så dags. Det är någonting som nästa regering har att förhålla sig till. Och måste lösa. För Sveriges och för klimatets skull. Och där lär kärnkraften komma in, på ett eller annat sätt. Ideologiska kärnkraftslåsningar får inte stoppa den gröna omställningen."

Men frågan är om inte hela veckans riktiga fullträff levererades av Sydöstrans ledarsida. Under rubriken "Klimatet behöver kärnkraftverk" spaltas sakligt och informerat alla de genuint avgörande anledningarna till varför kärnenergin (även) är en nyckel för Sveriges (och världens) elframtid upp. Klarsynta formuleringar likt denna har man längtat efter att läsa i våra tidningar:

"I populärkulturen finner vi flera filmer om kärnkraftsolyckor, men det görs knappast filmer om alla de som dör av kolkraft eller vattenkraft. Antagligen är dramaturgin inte lika lockande för filmindustrin. Detta bidrar till rädslor som inte alltid speglar realiteten. 'Kärnkraft är farligt', den som påstår detta gör sig också skyldig till att svara på frågan: i jämförelse med vad? Historiskt har fler dött av en vattenkraftolycka än samtliga kärnkraftsolyckor, ser vi till dagens energiproduktion är kärnkraftverk, vattenkraftverk och sol/vind-kraft i princip lika dödligt räknat i dödsfall per TWh."

_______________________________________________________

Dragkamp om Holländsk reaktor – Schweiz förlänger?

Vi lämnar det stundande elhaveriet i Sverige, och blickar ut över kontinenten istället. Oftast handlar det ju då om, förvisso välbehövliga, kärnkraftsatsningar i Östeuropa – men denna gång stannar vi i väst och gläds istället över utfallet av en omfattande KPMG-analys i Nederländerna.

För när grannlandet Belgien – efter en regeringsbildning som får Sveriges dito att framstå som friktionsfri – valt en miljö- och energiminister vars högsta prioritet är att stänga fullt fungerande reaktorer och istället statligt stötta byggandet av fossila gaskraftverk, så har den holländska regeringen valt en betydligt mer rationell väg framåt och öppnat för nya reaktorer.

Men var skall de byggas? Och vad anser lokalbefolkningen? För att få svar på det ombads KPMG av regeringen att undersöka olika platser och återkomma med förslag. I skarp kontrast till de slitande NIMBY-diskussioner ("not in my backyard") som omger annan fossilfri energiproduktion blev resultatet här närmast en dragkamp mellan två provinser, rapporterar Telegraaf.

Invånarna i Noord-Brabant och Zeeland visade sig nämligen båda längta efter att få välkomna de välbetalda arbetstillfällen som en ny reaktor innebär, och att få vara hem till en nyckel för landets hållbara elektrifiering. Troligtvis ligger Zeeland bäst till då landets hitintills enda kärnkraftverk Borssele ligger i regionen.

Även i Schweiz bjöd veckan på glada nyheter för alla rationella miljövänner när man från regeringshåll nu, efter många års velande kring kärnenergins roll i alplandet, äntligen tycks propsa på livstidsförlängda reaktorer. Ledande Neue Zürcher Zeitung rapporterar bra om utvecklingen och förklarar tydligt varför man nu överväger 60 års drift för att undvika elbrist. Troligtvis är detta bara en början på en mer pragmatisk syn på tekniken i landet.

_______________________________________________________

Sydkorea tänker om, USA satsar och Sydafrika bygger

Vi fortsätter zooma ut, och avslutar veckans svep med en omvärldsutblick. För samma vecka som den ledande statistik-sajten Our world in Data släppte sin utmärkta artikel om hur vi tack vare el redan inom vår livstid kan utplåna energifattigdom och inomhus-luftföreningar - problem lika gamla som mänskligheten själv – så kan vi glädjas över stora kärntekniska framsteg i såväl USA som Sydkorea och Sydafrika.

Sydkorea har, likt Sverige, hanterat sin världsledande kompetens och position inom kärnenergin minst sagt styvmoderligt de senaste decennierna. För även om man varit drivande i att bygga reaktorer utomlands har man önskat minska sin inhemska kärnkraftflotta. Nu tycks man dock börja tänka efter före, och i veckan kunde Korea Herald rapportera att landets industrier gått samman i ett gemensamt utspel om kärnkraftens betydelse för landets klimatmål. Man konstaterar:

"Nuclear power emits almost zero carbon in a similar level with wind power and offers high generation efficiency per unit area, making the power source ideal for Korea which has little spare land”

Från USA hämtar vi potentiellt sett ännu relevantare nyheter i kampen om att driva ner konstruktionskostnader på framtidens reaktorer. Energidepartementet har nämligen beslutat sig att stötta GE Hitatchi med närmare 50 miljoner kronor i ett projekt som syftar till att utveckla tre nya konstruktionstekniker som kan reducera kostnader med mer än 10 procent.

Slutligen rundar vi av i Sydafrika, ett land som stångas med effektbrist och som är mycket beroende av kol för att hålla såväl lampor som respiratorer igång. I dagsläget finns endast en reaktor i landet, men man avser nu att stänga ner hela 24 gigawatt kolkraft efter 2030 och därför bygga en rad nya kärnkraftverk istället. I veckan aviserade till exempel energijätten Eskom att man nyligen ansökt om att få bygga en ny 2500 megawattsanläggning i Thyspunt. BusinessTech rapporterar bra om utvecklingen.

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimerade utsläpp, stabila elnät och orörd natur
  • Superlågt rörligt timpris utan bindningstid
  • Blixtsnabb kundtjänst och forskningsstöd per kWh
  • Välj närproducerad el från favorit-kraftverk

Sign up