22 October 2021. 6 min läsning

v.42 – Smått och gott, Japan beslutar och Sverige svajar

Cover image

EU:s energikommissionär öppnar för små modulära reaktorer, Japans nya beslut innebär start av 30 reaktorer, svensk industri och investerare sluter upp kring kärnkraften – men våra folkvalda svajar på. Veckans svep är här!

  • EU:s energikommissionär öppnar för SMR-satsning
  • Japans nya beslut innebär start av 30 reaktorer
  • 7 av 10 företag underkänner svensk energipolitik

_______________________________________________________

EU:s energikommissionär öppnar för SMR-satsning

EU:s kärnenergi går som bekant i väntans tider – när kommer egentligen kommissionens besked om hållbarhetsklassificeringen? Forskningen och omständigheterna är ju så tydliga – så vad finns att vänta på? Nu gör de senaste ryktena i Financial Times gällande att man avser vänta ut vinterns energikris, Tysklands regeringsbildning och det franska valet i april. Men visst finns det positiva tecknen redan nu.

En knapp vecka har gått sedan EU-kommissionär Timmermans lät meddela att unionen står redo att stötta Bulgarien ekonomiskt för att återuppta byggandet av Belene-kärnkraftverket och utspelet följs denna veckan upp av energikommissionär Kadri Simson.

Det var under en utfrågning i Europaparlamentets energi- och industriutskott som Simson poängterade att det inte finns någon motsättning mellan satsningar på förnybar energi och ny kärnkraft:

"Om SMR kan bevisa sin flexibilitet och kostnadseffektivitet även i praktiken råder det inget tvivel om att tekniken har en viktig roll att spela när det gäller att stärka EU:s globala konkurrens- och innovationskraft"

Det rapporterar Tidningen Näringslivet under rubriken "EU öppnar för nya kärnkraftssatsningar". Och visst står det nu allt klarare att det är på just SMR – små modulära reaktorer – som ett snabbt växande antal länder hänger sina förhoppningar kring energioberoende och fossilfrihet på?

Förra veckan var det Frankrike som basunerade ut sin satsning på tekniken, och i tisdags fyllde Storbritannien på med nya glädjebesked när landets nettonoll-strategi presenterades. I den öronmärktes 120 miljoner pund till SMR-byggen, vilket bland andra BBC uppmärksammar. Det ser för övrigt ut som att Wales och orten Wylfa får den stora äran att välkomna satsningen – ett besked som den walesiska statssekreteraren Simon Hart hyllar som en "game changer" för norra Wales ekonomi skriver BBC.

Enligt Financial Times, som vanligtvis har god insyn, får nu kärnenergin en nyckelroll i landets strävan efter utsläppsmål och troligtvis kommer vi inom bara någon vecka även få besked om finansiering och godkännande av en eller flera större brittiska reaktorer också.

Men dessa små, smärta kärnkraftsverk då? Vad kan vi säga om dem som inte redan är sagt? Vi lyfter ju ofta det dryga 50-tal olika designer som finns under utveckling runt om i världen nu i våra svep, men kanske är det läge att även förmedla lite mer allmän information om vad SMR:er är?

Till vår hjälp har vi denna vecka dels glädjen att uppmärksamma en bra artikel och film hos Cnet, som fokuserar på amerikanska NuScales frammarsch, och dels Uniper Sveriges finfina film "Så här fungerar en SMR". Kika på dem och ta del av varför småskalig kärnkraft tycks vara "det nya svarta" för alla rationella nationer.

_______________________________________________________

Japans nya beslut innebär start av 30 reaktorer

Vi skuttar glatt och raskt vidare till Japan, som går från klarhet till klarhet inför landets stundande allmänna val och det globala klimatmötet i Glasgow. Ni minns kanske att kärnkraftspositiva Fumio Kashida (LDP) tillträdde som premiärminister i början av månaden? Nu tas nästa kärnsteg i den uppåtgående solens land.

Den trogne läsaren av Kärnfulla nyheter minns kanske nämligen även att landets energi-, handel och industri-ministerie (METI) släppte en rapport i slutet av förra året som pekade på att landets elförbrukning väntas öka med 30-50% till 2050 och att utsläppsmålen kommer att kräva en elmix bestående av 50-60% förnybart samt 30-40% kärnkraft och fossilkraft med CCS (koldioxidinfångning) – kompletterat med importerad vätgas.

Imorse svensk tid fattade så Japans kabinett, den verkställande grenen av landets regering, beslut om att acceptera nettonoll-planen som bland annat innebär att kärnenergin kommer stå för 20-22% av landets el om trettio år. Det innebär i sin tur att man, inte minst för att klara delmålen till 2030, nu även kommer starta upp inte mindre än 30 reaktorer snarast möjligt. Bloomberg och AP skriver bra om denna mycket positiva utveckling, där den förstnämnda publikationen också uppger att SMR är högaktuellt även i Japan.

