15 August 2021. 4 min läsning

v.32 – FN:s nya rapport, Sverige och Australien

Cover image

Söndagssvep denna veckan! FN:s nya rapporter, Sveriges jakt på Gen-IV och slutförvar och en öppning för kärnenergi i Australien.

  • FN: "Utan ny kärnkraft missas globala klimatmål"
  • SVT om varför Gen-IV är den självklara vägen
  • Australiska politiker vill öppna för kärnkraft

_______________________________________________________

FN: "Utan ny kärnkraft missas globala klimatmål"

Ingen torde ha missat att FN:s klimatråd IPCC släppte sin nya rapport (AR6) i måndags, och även om ett eventuellt explicit kärnkraftstöd från organisationen lär dröja till arbetsgrupp tre (WG3) kommer med sitt bidrag i mars nästa år kunde inte FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) hålla sig längre än till i onsdags:

"Det brådskande behovet av att minska utsläpp och långsamma ner den globala uppvärmningen innebär att fler kärnkraftverk bör byggas."

Slutsatsen kommer från UNECE:s nya tekniska rapport och är troligtvis, jämte EU:s gemensamma forskningscentrums (JRC) analys tidigare i år, den tyngsta instans som så tydligt tagit ställning för kärnenergin på länge.

Värt att notera i IPCC:s rapport är annars det stora fokuset på metangas-utsläpp. Precis som Reuters konstaterar bör det leda till en förnyad diskussion i länder som Tyskland och Belgien kring det uppenbart vansinniga i att använda naturgas som framtida energikälla.

Med den nya pipelinen Nordstream 2 i drift ersätter man nu löpande sin fossilfria inhemska kärnkraft (>12g CO2/kWh) med rysk fossilgas på import – som utöver ett övergivet el-oberoende och 40x så höga koldioxidhalter (490g CO2/kWh) även läcker enorma mängder av just metan, en mycket potent växthusgas.

Debatten kommer säkerligen blossa upp vid det stundande klimatmötet COP26 i Glasgow i början av november. Dock utan realistiska alternativ till naturgasen representerade vid diskussionsborden då det nu står klart att fossillobbyn lyckats övertala den ansvariga instansen vid den brittiska regeringen, Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS), att ej välkomna kärnenergin till den så kallade "gröna zonen".

Lika framgångsrika har lobbyn dock inte varit kring klimatbevakningen, och i till exempel Financial Times artikel "Time is running short to avert 'hell on earth"' så kan man läsa:

"IPCC-rapporten bör också få miljöorganisationer att överge vissa traditionella fördomar, speciellt mot kärnkraft. Mindre kärnkraftverk förtjänar investeringar för den roll de kan spela när det gäller att producera fossilfri el."

Även Göteborgs-Posten är inne på samma spår på ledarplats där skribent Håkan Boström under rubriken "Lösningen på klimathotet är ekonomiska drivkrafter" konstaterar:

"Ett annat exempel är förstås kärnkraftsmotståndet, som är helt irrationellt ur klimatsynpunkt. Kärnkraften är en nödvändig dellösning på de globala klimatproblemen."

_______________________________________________________

SVT om varför Gen-IV är den självklara vägen

Hemma i ankdammen Sverige rullar dock regeringens gisslansituation av vår fortsatta elförsörjning post-2024 vidare, och nu är den satta deadlinen för när kärnkraftproducenterna inte längre kan garantera fortsatt drift av sina reaktorer under andra halvan av 20-talet bara två veckor bort.

Det handlar alltså om den in absurdum utredda frågan kring slutförvar för kärnbränsle, där våra folkvalda under sommaren försökt sig på en kvart-i-tolv utbrytning av mellanförvarsfrågan för att undvika ta ett helhetsansvar.

Spaltkilometer har skrivits om tragikomiken, men sällan något lika förståndigt som lördagens debattartikel i SvD signerad Svensk Kärnbränslehanterings vd Johan Dasht. Han drar paralleller till den pågående cementkrisen som råder i landet, och lyfter fram den stundande politiskt orkestrerade elkris där drygt 30 procent av landets elproduktion står på spel:

"Strålsäkerhets­myndigheten har tillstyrkt slutförvars­ansökan, den har passerat mark- och miljödomstolen ett första varv och de två kommunerna har gett klartecken. Det finns inga utestående frågor som inte är besvarade. Vi menar att regeringen skyndsamt bör fatta beslut om hela slutförvars­systemet för att vår generation ska ta ansvar för avfallet och för att säkra elproduktionen i Sverige."

Mer hoppfullt var då SVT:s inslag kring framtidens kärnkraft i veckan, där infallsvinkeln var just hur världen skall klara att få ner sina utsläpp via en "knaper koldioxid-diet de kommande åren".

KTH-forskaren Lina Bertling Tjernberg intervjuades och uppmanade politiker att inte döma ut saker, utan se till teknikers olika förutsättningar. Hon anser att kärnenergin är ett bra alternativ för att få ner utsläppen och hyllar specifikt möjligheterna med fjärde generationens kärnkraft (Gen-IV):

"Nästa generations kärnkraft är fantastiskt spännande i och med att man återanvänder kärnbränset. Så det är på något sätt självklart att det är dit det måste gå i världen".

_______________________________________________________

Australiska politiker vill öppna för kärnkraft

Veckans sista nyhet hämtar vi från andra sidan jordklotet och Australien, ett av världens mest utsläppstunga länder per capita. Sedan 1998 är kärnenergin bisarrt nog förbjuden för inhemskt användande på kontinenten, som ju är en världsledande uranexportör.

Det irrationella beslutet var redan där och då ifrågasatt och har inte blivit mindre så på senare år när allt fler av landets ledande energiforskare gjort ett idogt arbete för att belysa det absurda i att man år 2020 fortfarande hämtade 54 procent av sin elektricitet från kolkraft – och 21 procent från gas. 75 procent(!) fossil-el trots en av världens mest omfattande satsningar på sol- och vindkraft alltså, enligt RenewEconomy.

Nu vill därför alltfler ledande politiker se att "nonsensförbudet" tas bort för att förbereda framtida satsningar på kärnreaktorer i landet. I tisdagens debatt, som Sydney Morning Herald skriver om, lyfte Queenslands senator Matt Canavan det absurda i situationen:

"Om man vill sänka utsläppen, om det här är en kris som hotar hela världen, varför skulle vi inte använda all teknik, alla olika alternativ för att minska utsläppen? Kärnkraft är helt klart ett fungerande sätt att producera ren energi."

Pressen på premiärminister Scott Morrison att fastställa och kommunicera en trovärdig plan för hur man skall uppnå klimatmålen till 2050 ökar för varje dag. Kanske kan kärnenergin bli den lösning som han så tydligt behöver?

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimala utsläpp, stabila elnät, orörd natur
  • Utmärkt rörligt timpris utan bindningstid
  • Forskningsstöd och blixtsnabb kundtjänst
  • Topprankade på Trustpilot (4,7 av 5)

Sign up