21 January 2022. 5 min läsning

v.3 – Sverige, popularitet och UAE

Cover image

Årets tredje nyhetssvep är här – om bl.a. spruckna lögner och framtida kärnkraft i Sverige, teknikens ökande popularitet och UAE:s imponerande energiomställning.

  • Sverige: Spruckna lögner och kärnkraftens framtid
  • EU: Kärnkraftens popularitet ökar i hela unionen
  • UAE:s utsläpp sjunker med 50% – tack vare Barakah

_______________________________________________________

Sverige: Spruckna lögner och kärnkraftens framtid

Januaris milda och blåsiga väder innebär att elräkningarna ser ut att landa 40-50% lägre än decembers, och SMHI:s prognoser visar på fortsatt mildväder i februari. Förvirrande statliga stötåtgärder har satts in, men grundproblemet kvarstår: ett väderberoende elsystem är en usel idé.

Ingen blir gladare än oss elhandlare när spotpriset sjunker, då våra marginaler alltid är de samma oavsett om elen kostar 500 öre eller 5 öre. Men samtidigt hoppas ju vi på Kärnfull att decembers skräckfakturor inte faller i glömska bara för att vi i alla fall verkar ha tur med vädret. Det tycks inte heller vara så, då vi på Kärnfull noterar rekordnivåer i nyteckningar för tredje månaden i rad.

Därtill kan man ju konstatera att även med dessa gynnsamma metreologiska förutsättningar så är prissvängningarna inom varje givet dygn rejäla, och dygnsgenomsnitten i södra Sverige numera ständigt på kontinentala nivåer.

Timprisavtal och ett öga på spotpriset är således fortsatt det i särklass bästa upplägget. Förslagsvis sådana med ursprungsbestämd kärnenergi för att sända tydliga signaler till marknad och folkvalda om att planerbar fossilfri elproduktion är eftertraktat.

Att det är ideologi och uppfyllda vallöften som satt oss i den här sitsen torde nu stå klart för alla, men trots denna uppenbara politiska "framgång" görs idoga försök från de ansvariga att blanda bort korten. Debattören Henrik Jönsson lyckas fånga charaden kring de spruckna löftena väl i onsdagens Expressen:

"Missnöjet hos väljarna växer nu i takt med elräkningarna. Det mest anmärkningsvärda är inte att S och MP av olika anledningar drev igenom kärnkraftsavvecklingen – utan hur man praktiskt taget oemotsagda lyckades frånsäga sig ansvaret genom att skylla på marknaden."

Även om det eventuellt är för tidigt att ropa hej kring innevarande vinter så är det fullt naturligt att alltfler börjar blicka framåt. Vad talar för en vettigare svensk elframtid i närtid och på längre sikt?

Tja, förutom kanske mer genomtänkta politiska insatser gällande exempelvis energiskatt till nästa vinter så lyfte Dagens PS i veckan att Finlands nya superreaktor OL3 kan få viss dämpande effekt på priserna i elområde 3 och 4:

”Det nya finska kärnkraftverket Olkiluoto 3 kommer att vara i full drift i juni, enligt myndigheterna. Mer finsk kärnkraft innebär ett minskat importbehov av el från Sverige, vilket kommer att dra ned spotpriserna på el.”

Dock finns det, tillföljd av för lite planerbar effekt och därmed svängmassa i södra Sverige, begränsningar i kabeln länderna emellan. All fossilfri el som kan knuffa bort den dyra fossila diton på marginalen inom vårt närområde är dock till hjälp..

En del hushåll kommer säkerligen leta efter fastpris-avtal i sommar, på jakt efter "fynd". Här kan det dock vara värt att ha klart för sig att det inte finns några "gratis luncher" när det gäller produkter som måste konsumeras samma sekund som dem produceras, och som åtnjuter marginalprissättning. Fastpris-avtal kommer säkerligen till stor del att försvinna från marknaden, men för de som finns kvar ser vi redan nu historiskt höga riskpremier, märkliga villkor och ruskigt långa inlåsningstider.

Det finns dessvärre många oseriösa aktörer på elmarknaden och därför är det alltid bra att undersöka leverantörernas recensioner och kundnöjdhet. En enkelt googling räcker oftast. Att kika in på Energimarknadsbyråns klagomålslista är alltid en bra idé också, innan man ingår långa avtal med svartlistade elbolag.

