20 January 2021. 3 min läsning

v.3 – Svensk kritikstorm, nytänk i UK och USA, europeisk elbrist

Cover image

Titta! Nyhetssvepet! Denna vecka: osande kritik mot stundande svensk elhaveri, nytänk i både USA och Storbritannien och Europas elnät påväg mot mega-blackout.

  • Skarp kritik mot Sveriges energistrategi
  • Nytänk kring kärnenergi i USA och UK
  • Europa nära blackout – brist på planerbar el

_______________________________________________________

Skarp kritik mot Sveriges energistrategi

"Hur ska Sverige ta ledning i klimatomställningen utan säker tillgång till ren el? Och hur ska jobben värnas när bristande elförsörjning sätter krokben för företagen?"

Det frågade sig Svenska Dagbladet på ledarplats i måndags i en reflektion över att vi redan under den första lite kyligare dagen efter att Ringhals 1 ryckts ifrån oss tvingades importera kolkraft från Danmark motsvarande nästan exakt den bortsupna halländska produktionen.

Man konstaterar att kärnkraft är "osedvanligt effektiv klimatpolitik", och att förtidspensioneringen av Ringhals 1 och 2 ger tre procent högre koldioxidutsläpp – eller tre gånger så mycket som utsläppen från hela det svenska inrikesflyget.

Men det är inte bara SvD som bjuder på svidande kritik mot Sveriges rådande energistrategi. Dagens industri konstaterade barskt "att motsätta sig kärnkraft utan andra planerbara alternativ blir alltmer oförsvarligt. Sverige ska inte tvingas importera el från polska kolkraftverk eller elda med olja i Karlshamnsverket för att klara elförsörjningen”.

Göteborgs-Posten fyllde på med åsikten att "det samhällsekonomiska priset för dessa nedstängningar är högt. Den ökade sårbarheten i systemet som stängningarna av den planerbara kraften har redan visat sig vara stor. Med den definitiva stängningen av Ringhals 1 blir den än större."

_______________________________________________________

Nytänk kring kärnenergi i USA och Storbritannien

Den ansedda amerikanska tidskriften Slate tog i veckan ett större grepp om de utmaningar och möjligheter som väntar den nytillträdda Biden-administrationen gällande tekniska framsteg inom energifrågor.

Man skriver bl.a. att "med de imponerande kostnadsminskningarna för sol, vind och batterier de senaste två decennierna påstår vissa att vi har alla de teknologier som krävs [..]. Inget kunde vara längre från sanningen." och förklarar istället tålmodigt behovet av mer och modernare kärnkraft.

Man konstaterar att världens förmåga att uppnå satta utsläppsmål till "stor del beror på framgången eller misslyckandet av företag likt Kairos Power", med hänvisning till den amerikanska start-up vars saltkylda högtemperaturs-reaktor nyligen fått statligt stöd.

Nytänk noterar vi även i Storbritannien, där Sizewell C tycks vilja bjuda på mer än "bara" enorma mängder ren elektricitet. I en lång intervju med NEI avslöjar företaget bakom nybygget en rad ambitiösa planer för att skapa mervärde och nya affärsmodeller utifrån spillvärmen från den planerade reaktorn.

Man söker just nu industriella partners som kan tänkas vilja dra nytta av denna optimerade värmeresurs, vars utgångstemperatur avses höjas tack vare en ny ventildesign. Användningsområden kan handla om alltifrån vätgas-produktion till DAC – direkt luftinfångning av koldioxid – eller varför inte industriell värme och syntetiska bränslen?

Detta är ett tidigt stadie, såklart, men ambitionsnivån och innovationslustan går inte att ta miste på. Att istället för att se reaktorers jämna och konsekventa produktion som ett driftekonomiskt problem i alltmer väderdikterade elsystem, dra nytta av de höga kapacitetsfaktorerna för andra områden än enbart elproduktion lär vi få se mycket av i framtiden.

_______________________________________________________

Europa nära blackout – brist på planerbar el

Det är inte bara Sverige som brottas med elbrist och instabilitet i elnäten. I veckan uppmärksammade Second Opinion att den allvarligaste incidenten i det europeiska elnätet på femton år inträffade den åttonde januari, när frekvensen i nordväst sjönk, och i sydost steg, på bara några sekunder. På båda sidor slocknade strömmen, dock begränsat till mindre områden.

Händelsen passerade obemärkt i Sverige, men i Centraleuropa blev uppmärksamheten desto större. Experter förutspår nu en storblackout i Europa inom fem år och beskriver detta som "en konsekvens av den europeiska megatrenden mot förnybar el, som för med sig en allt större volatilitet i elproduktionen."

De flesta experter i Europa utgår nu från att det vid en överregional blackout kan ta "tio till tolv dagar innan människor återfår strömmen" och att det leder till medborgarkrigsliknande scenarier inte går att utesluta.

Två av länderna som ligger bakom förskjutningen bort ifrån ren planerbar elproduktion i EU, Tyskland och Österrike, uppmärksammade omständigheterna dock med en högljudd inhemsk expertdebatt som följd. Österrike, som saknar kärnkraft och numera även kolkraftverk, har gjort sig allt mer beroende av sina gaskraftverk och elimport.

Tyskland kommer å sin sida om bara två år ha stängt ner 20 000 megawatt väderoberoende elproduktion, och beräkningar visar att landets installerade kraftverkskapacitet inte kommer att räcka till för elbehovet under en tredjedel av årets timmar redan 2023.

Det djupt ironiska i att ett fåtal europeiska länder – mitt under jakten på Parismålen – stänger ner sin rena planerbara el och ersätter med naturgas lyftes för övrigt även i en utmärkt ledare i Blekinge Läns Tidning.

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimerade utsläpp, stabila elnät och orörd natur
  • Superlågt rörligt timpris utan bindningstid
  • Blixtsnabb kundtjänst och forskningsstöd per kWh
  • Välj närproducerad el från favorit-kraftverk

Sign up