1 October 2021. 6 min läsning

v.39 – En skoluppsats, fem vägval och idel hyllningar

Cover image

En ovanligt intensiv vecka är till ända, och vi sammanfattar Sveriges senaste bisarra magplask, fem länders skilda vägval samt nya kärnkrafts-hyllningar från the Economist, Elon Musk och Washington Post. Häng på!

  • SvD avslöjar: Skoluppsatsen som kan släcka Sverige
  • Utblick: Fem länders kärnenergiska vägval
  • Elon Musk, Economist och Fortune hyllar kärnkraft

_______________________________________________________

SvD avslöjar: Skoluppsatsen som kan släcka Sverige

I kölvattnet av regeringens beslut att bryta upp ansökan om slutförvaret, i strid mot sina egna myndigheters råd, står nu som bekant Sveriges elförsörjning inför en mycket osäker framtid – inte minst enligt statliga Vattenfall själva. Men hur gick beslutet egentligen till?

Det ville SvD ta reda på, och det är sannerligen ingen glädjande läsning som man bjuder på under titeln "Uppsats vägde tyngre än 40 års forskning". Vi på Kärnfull drar oss helst för att använda alltför spetsiga rubriker, men i detta fallet är det faktiskt lika uppseendeväckande som det låter. En skoluppsats riskerar nu släcka vårt land inom fem år. Hur gick det till?

Ni minns kanske att landets kärnkraftproducenter, efter regeringens icke-beslut, skickade ut ett nytt Urgent Market Message (UMM) där man underströk att situationen inte förbättrats, och att risken för att man efter år 2024 och framåt inte kan fortsätta driften av de reaktorer som förser landet med drygt 30% av vår el – vilket skulle innebära att landet slocknar.

Mot den bakgrunden kan man inte annat än att ta sig för pannan när det nu står klart att man på regeringskansliet i kärnavfallsfrågan har valt att värdera en finsk mastersuppsats, skriven under ett par månader och publicerad så sent som i slutet av juli av en ännu ej utexaminerad student, högre än 40-års rigorös forskning av Svensk kärnbränslehantering (SKB), tillstyrkt av regeringens egen expertmyndighet och av Mark- och miljödomstolen.

Därtill uppmärksammas att uppsatsen, som nu alltså kullkastat avfallsfrågan, handleddes av en uppenbart jävig sakkunnig hos kärnkraftsskeptiska Kärnavfallsrådet. Om man bara för en stund tillåter sig vara lite raljant är hela situationen nog som om man under pandemin valt bort den samlade forskarkårens rön för att istället välja strategi utifrån vad en oexaminerad tandläkare – handled av en vaccinmotståndare – i all hast kommit fram till.

Efterspelet till torsdagens avslöjande är troligtvis inte klart ännu, men vi noterar att alltifrån oppositionspolitiker och branschföreträdare till SKB själva har reagerat mycket kraftfullt på uppgifterna och kräver svar ifrån de ansvariga kring hur processen gått till. Fortsättning lär således följa.

Utöver detta har även förra veckans snackis om Karlshamnsverkets 140 000 liter bränd olja i timman fortsatt i veckan, och efter ett mycket märkligt utspel från KTH-professorn Lennart Söder – som helt tycks ha missat hur marginalprissättning på elmarknaden går till – fick Unipers VD Johan Svenningsson förklara de faktiska omständigheterna i Aftonbladet i den utmärkta debattartikeln "Politiskt misslyckande att vi bränner olja för el".

_______________________________________________________

Utblick: Fem länders kärnenergiska vägval

Bortanför den svenska ankdammens smått genanta skeenden så tycks i alla fall hösten bli ett riktigt uppsving för kärnenergins roll i världens olika hörn. Det var längesedan lika många goda nyheter nådde redaktionen som i veckan som gick, och vi gör därför en utblick med snabba nedslag i fem olika länder som utmärkt sig lite extra.

Vi börjar i Japan där det nu står klart att landets nya premiärminister glädjande nog heter Fumio Kishida och hämtas från det regerande partiet LDP. Kishida är en sann kärnkraftsvän och har vid flertalet tillfällen uttryck sitt stora stöd för att återstarta landets pausade reaktorer samt att på sikt ersätta dem med nya – i jakt på klimatneutralitet år 2050. Argus Media skriver bra om den stundande renässansen i den uppgående solens land.

Vi hoppar vidare till Storbritannien, där de senaste veckornas vansinniga elpriser till följd av vindstiltje och skenande gaskostnader tycks ha kick-startat en ny brittisk kärnkrafts-era. Från tvetydiga men ändå relativt positiva besked från 10 Downing Street de senaste åren hör vi nu en helt annan klarhet i budskapen.

