10 September 2021. 6 min läsning

v.36 – Effektbrist, Stora Enso och asiatiska framsteg

Cover image

Stora Ensos krav, missade arbetstillfällen, skenande elpriser och rekordstora begränsningar å ena sidan, Natures intresse för torium, Sydkoreas renässans och Kazakhstans stundande satsning å andra. Det händer massor i energi- och kärnkraftsvärlden just nu, och som vanligt följer man utvecklingen bäst med vårt veckosvep. Häng med!

  • Elkris och missade mål – mer kärnkraft behövs
  • Stora Ensos skarpa krav: "Behåll kärnkraften"
  • Asien: framsteg i Kina, Sydkorea och Kazakhstan

_______________________________________________________

Elkris och missade mål – mer kärnkraft behövs

I veckan som väntar nås miljontals svenska hushåll och företag av sina augusti-elräkningar. Fakturor som svart på vitt visar hur kostsamma de politiskt orkestrerade nedläggningarna av halva vår svenska reaktorflotta faktiskt tenderar att bli.

Först och främst, givetvis är det inte så enkelt att på en sammankopplad elmarknad säga att denna vindstilla sommars skenande elpriser hade kunnat undvikas om till exempel Ringhals 1 och 2 funnits kvar i produktion.

Men det är inte heller någon vild gissning att den dyra polska kolkraft som vi tvingats importera i princip dagligdags hade kunnat undvikas – eller att vi kunnat få en helt annan effekt av den nya Sydvästlänken – om det funnits fler reaktorer igång i söder.

Häromdagen slog faktiskt den marknadstilldelade kapaciteten mellan elområde SE3 och SE4 ett nytt bottenrekord – knappt 2000 megawatt. Experter beskriver i Second Opinion rekordet som ett resultat av de begränsningar som Svenska kraftnät genomfört, brist på reserver och stödtjänster samt nya öst-västliga flöden i elnätet som man inte tagit höjd för:

”Vi ser att vår del av landet är särskilt utsatt och att läget är allvarligt. För våra kunder har osäkerheten och de höga elpriserna stora konsekvenser [..] Vi behöver mer planerbar elproduktion i södra Sverige, så enkelt är det.”

Så enkelt är det, sa Bull. Och visst, elkrisen, elpriserna, utsläppsmål, effektbristen och kärnkraftens roll har diskuterats flitigt i veckan. Svenska Dagbladets ledarsida gjorde en bra summering av den övergripande situationen under rubriken "Vi river det vi borde bygga upp" där man bland annat kan läsa följande:

"Att bygga ut stabil baskraft med låga utsläpp [..] minskar kostnaderna för att ställa om, samtidigt som sannolikheten ökar att man lyckas. Det råder inget tvivel om att för många länder är kärnkraften den snabbaste, minst kostsamma och minst riskfyllda vägen att ställa om."

Tidningen Näringslivet valde å sin sida att titta närmre på de faktiska konsekvenser som elkrisen faktiskt redan fått och får för vårt avlånga land. Denna gång ur perspektivet arbetstillfällen, där brist på tillräckligt med el enbart i Robertsfors, Laholm och Uddevalla inneburit 5500 missade jobb:

"Samhället och industrin ska ställa om och göra sig mindre beroende av fossila källor. Det gäller allt från industrin och handeln till hushållen och elfordon. Alla vill dra sitt strå till stacken, men vad ska vi göra om elen är det enda alternativet och vi inte får tillgång till mer el?"

Elkris förresten? Vi är ju nettoexportörer av el på årsbasis? Ett överskott som bara växer?

Ja, det är riktigt, men bristen på kärnkraft gör dels att transmissionen inte kan fungera och dels – att räkna elproduktion på årsbasis är irrelevant. En blåsig sommarmånad hjälper föga under vinterns topplasttimme.

Om man därtill adderar att vi förväntas fördubbla vår elkonsumtion inom drygt tjugo år, inte minst i norra Sverige vars el resten av landet hoppats på, så är nulägets elkris troligtvis bara en mild bris mot vad som väntar om vi inte får ordning på den planerbara elproduktionen även i söder.

_______________________________________________________

Stora Ensos skarpa krav: "Behåll kärnkraften"

Det hör dessvärre inte till vanligheterna att våra stora svenska industriföretag sätter ner foten i frågan om kärnkraftens betydelse. Men det svenska nuläget – och tangentens riktning – fick i veckan pappersmassa-giganten Stora Enso att ryta ifrån.

Det är sällan vi fortsätter med samma tema över två olika rubriker, men det krav som Stora Ensos uttryckte i en längre intervju Tidningen Näringslivet i veckan är värt att lyftas upp separat. Vi förvånas ju ibland över bristen på uppslutning kring kärnenergins framtid från branschorganisationer, fackföreningar samt hjärtat av svensk industri.