_______________________________________________________

7 av 10 företag underkänner svensk energipolitik

Slutligen, Sverige. Något positivt att rapportera i veckan? Njae, elkrisen fortsätter ställa till det ordentligt för såväl prisbild som utsläpp i landets södra delar. Samtidigt ser vi att efterfrågan på våra elavtal med 100% kärnkraft ökat radikalt de senaste veckorna, samt att landets företagare och investerare nu blir allt tydligare i sitt stöd.

"Jag vill se handlingskraft och att vi vidtar åtgärder för att skapa en ökad planerbar elproduktion i södra Sverige."

Orden är Svenskt näringslivs VD Jan-Olof Jackes, och hämtas från SVT:s artikel "Oro för framtida elbrist – företag tveksamma till nysatsningar" som belyser den undersökning organisationen nyligen gjort bland sina medlemsföretag som visar på ett utbrett missnöje med landets energistrategi.

Runt 3 400 företag har svarat på hur de ser på energikrisen och landets förmåga att hantera den. Ett av tio företag säger att man redan har påverkats medan drygt hälften av de företag som planerar energiintensiva investeringar tvekar för att man inte litar på eltillgången. Ännu mer uppseende är dock att hela sju av tio företag uppger att de har lågt eller inget förtroende för landets förda energipolitik.

Samtidigt tog en av landets mer profilerade investerare, Harald Mix, bladet från munnen i en intervju med Dagens Industri. Mix, som bland annat är en del av H2 Green Steels satsning på fossilfritt stål, lät meddela att:

"Vi kommer att behöva nyttja kärnkraften och jag tror som Bill Gates att vi ska utveckla nästa generations kärnkraft, som dessutom kan bränna avfallet."

Vår regering har dock inte reagerat nämnvärt på utspelen och kritiken, och så inte heller på att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) nu med eftertryck slår fast att de forskningsrön som man ombeddes utvärdera i samband med att man nyligen slog isär ansökan om mellan- och slutförvar, inte tillför något nytt. Svensk kärnbränslehantering (SKB) kommenterar utfallet i Tidningen Energi:

"Det var ett väldigt tydligt besked från expertmyndigheten att detta inte påverkar bedömningen om slutförvaret. Hela remissförfarandet har varit anmärkningsvärt tycker vi och därför var det förstås välkommet att SSM nu så tydligt upprepar att de tillstyrker vår slutförvarsmetod. Med detta har regeringen fått ännu mer underlag som borde tala för ett tillståndsbeslut i närtid."

Ni minns kanske förresten vilka forskningsrön det gällde? Just det, att regeringskansliet valde att värdera en finsk mastersuppsats, skriven under ett par månader under handledning av en känd kärnkraftsmotståndare, högre än 40-års rigorös forskning tillstyrkt av regeringens egen expertmyndighet och Mark- och miljödomstolen. SvD skrev bra om det där och då, och förhoppningsvis kan man gå vidare nu när SSM svarat på remissen.

Våra folkvalda har inte heller denna veckan tagit sitt förnuft till fånga och signerat det upprop som Frankrikes president Macron, tillsammans med tiotalet andra EU-länder, startat gällande kärnkraftens roll inom EU:s taxonomi, och trots att oppositionen nyttjat sin majoritet i EU-nämnden för att få till en förändring i frågan står Stefan Löfven benhårt fast i sitt fossilfrämjande tankesätt att kärnenergin inte kan anses vara hållbar.

Dock svajar statsministern en aning nu då han, enligt Tidningen Näringslivet, landat i att Sveriges hållning under pågående toppmöte är att:

"Vår hållning är den att kärnkraften är viktig, det är en viktigt del av Sveriges energimix och kommer vara så under lång tid. Den kommer att spela stor roll under hela energiomställningen, och det kommer jag att ta upp. Däremot att säga att den är hållbar, det har inte stöd i Sveriges riksdag."

Ömsom vin, ömsom vatten således. Generellt kan man ju ifrågasätta varför en riksdags majoritetsåsikter gällande vad som är hållbart kan få trumfa EU:s egna forskningscentrums (JRC) rön. Ni minns säkert hur tryggt JRC landade i att kärnkraften är högst hållbar? Om inte så skrev Reuters bra om det i våras.

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimala utsläpp, stabila elnät, orörd svensk natur
  • Utmärkt rörligt timpris utan bindningstid
  • Forskningsstöd och blixtsnabb kundtjänst
  • Topprankade på Trustpilot (4,7 av 5)

Sign up