16 October 2021. 5 min läsning

v.41 – Frankrike, Finland och förvirring

Cover image

Jisses vilken vecka! Ketchupeffekt väntas för kärnenergin i Europa när Frankrike nu stakat ut vägen mot en vettigare elframtid. Vi försöker sammanfatta nuläget.

  • Frankrike: "Ny kärnkraft vår högsta prioritet"
  • Finländsk rationalitet ett föredöme inom EU
  • Sverige velar – sågas av Expressen, DN och DI

_______________________________________________________

Frankrike: "Ny kärnkraft vår högsta prioritet"

När vi tittar tillbaka på denna tidsepoken om sisådär tjugo år så var det eventuellt på tisdagen den 12:e oktober 2021 som startskottet för EU:s kraftfulla kärnkraftsrenässans gick. Väl stora ord? Kanske, men häng med.

För samma dag som ett tiotal EU-länder slöt upp i ett skarpt upprop för att förmå EU-kommissionen att slutgiltigt klassificera kärnenergin som hållbar, vilket bland andra Euronews skrivit bra om, basunerade Frankrikes president Macron ut sin valplattform under parollen France 2030.

Landets nya, högsta prioritet? Att "återuppfinna kärnkraften". Efter åratal av mer eller mindre styvmoderligt hanterande av den franska reaktorflottan och industrins framtid tycks såväl det tilltagande folkstödet, insikten att man är Europas gröna hjärta, energikrisen och elektrifieringen inspirerat till en nyförälskelse lagom till nästa års val.

"Vår högsta prioritet är att till 2030 ha små, innovativa reaktorer med optimerad avfallshantering på plats i Frankrike," sa Macron bland annat och utlovade en initial SMR-investering motsvarande 10 miljarder kronor. Han konstaterade även att "Europa kommer aldrig ha nog med förnybar energi för att kunna producera tillräckliga mängder fossilfri vätgas för transportsektorn", och lyfte istället kärnenergins roll i att framställa denna.

Givetvis blev utspelet förstasidors-nyheter över hela världen, där till exempel Financial Times, Bloomberg, Reuters och Expressen skriver bra om utvecklingen. Att Macron tajmade det hela med att IEA släppte sin nya rapport i veckan, som visar på att investeringar i grön energi måste tredubblas det kommande decenniet om klimatmålen skall nås, var för övrigt knappast en slump.

Hos statliga EDF lär Macrons tydliga omvändning ha möts av stor glädje, och kanske var det på ren eufori som man bara dagen efter formellt lämnade in sitt preliminära bud om att få bygga fyra till sex stora EPR-reaktorer i Polen?

Nasdaq rapporterar att det i så fall rör sig om mellan 6,6 och 9,9 gigawatt ren, planerbar energiproduktion mitt i kolkraftens europeiska epicentrum. Polen har sedan tidigare sagt att man vill ha en första stor reaktor igång till 2033 och även USA rapporteras vara intresserade av byggkontraktet.

_______________________________________________________

Finländsk rationalitet ett föredöme inom EU

Bland de, i skrivande stund, elva länder som undertecknat uppropet om att inkludera kärnenergin i EU:s taxonomi hittar vi, utöver initiativtagarna Frankrike, även nationer såsom Tjeckien och Nederländerna – samt våra grannar i Finland.

"När industrin och hela samhället blir mer elektrifierat betonas vikten av den egna energiproduktionen. I Finland är kärnkraften en viktig del av den säkra försörjningen och den utsläppsfria elproduktionen. Därför arbetar vi tillsammans med andra länder för att erkänna kärnkraftens betydelse i kampen mot klimatförändringen"

Orden kommer från näringsminister Mika Lintilä (C), som skrivit under brevet, och ramar väl in den pragmatiska syn som genomsyrar den finska klimat- och energistrategin. Yle skriver bra om de aktiva diskussioner som just nu äger rum på EU-nivå och som kommer fortsätta under hösten.

Huruvida uppropet kommer få önskad effekt är ännu oklart, men ett tidigt tecken på EU-kommissionens allt rimligare syn på kluvna atomer skönjades redan igår när förste vice ordförande Frans Timmermans besökte Bulgarien. Han uppmuntrade landet att fasa ut kolkraften snarast för att istället återuppta arbetet med Belene-kärnkraftverket till vilket han utlovade EU:s finansiella stöd.

