6 August 2021. 3 min läsning

v.31 – USA:s rekord, Sveriges framtid och markytans vikt

Cover image

Rekordstöd för amerikansk kärnkraft – både folkligt och ekonomiskt. Dessutom en analys av svensk kärnenergis framtid och en utmärkt essä om vikten av energidensitet och minimerad använd markyta.

  • Rekordstöd för – och till – amerikansk kärnkraft
  • "Ny kärnkraftsteknik öppnar för framtidens energi"
  • Kärnenergin och markytan – varför är det viktigt?

_______________________________________________________

Rekordstöd för – och till – amerikansk kärnkraft

Vi börjar i USA där en ny omfattande nationell undersökning visar att amerikanernas stöd för kärnkraften nu når rekordnivåer. Hela 76 procent av de tillfrågade stöttar användandet av tekniken, vilket är ett kraftigt steg upp från föregående år och t.o.m. två procentenheter högre än det forna rekordåret 2010.

Analytiker hos ANS pekar på att klimatdebatten haft en positiv inverkan, samt att Demokraterna i allt större utsträckning börjat omfamna energikällan. Historiskt har Republikanska väljare alltid varit mer kärnkraftspositiva, så stödet på bägge sidor hjälper onekligen till för att få en mer balanserad syn och debatt.

I samklang med folkstödet presenterade den amerikanska senaten även riktlinjerna för landets nya infrastruktur-proposition. Enligt Bloomberg öronmärks rekordstora 6 miljarder dollar – motsvarande drygt 51 miljarder kronor – till kärnenergin vilket ger hela sektorn ett helt nytt framtidshopp efter årtionden av framgångsrikt lobbyarbete finansierat av fossilindustrin.

Noterbart är även vätgasens roll i propositionen, där hela 9,5 miljarder dollar vigs åt "ren vätgas". Det intressantaste här är definitionen av vad som nu klassificeras som "ren" vätgas. Även här segrar förståndet, då man bortser från vilken etikett baskällan har (t.ex. "förnybar") och istället tittar på dess faktiska utsläpp. Alla energikällor som släpper ut mindre än 2kg koldioxidekvivalenter per kilo vätgas är välkomna – och då ligger kärnenergin mycket bra till. Recharge News skriver bra om detta.

Vi rundar av amerikasvepet med Fox Business reportage från Glenrock, Wyoming där nytt hopp nu blåser i småstaden. Sen tidigare stod det klart att runt 200 jobb skulle gå förlorade när stadens kolkraftverk stängs 2027. Nu tyder dock mycket på att Bill Gates minireaktor Natrium kommer ersätta såväl energiproduktionen som arbetstillfällena – på samma markyta – bara ett år senare. Man noterar även att drygt 1500 personer behövs under själva färdigställandet av reaktorn.

_______________________________________________________

"Ny kärnkraftsteknik öppnar för framtidens energi"

"I Sverige är det just nu den politiska risken som kanske är den största. Det är lite lustigt, för vi har politiker som säger att kärnkraft är för dyrt, tar för lång tid att bygga och att ingen vill investera. Och det är just de här politikerna, som skapar den politiska risken, som gör att ingen vill investera."

Denna utmärkta analys hämtar vi från Epoch Times långa reportage om svensk kärnenergis framtid, där man pratat med experter hos såväl Energiföretagen som KTH. Ett flertal mycket relevanta aspekter kring forskning, små modulära reaktorer och fjärde generationens kärnkraft lyfts fram, och man landar tryggt i att den nya kärnkraftstekniken är viktig för framtidens energisystem.

Man konstaterar dock att för att den ska kunna utvecklas vidare och komma i drift inom en överskådlig framtid så krävs uppbackning från politiken.

_______________________________________________________

Kärnenergin och markytan – varför är det viktigt?

Brittisk-kanadensaren Leigh Philips är en av 2020-talets mer välrenommerade forskningsjournalister och författare vars artiklar publicerats i bland annat Nature, the Guardian och the Daily Telegraph. Han är givetvis en stor kärnkraftsförespråkare och återkommer ofta till temat i sina texter.

Så även i veckan som gick, där han satte fokus på en ofta översedd men oerhört viktig anledning till varför kärnenergin är så avgörande får en välmående framtid – dess energidensitet och minimala markavtryck.

"Det finns (minst) två stora ekologiska utmaningar som vår generation står inför: klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Vi kan inte rädda klimatet om vi samtidigt förstör vår biologiska mångfald. Kärnenergin tillåter oss att undvika bägge problemen."

Under rubriken "Nuclear power and the land", publicerad i Canadian Dimension, förklarar han dessa aspekter i en lång essä som är väl värd att läsa för alla som strävar efter en hållbart elektrifierad omvärld där även djur och natur respekteras – utöver minskade utsläpp och fossilfrihet.

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimala utsläpp, stabila elnät, orörd natur
  • Utmärkt rörligt timpris utan bindningstid
  • Forskningsstöd och blixtsnabb kundtjänst
  • Topprankade på Trustpilot (4,7 av 5)

Sign up