28 August 2021. 5 min läsning

v.34 – WoodMac, Tyskland, Sverige och Argentina

Cover image

En ovanligt intensiv kärnvecka har passerat, med teknikhyllningar från NY Times, Wood Mackenzie och brittiska politiker. En tysk chef protesterar, Argentina fördubblar flottan och i Sverige velar vi på. Häng med!

  • WoodMac: "Kärnkraft nyckeln för att nå klimatmål"
  • Argentina fördubblar sin kärnkraftsflotta på 15 år
  • Villaägarna: Slutförvarsbeslutet "kan inte vänta"

_______________________________________________________

WoodMac: "Kärnkraft nyckeln för att nå klimatmål"

Skotska Wood Mackenzie är en av världens främsta konsultfirmor, inte minst inom energifrågor. I veckan tog de för första gången klart och tydligt ställning för kärnenergin.

I en omfattade analys konstaterar de att världen behöver investera runt 2 triljoner(!) dollar i ny fossilfri energiproduktion för att kunna uppnå klimatmål, och landar tryggt i att kärnenergin mycket väl kan bli nyckeln för att lyckas.

Man utgår ifrån ekonomiska modeller och konstaterar att framförallt små, modulära reaktorer har alla förutsättningar att bli en mycket lönsam metod för att stötta upp framtidens elförsörjning, och bedömer att teknikens potential är "ändlös".

Inte minst förutser de en kostnadsutveckling där SMR:er kan leverera energi för runt 560 kronor per megawatt-timme vilket anses mycket lukrativt, inte minst vid framställning av vätgas.

Liknande tankar stod Charlotte Nichols, en välkänd brittisk Labour-politiker, för i veckan i en intervju med South West Londoner. Hon är nu mycket oroad över att folkvalda inte tycks kapabla att fatta snabba beslut gällande kärnenergin, och förutspår stora konsekvenser av velandet:

”Tröghet och försenade beslut är lika dåligt som att inte göra någonting alls [..] Om vi inte har kärnkraft kommer vi inte att nå våra klimatmål och kommer missa nettonoll [..] Vi kommer även få se välbetalda jobb och hög kompetens försvinna på samma sätt som våra klimatambitioner."

Även NY Times var inne på samma spår på sin opinionssida i veckan, under rubriken "Is there a nuclear option for stopping climate change?". Ett flertal experter fick komma till tals och bland annat kan man läsa att:

"Forskning visar att det blir cirka en halv miljard dollar dyrare att ställa om USA:s elnät till fossilfrihet utan kärnkraft i mixen [..] Världen bör bygga alla de fossilfria alternativ som går snabbast och (med alla kostnader inräknade) blir billigast."

En relativt betydelsefull person som reagerat just på det där sistnämnda – vikten av att se till att samtliga systemkostnader beräknas när man väljer energistrategi i ett land – är för övrigt Christian Kullman, chef för Tysklands kemiindustriförening. I en lång intervju med Montel vänder han sig mot att Tyskland med en dåres envishet tycks gå vidare med sin utfasning av kärnenergi:

”Detta får mig att undra om vi inte borde använda kärnkraft själva – åtminstone tills vi har vår egen baskraftsförsörjning. Om vi blir beroende av import kommer det att bli riktigt dyrt."

_______________________________________________________

Argentina fördubblar sin kärnkraftsflotta på 15 år

Vi blir alltid lite extra glada när vi får förmånen att förmedla nyheter från kärnkraftsnationer vi mer sällan hör om. Argentina har vi nog till exempel aldrig nämnt under de här två årens veckovisa Kärnfulla nyheter?

Tangons hemland har i dagsläget tre reaktorer i drift vilka tillsammans bidrar med blygsamma 5% av landets elförsörjning utifrån 1,75 gigawatt installerad effekt. Nu avser man dock öka mängden rejält genom en fördubbling av flottan.

