30 October 2021. 4 min läsning

v.43 – Von der Leyen, Storbritannien och Frankrike

Cover image

EU-kommissionens ordförandes glädjebesked, Storbritanniens nya giv och Frankrikes tydliga scenarioanalyser. De goda Europeiska kärnnyheterna fortsätter flöda in.

  • EU-kommissionens ordförande: "Vi behöver kärnkraft"
  • UK:s nya finansieringsmodell kapar kostnader drastiskt
  • Frankrikes analys: "Nollutsläpp billigast med kärnkraft"

_______________________________________________________

EU-kommissionens ordförande: "Vi behöver kärnkraft"

Förra veckan frågade vi oss när EU-kommissionens besked om kärnenergins roll inom unionens taxonomi egentligen skulle kommuniceras. Nu vet vi att den kommer att presenteras inom året – och att allt mer tyder på att kluvna atomer får sin välförtjänta hållbarhetsstämpel.

Ni kanske tycker att vi tjatar för mycket om EU-taxonomin, men det är på goda grunder – och vi närmar oss faktiskt ett slut på maratonet. Ett lyckligt sådant, därtill.

Om man är det minsta intresserad av en hållbar Europeisk elektrifiering de kommande årtiondena, och orkar ta till sig av samlad forsknings-konsensus kring fossilfria energikällors olika förtjänster, så förstår man snabbt hur oerhört avgörande kärnkraften blir för att klara omställningen på bästa sätt.

Men trots att tunga instanser såsom IPCC, UNECE, IEA och EU:s egna forskningscenter JRC är supertydliga i frågan så har fossillobbyn och dess bundsförvanter lyckats väl med att hålla gamla 80-tals dogmer vid liv och skapa oreda inpå sluttampen. Nu tycks dock förståndet ha segrat, och kärnkraften kan gå en ljus framtid till mötes även i Europa.

Förra veckan var det EU:s energikommissionär som offentligt stöttade små modulära reaktorer, och veckan innan dess den prominente Frans Timmermanns som utlovade EU-stöd till Bulgariens reaktorprojekt. Men de båda hamnar dock i skuggan av kommissionens ordförande Ursula von der Leyens ord om energimixen under öppningsanförandet vid veckans EU-toppmöte:

"Det är uppenbart att vi behöver mer förnybar och mer ren energi [..] Vindkraften är väldigt volatil, men också 50% billigare än vad den var för ett decennium sen [..] samtidigt behöver vi även en stabil källa, kärnkraft. Och, under en omställningsperiod, även naturgas."

Att tyskan von der Leyen, som alltså är Angela Merkels nära kompanjon, uttalar sig såpass tydligt bör sannolikt innebära att frågan är hamn. Det är dock fortsatt olyckligt att kärnenergin klumpats samman med den fossila naturgasen, men distinktionen – att gasen pekas ut just som en omställningslösning – är viktig.

För visst dras ett löjets skimmer över hela taxonomin när en fossil, ryss-importerad energikälla kan komma att klassificeras som hållbar inom EU? Det hela rör sig dock troligtvis om en bytesaffär där Tysklands avgående kansler går med på att erkänna kärnkraftens roll i utbyte mot att hennes vänner i St. Petersburg även de blir nöjda – om är kortsiktigt. Att Macron och Merkel nått en diskret överenskommelse är åtminstone Die Welts tolkning utav utvecklingen.

_______________________________________________________

UK:s nya finansieringsmodell kapar kostnader drastiskt

I Storbritannien tycks dock längtan efter ett fossilfritt liv vara än större. Klimatmötets värdnation har gått från klarhet till klarhet kring sitt framtida oberoende av bland annat naturgas på sistone, och nu står det även klart att man beslutat kring en smått genial finansieringsmodell för nya reaktorer.

Upplägget som presenterades av Storbritanniens näringsliv-, energi- och industriminister Kwasi Kwarteng i tisdags syftar till att locka ett bredare utbud av privata investeringar till nya stora kärnkraftsprojekt samt minska finansierings- och konsumentkostnaderna kring dem.

Man kommer framgent att använda sig av en modell som kallas Regulated Asset Base (RAB) för att finansiera framtida kärnkraftverk, vilket är en beprövad metod som framgångsrikt fått andra stora infrastrukturprojekt såsom Heathrow-flygplatsens Terminal 5 på plats.

Från regeringen trycker man hårt på att RAB-modellen kommer att minska Storbritanniens beroende av utländska aktörer för att istället göra projekten betydligt mer intressanta för brittiska pensionsfonder, försäkringsbolag och andra institutionella investerare.

Den innebär även att konsumenter kommer att bidra till kostnaderna för nya kärnkraftsprojekt redan under byggfasen – men totalt sett kommer kunderna spara mer än 30 miljarder pund under varje nytt storskaligt kärnkraftverks livstid, jämfört med befintliga finansieringsmekanismer.

Som ytterligare ett bevis på Storbritanniens kärnkraftsrenässans kunde Financial Times på onsdagen avslöja att regeringen redan har öronmärkt motsvarande 20 miljarder kronor i budgeten till Sizewell C.

_______________________________________________________

Frankrikes analys: "Nollutsläpp billigast med kärnkraft"

Frankrike kan uppnå sitt mål om nollutsläpp vid 2050 genom energieffektivisering och storskalig elektrifiering motsvarande en 35-procentig ökning av elbehovet. Av de scenarier som landets motsvarighet till Svenska kraftnät, RTE, överväger innebär det billigaste att man bygger 14(!) stora nya kärnkraftsreaktorer, plus en flotta av små modulära reaktorer.

Trogna läsare minns säkerligen hur såväl Svenskt näringslivs som Environmental Defense Fund:s scenarioanalyser för Sverige respektive Kalifornien landat tryggt i att ett kostnadsoptimalt fossilfritt energisystem bäst uppnås med mellan 33 och 50 procent kärnenergi i mixen. RTE:s nya mycket omfattande rapport landar i samma insikt.

Bloomberg skriver bra om inspelet som bland annat visar hur oerhört dyrt och instabilt ett 100% förnybart elnät skulle bli, samt hur enormt viktigt det blir med livstidsförlängningar av existerande reaktorer jämte den kraftfulla nybyggnation som krävs för att minimera kostnader och maximera nytta.

Det spekuleras nu i att RTE-rapporten mycket väl kan driva på att Macron fattar beslut om nya reaktorer redan före presidentvalet i april.

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimala utsläpp, stabila elnät, orörd svensk natur
  • Utmärkt rörligt timpris utan bindningstid
  • Forskningsstöd och blixtsnabb kundtjänst
  • Topprankade på Trustpilot (4,7 av 5)

Sign up