Minister efter minister, och då inte minst Kwasi Kwarteng (ansvarig för näringsliv, energi och industriell strategi), har på sistone bedyrat hur avgörande dels Sizewell C – men också 16 småreaktorer och 2-3 stora amerikanska i Walesiska Wylfa – blir för att klara landets åtaganden och energioberoende. Bland andra Daily Mail och The Times har uppmärksammat uppvaknandet.

Storbritannien bjöd även på veckans mest uppmärksammade brev, publicerat i Financial Times med adress Tysklands tillträdande kansler. Budskapet var det väntade – "se nu till att sluta stänga ner era kärnkraftverk" – men det som rönte mest uppmärksamhet var nog de prominenta avsändarna, där till exempel George Monbiot och Dr. John Law samsades bredvid Steven Pinker och Dr. James Hansen. Höstmånaderna blir onekligen sista chansen för tyskarna att få ordning på sin elframtid.

Vi nämnde energioberoende ovan, och det var även Dagens Industris tema i deras ledare "Utan kärnkraft ökar Europas sårbarhet" där man bland annat kunde läsa följande förståndiga slutsats:

"Förhoppningsvis inser Bryssel att framtidens EU behöver bättre försörjningstrygghet. Ett steg i rätt riktning vore att klassificera kärnkraft som ”hållbar” i taxonomin, ett beslut som dröjt. På så sätt skulle man signalera till investerarkollektivet och europeiska beslutfattare att intressera sig för den fjärde generationens kärnkraft. Det borde även Sverige göra."

I Polen tycks det nu stå klart att den första 300 megawatts GE Hitatchi-reaktorn av modell BWRX-300 skall vara på plats redan till 2030, och kommer att byggas på antingen Patnow kolkraftverkets mark eller en annan plats som beställaren PKN Orlen väljer. Världens första BWRX-300 SMR:en väntas för övrigt byggas i Kanada och stå klar redan om 7 år. NucNet skriver om framstegen.

Slutligen uppmärksammar vi Österrikes ekonomi- och digitalminister Margarete Schramböck som under veckans Competitiveness Council med övriga EU-länder bjöd på en maffig tankevurpa.

Då det kärnkraftsfientliga alplandet nu tycks ha insett att det går betydligt snabbare för länder med reaktorer att nå klimatmål än de utan, så landar Schramböck helt sonika i att länder som motsätter sig kärnenergi bör förses med mindre ambitiösa(!) utsläppsmål. Ni kan se detta bisarra framförande på Twitter.

_______________________________________________________

Elon Musk, Economist och Fortune hyllar kärnkraft

Vi rundar av veckans svep med lite glädjande, om än inte särskilt revolutionerande, hyllningar av kärnkraftens betydelse i några av världens ledande tidningar – och från Elon Musk (igen).

Teslas och SpaceX grundare Elon Musk är sannerligen en företagsledare som röner uppmärksamhet när han uttalar sig inom områden. Han tycks alltid ha varit positiv till kärnkraften, men det har dröjt ända till i år innan han börjat uttala sig om hur viktigt tekniken är för att till exempel ställa om världen till elfordon.

Nyligen pratade han om hur reaktorer är optimala för att framställa kryptovalutor, och nu i veckan breddade han perspektivet ytterligare i ett panelsamtal vid Italian Tech Week. Musk uttryckte sin uppriktiga förvåning över att vissa länder rört sig bort från kärnkraften, och uppmanade dem att istället bygga fler reaktorer, skriver Dagens PS.

De väl ansedda tidskrifterna Fortune, The Economist och Washington Post ville inte vara sämre, och passade även de på att tala klarspråk i veckan. Fortune skriver bland annat att:

”Med ett koldioxidavtryck i nivå med vind och sol, ett mycket mindre fysiskt fotavtryck och möjligheten att generera el med en nästan oavbruten hastighet står kärnkraft inför att få representera en nyckelkomponent i de kommande årens elnät."

Medan The Economist landar i att:

”För att reda ut nuläget krävs en noggrann diagnos av vad som gått fel. Regeringar har inte tagit tillräckligt hänsyn till förnybar energis intermittens. Världen har för lite kärnkraft – en koldioxidsnål energikälla som alltid går."

Slutligen var det prestigefyllda Washington Post som levererade artikeln "To solve the carbon crisis, we need to talk nuclear power" där man bland annat kan läsa att:

”Det blir allt tydligare att kärnkraftverk måste spela en uppföljande roll. Kärnkraft är på många sätt den mest lovande källan av ren, utsläppsfri el. Till skillnad från sol-, vind- och vattenkraft är el från kärnkraft nämligen förutsägbar."

Dessa visdomsord får runda av veckans matiga svep. Hoppas ni får en härlig helg nu, så ses vi igen i nästa vecka!

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimala utsläpp, stabila elnät, orörd natur
  • Utmärkt rörligt timpris utan bindningstid
  • Forskningsstöd och blixtsnabb kundtjänst
  • Topprankade på Trustpilot (4,7 av 5)

Sign up