Redan inom 15 år skall tre nya reaktorer vara igång och leverera fossilfri högkvalitets-el för att stötta upp i jakten på att knuffa undan de 60% av elmixen som alltjämt hämtas från fossila källor. Till sin hjälp i kampen har de kluvna atomerna, precis som i Sverige, vattenkraft som bidrar med drygt 10 gigawatt effekt (24% av elen).

Huvudstadstidningen BA Times skriver bra om storsatsningen som, utöver en mindre inhemsk 25 megawattsreaktor vid namn Carem25 som redan är under konstruktion, nu landat på dels en kinesisk Hualong One samt en kanadensisk Candu-variant.

Den förstnämnda beräknas för övrigt bara ta åtta år på sig att börja leverera el från dess att avtalet skrivits under, och bägge skall alltså enligt plan vara igång senast 2036.

_______________________________________________________

Villaägarna: Slutförvarsbeslutet "kan inte vänta"

Sverige då? Varför börjar vi inte svepet här hemma? Tja, därför att det helt enkelt inte känns så lustfyllt efter en vecka med ovanligt många spinn, idiotbeslut och politiska klavertramp.

Förvarsförvirringen fortsatte och även om media inte riktigt tycks ha varit påläst i sin bevakning kan man inte annat än att ta sig för pannan över att regeringen, i strid med 28 av 30 remissinstansers åsikter, gått rakt emot sina egna experters och myndigheters råd – och valt att bryta ut mellanlagrets expansion från det övergripande slutförvarsbeslutet som behövs.

Det är lite som att man efter fyrtio års förberedelser, och ett decenniums väntan på svar på sin bygglovsansökan för dels en upprustad byggbarack, men framförallt ett hus, slutligen får klartecken – men bara för byggbaracken. Det var liksom inte det som man ansökte om.

Vad som väntar nu är ännu höjt i dunkel, men det talas om KU-anmälan och fortsatta svängar. Inte minst tycks magplasket retat upp representanter från såväl Centerpartiet som Socialdemokraternas egna riksdagsledamot Laila Naraghi, utöver de berörda kommunpolitikerna.

Tidningen Näringslivet sammanfattar situationen ganska väl under rubriken "Ickebeslut om kärnkraften förvärrar elkrisen":

"Dagens besked ska inte ses som att man tillstyrker utökat mellanlager utan som ett besked om att regeringen inte klarat av att ta ett för Sverige helt avgörande beslut. Regeringen spelar ett mycket högt spel med frågan om att trygga vår energiförsörjning och vår förmåga att klara klimatomställningen."

Kort sagt, genom att bryta upp ansökan om slutförvar för kärnavfall trots att flertalet tunga remissinstanser varnat för detta så kastar regeringen in Sverige i en mycket osäker situation avseende elförsörjningen på både kort och lång sikt.

Genom hela den här såpan, och generellt under de politiskt orkestrerade nedstängningarna av fullt fungerande och lönsamt kärnkraft i vårt land, har vi saknat fackföreningar och intresseorganisationernas kommentarer. De representerar miljontals av vanliga människors åsikter i frågor kring hur landet bör elektrifieras och vad det innebär för boende, samhälle och jobb.

Därför blev vi i alla fall lite glada när Villaägarnas Riksförbund i veckan, förvisso sent omsider, tog ställning kring förvarsfrågan och det nu fattade beslutets påverkan på vanliga småhusägare i landet:

"Det finns ingen realistisk plan för att på bara några år ersätta så mycket elproduktion med någon annan energikälla – åtminstone om man räknar bort importerad fossilbaserad el. Därför skulle en oordnad avveckling av sex kärnkraftsreaktorer på några år utsätta såväl företag som hushåll för orimliga kostnader i form av högre elpriser. Det skulle kunna leda till regelrätta elavbrott med än högre kostnader för framför allt näringslivet."

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimala utsläpp, stabila elnät, orörd natur
  • Utmärkt rörligt timpris utan bindningstid
  • Forskningsstöd och blixtsnabb kundtjänst
  • Topprankade på Trustpilot (4,7 av 5)

Sign up