Enligt koncernens energichef Conny Johansson bör man lyfta blicken och då står bibehållen kärnkraft högst upp på att-göra listan vad gäller landets elförsörjning. Han utvecklar även sin syn på den enorma utmaning det skulle innebära att möta en fossilfri framtid utan kluvna atomer i mixen:

"Utan kärnkraft måste vi förbereda oss på de effekter som uppstår i situationer när vatten- och vindkraften inte räcker till. Vi måste få en helhetssyn på hela energiförsörjningen och den måste tas fram nu. Om den förväntade ökningen av elförbrukningen blir verklighet så är behovet av tid för omställningen och investeringar ofattbara. Tiden som kommer att krävas är minst 20-30 år och därför behövs åtgärder redan nu."

Tur då att till exempel Svenskt näringsliv redan gjort oerhört omfattande analyser och scenarion kring hur det växande elbehovet bäst tillmötesgås. Sommarens uppdaterade rapport visade alltså att ett 100% förnybart elsystem år 2045 – istället för ett 100% fossilfritt – skulle bli hela 42% dyrare, ta dubbelt så mycket yta i anspråk, innebära 6g högre koldioxidutsläpp per kilowattimma och – kanske värst av allt – vara systemkritiskt 60% av tiden.

På tal om massa-industrin, och som ett kanske lite väl abrupt ämnesbyte, så är ju förresten alltför få medvetna om att hela 58% av EU:s förnybara energi hämtas från så kallad biomassa. Ibland framställs den som oproblematisk, på samma sätt som att naturgas ofta förpackas som en hållbar lösning på framtidens elförsörjning. Inget kunde dock vara mer fel.

Den metanläckande, utsläppstunga naturgasens vansinnesroll i EU länder som valt bort kärnenergin har vi ju skrivit mycket om – inte minst förra veckan när kommissionen valde att godkänna Belgiens subventionerade gaskraftverk – så vi nöjer oss denna veckan med att notera att France24 nu rapporterar att den skandalomsusade Nord stream 2 idag har färdigställts.

Betydligt mindre bevakade har dock utsläppsnivåerna och föroreningarna från biomassa varit. Därför rekommenderar vi Social Europes granskning av frågan i veckan. Under rubriken "Not seeing the wood for the trees—the EU’s environmental blunder" så klargör man tydligt för forskningsläget kring frågan. Bland annat konstateras att biomassa, tillföljd av låg förbränningseffektivitet och produktionsmetoder, uppvisar 80% högre utsläppsnivåer än kol(!).

_______________________________________________________

Asien: framsteg i Kina, Sydkorea och Kazakhstan

Vi gillar ju att göra små utblickar till världens alla hörn där kärnenergins framtid nu formas genom innovation, utsläppsmål och eltörst. Denna vecka är det, som så ofta, Asien som pockar på uppmärksamheten.

Tidigare i somras skrev vi om Kinas intressanta och långt gångna projekt inom små, smältsaltskylda torium-reaktorer i Wuwei. Nu har även den högt ansedda tidskriften Nature uppmärksammat framstegen och förklarar i en bra artikel nuläget och ambitionerna för konceptet som väntas påbörja sina första tester inom kort.

Vi hoppar vidare till Sydkorea, som ju gjort en helomvändning gällande kärnkraftens framtid det senaste året. Från en mer svensk, avvaktande strategi till att fullt ut satsa på – och lyfta upp – teknikens oerhört viktiga roll i en hållbar elektrifiering.

Denna vecka la Nikkei fokus på landets stora satsning på små, modulära reaktorer med utgångspunkt i det 4,3 miljarder-kronors forskningscentrum som nu byggs i Gyeongju och som skall stå klart 2025. Sydkoreas nya premiärminister Kim Boo-kyum höll inte tillbaka i sina kommentarer kring teknikens betydelse:

"Vårt land kommer att vidareutveckla kärnteknik som drivkraften för energi och vår ekonomi."

Slutligen stannar vi till i centralasiatiska Kazakhstan där president Tokayev i sitt tal till nationen den första september tydligt proklamerade att det nu är dags för "en säker och miljövänlig kärnkraftsindustri" i landet. Enligt European Scientist är anledningen att man vill trygga sin inhemska och oberoende elförsörjning samtidigt som man uppnår klimatmålen till 2060.

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimala utsläpp, stabila elnät, orörd natur
  • Utmärkt rörligt timpris utan bindningstid
  • Forskningsstöd och blixtsnabb kundtjänst
  • Topprankade på Trustpilot (4,7 av 5)

Sign up