28 January 2021. 3 min läsning

v.4 – Blackout-hotet, dansk kärnkraft och holländsk pragmatism

Cover image

Dags igen! Denna gång bl.a. om hur en Europeisk blackout drabbar Sverige, Energiföretagens krav och förslag, en intervju med Seaborgs grundare och så Nederländernas nya giv.

  • Så drabbar en europeisk blackout Sverige
  • Lär känna Danmarks små, modulära reaktorer
  • Nederländernas gröna tänker om kring kärnkraft

_______________________________________________________

Så drabbar en europeisk blackout Sverige

Vi skrev i förra veckan om "den allvarligaste incidenten i det europeiska elnätet på femton år" när svajiga frekvenser fick elen att slockna, om än i ett begränsat område. Experter förutspådde då att en mega-blackout väntar Europa inom fem år till följd av den kraftigt ökade mängden väder-el i ett alltmer sammankopplat elsystem med krympande marginaler.

I veckan tog Bulletin upp tråden, och analyserar i en utmärkt artikel hur situationen kan komma att drabba Sverige:

"Det pratas ofta om att man vill ha ett lika robust kraftsystem som tidigare, men det är inte riktigt så i dag. Vi befinner oss i en utmanande tid för kraftsystemet. Samtidigt som elberoendet ökar, pågår utvecklingen mot mer väderberoende oplanerbar elproduktion och minskade marginaler."

De experter man intervjuat framhåller även att vi kommer att få se en "stor störning i det svenska systemet relativt snart". Den allt mer oroväckande situationen fick Göteborgs-Posten att ryta ifrån på ledarplats, i en skarp analys av läget:

"Sol, vind och vatten är en låt av Ted Gärdestad, inte en bra utgångspunkt för en stabil energipolitik eftersom dessa energislag är väderberoende. Kärnkraften är fossilfri, effektiv och leveranssäker och globalt sedd som ett verktyg för att motverka klimatförändringarna."

Även Energiföretagen, en branschorganisation som samlar nära 400 företag, satte ner foten i veckan med en rejäl "handbok" i hur våra folkvalda bör agera – och när – för att undanröja hinder inom energisektorn.

Kärnkraften får här en nyckelroll, och en egen färdplan inom projektet där man kräver att förutsättningarna för såväl den befintliga kärnkraftens långtidsdrift som investeringar i ny kärnenergi bör vara tydliga senast år 2025.

_______________________________________________________

Lär känna Danmarks små, modulära reaktorer

"Ett av de stora hindren för kärnkraft idag är att när man bygger ett kraftverk så flyger man in sex tusen högutbildade konstruktörer. Det är som om att det skulle komma sexton tyska ingenjörer hem till ditt garage för att skruva ihop din nyköpta bil."

Seaborg Technologies nytänk har vi skrivit om tidigare – ni minns Köpenhamns-startupen som siktar på att montera fabriksbyggda smältsaltsreaktorer på pråmar. Den gången handlade det om att bl.a. Danmarks rikaste man investerat i företaget. Nu får vi chansen att lära känna dem lite bättre.

I en lång intervju med Index Projects utmärkta podcast pratar den operativa chefen och grundaren Ask Løvschall-Jensen om teknologin, bakgrunden, tillväxten och framtiden för Seaborg. Samt om hans uppväxt i den mest prominenta av anti-kärnkraftsrörelser.

_______________________________________________________

Nederländernas gröna tänker om kring kärnkraft

Till sist återvänder vi till Nederländerna där styrelseledamöter i Grön vänster (GroenLinks) nyligen gick ut i den rikstäckande dagstidningen De Volkskrant och uppmanade alla miljövänner i landet att sluta upp bakom kärnkraften.

På lördag kommer GroenLinks partikongress rösta om ett ändringsförslag som radikalt skulle nyansera deras synsätt på kärnenergi, och i samband med det hoppas skribenterna att man kan bryta tabun och välkomna teknologin som ett verktyg i klimatarbetet.

"Våra barns och barnbarns säkerhet och hälsa står på spel. Det sista man ska göra då är att utesluta möjliga lösningar. Jämför det med inställningen till corona-krisen: Nederländerna satsar inte på ett eller två, utan minst sex olika vacciner. Klimatkrisen kräver en systemstrategi, ett totalpaket, så låt oss inte lägga lösningar åt sidan på förhand."

Man noterar vidare att nya reaktorer är säkrare, hållbarare och mer flexibla samt även att det finns goda möjligheter att utvinna uran ur havet. Man påvisar att flera energibolag har uttryckt sitt intresse, samt lyfter behovet av en energimarknad med lika villkor:

"Det vore rättvisare om alla relevanta kostnader inkluderades i jämförelsen av energikällor. Så låt operatören av kärnenergi även betala för råvaror, demontering och slutförvaring av avfall, och låt operatören av vind- eller solenergi även betala för nätanslutning, nätförstärkning och markanvändning".

I början av december skrev vi om att den holländska eljätten EPZ avser livstidsförlänga landets enda kärnkraftverk Borssele med ytterligare 20 år, och samtidigt påbörja planerna för att bygga två helt nya 1 500 megawattare vid samma anläggning.

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimerade utsläpp, stabila elnät och orörd natur
  • Superlågt rörligt timpris utan bindningstid
  • Blixtsnabb kundtjänst och forskningsstöd per kWh
  • Välj närproducerad el från favorit-kraftverk

Sign up