Att Finland nuförtiden så högljutt – och även här med ett stort folkligt stöd – tar ställning för rationalitet i frågan om energioberoende, utsläppsmål och låga elpriser har inte gått obemärkt förbi i världens medier och i veckan publicerade tidskriften Nature en längre intervju med en av förgrundsfigurerna på den finska politiska scenen – Atte Harjanne, riksdagsledamot för Miljöpartiet de Gröna och stor kärnkraftsförespråkare – som bland annat säger:

”Jag är orolig för att vissa tabun begränsar interaktionen mellan vetenskap och politik och till och med själva forskningen. Kärnkraft är ett exempel på detta: det är ett beprövat sätt att producera koldioxidsnål energi relativt snabbt, men ignoreras ofta i energimodeller [..] Vetenskapligt baserat beslutsfattande kräver även en mycket svår sak av politikerna: förmågan att ändra sig när ny information blir tillgänglig."

Harjanne är förresten favorit till posten som vikarierande partiordförande och inrikesminister när Maria Ohisalo blir föräldraledig i november, skriver HBL, och i sammanhanget kan det vara värt att veta att de finska Gröna tidigare har lämnat regeringen två gånger tidigare efter olika kärnkraftsbeslut.

Att partiet trots det inom kort kan ha en kärnkraftsförespråkare i ledningen är nu möjligt eftersom kärnkraftsmotståndet ströks ur partiets principprogram förra året. Ett beslut som för övrigt även deras systerparti i Norge fattade tidigare i år.

_______________________________________________________

Sverige velar – sågas av Expressen, DN och DI

Hur låter det här hemma i den historia rationalitetens högborg? Som ledande kärnkraftnation finns givetvis även Sveriges signatur med på brevet. Eller? Nej, bland våra folkvalda råder förvirring, motstånd och tystnad. Något som fått det mediala topplocket att flyga i veckan.

Skarpast i sin kritik var nog Dagens Industri som under rubriken "Skandal att Löfven nobbar Macrons brev" bland annat poängterade att:

"Genom att inte vilja investera varken i svensk eller i europeisk kärnkraft bidrar Per Bolund & Co i praktiken till att permanenta dagens energikris, och till att öka det europeiska beroendet av kol. Sverige bör se och lära av Frankrikes energipolitik."

Lite tidigare i veckan hade Expressen redan hunnit landa i att "Kärnkraft är lösningen – i Sverige och i Europa" där man bland annat kunde läsa att:

"Det är ett svårbegripligt självskadebeteende som de rödgröna har ägnat sig åt. Kanske kommer Stefan Löfven en dag att använda de famösa orden 'Vi såg det inte komma' även på detta område. Ändå har bevisbördan på något underligt sätt lagts på kärnkraftens försvarare [..] Det är viktigt att påminna om denna bakgrund när vi nu befinner oss mitt i en global energikris. Sverige har frivilligt monterat ner fossilfri kraftproduktion och gjort elsystemet i de södra delarna av landet till sårbara underskottsområden.”

Slutligen kom kritik från lite mer oväntat håll när Dagens Nyheter under rubriken "Europa behöver kärnkraften för att fixa klimatomställningen" bland annat konstaterade att:

"Tysklands stängning av kärnkraften ökar beroendet av fossila bränslen och driver upp energipriset. Det är en usel kombination, som understryker att det knappast är möjligt för Europa att samtidigt göra en omställning från fossila bränslen och ett skifte bort från kärnkraften. Det är en iakttagelse som gäller också för Sverige."

Även oppositionen har försökt skapa rim och reson i veckan, bland annat när M under tisdagens finansutskott tog initiativ till att samla majoritet för att regeringen skulle agera aktivt för att värna kärnkraftens villkor i taxonomin. Då valde dock C och V att låta regeringen fortsätta göra... just ingenting.

Just i skrivande stund ser det ändock ut som att Sverige vid EU-toppmötet i Bryssel nästa vecka trots allt kommer att ansluta sig till den ”franska” gruppen. Detta då det i EU-nämnden råder en kärnkraftspositiv majoritet som drivit fram en ändrad ståndpunkt i frågan. Dagens Industri skriver bra om utvecklingen.

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimala utsläpp, stabila elnät, orörd svensk natur
  • Utmärkt rörligt timpris utan bindningstid
  • Forskningsstöd och blixtsnabb kundtjänst
  • Topprankade på Trustpilot (4,7 av 5)

Sign up