På längre sikt, och för att tillmötesgå Svenska kraftnäts önskan om mer planerbar fossilfri elproduktion i södra Sverige, så behövs ju framförallt nya, rättvisa och långsiktiga spelregler för kärnenergin. Sådana skulle kunna låsa upp privata investeringar – något som inte minst Investors Jakob Wallenberg flaggade för nyligen.

Energiföretagens expert Carl Berglöf blev i veckan intervjuad av Fryksdalsbygden, en lokaltidning i Sunne. Här lyfts samtliga aspekter av kärnenergins förutsättningar fram, och blir därför veckans rekommenderade läsning:

"I praktiken är det alltså bara de befintliga kärnkraftsoperatörerna som kan bygga ny kärnkraft. Det är konkurrenshämmande lagstiftning som gör det svårt för nya aktörer att bygga."

_______________________________________________________

EU: Kärnkraftens popularitet ökar i hela unionen

Vi har varit inne på det tidigare, men det enda positiva i innevarande energikris är att Europas medborgare tvingas tänka till om situationen. Fullt naturligt leder det med sig ett kraftigt ökande stöd för kärnkraften runt om i världen.

Vi nämnde nyligen att en ny SIFO-undersökning på uppdrag av Teknikföretagen visar att svenskarnas stöd för tekniken har ökat markant de senaste månaderna, och inte minst i södra Sverige. I veckan slog Tidningen Näringslivet upp undersökningen stort och konstaterar bl.a. att drygt hälften av respondenterna vill se nybyggd kärnkraft i landet.

I Finland har den positiva globala uppmärksamheten kring OL3, och det tydliga politiska stödet för kärnenergi från samtliga partier, givetvis drivit med sig en kraftigt ökande popularitet och teknikoptimism. Yle rapporterade i början av veckan att Finlands klimatvänliga energistrategi åtnjuter brett folkligt stöd. Det finska folket ser att utsläppen är påväg ner och noterar att miljövänner i landet har börjat se kluvna atomer som en del av lösningen.

Sveriges Radio uppmärksammade även de den fortsatta utbyggnaden av finländsk kärnkraft, och rapporterade om att det redan idag jobbar runt 500 personer dagligen med nästa reaktorbygge Hanhikivi 1. Målet är en konstruktionslicens nästa år, och bygget i norra Finland blir troligtvis en nyckel för att tillverka billig fossilfri vätgas till de norrländska stålsatsningarna H2 Green Steel och Hybrit.

Även Frankrikes nya syn på vad storskalig, väderoberoende och ren elproduktion betyder uppmärksammades i Sverige i veckan. SVT skickade en reporter på studiebesök och hans blick när han förstår att en liten cylinder innehåller energi nog för hela Stockholms behov – i ett helt år – är glädjande att ta del av. En övervintrad, mer eller mindre medveten, fossillobbyist och "miljövän" intervjuas också, men på det stora hela bjuder man på ett bra inslag om varför fransmännen nu satsar stort på nya reaktorer.

_______________________________________________________

UAE:s utsläpp sjunker med 50% – tack vare Barakah

Vi rundar av veckan i vad som för vissa kanske är världens mest otippade klimatsuccé – Förenade Arabemiraten. I alla fall om man inte tagit del av vad stora kärnkraftssatsningar ger för resultat i jakten på Parismålen.

Det är Arab News som rapporterar att det koreanska superbygget Barakahs fyra reaktorer och 5,6 gigawatt installerad effekt kommer att leverera hela 85% av Abu Dhabis rena el år 2025, och att det i sin tur innebär en minskning av Emiratets koldioxidutsläpp med hela 50% till samma år.

Storskaliga solparker och fossilfri avsaltning av havsvatten hjälper även de till för att åstadkomma det som troligtvis är planetens snabbaste och effektivaste klimatarbete just nu.

Abu Dhabi stod även som värd för veckans World Future Energy Summit, och bland utställarna hittar vi brittiska Rolls-Royce konsortium för små, modulära reaktorer. De ser en stor exportmöjlighet för sin teknik och mellanöstern bedöms som en särskilt intressant marknad. Det rapporterar The National News.

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimala utsläpp, stabila elnät, orörd svensk natur
  • Ta kontroll med rörligt timpris utan bindningstid
  • Forskningsstöd och blixtsnabb kundtjänst
  • Topprankade på Trustpilot (4,8 av 5)

Sign up