19 November 2021. 4 min läsning

v.46 – Elpriser, Gen-IV och Time

Cover image

Denna vecka bjuder bland annat på ett bryskt uppvaknande för Sverige, ännu en fjärde generationsreaktor i drift och utmärkt läsning i Time Magazine.

  • Elprisrekord – media missar kärnkraftens roll
  • Shidaowans nya fjärdegenerations-reaktor igång
  • Efter COP26: Time, Economist och Post hyllar

_______________________________________________________

Elprisrekord – media missar kärnkraftens roll

Vi börjar för första gången på länge på hemmaplan, och med det bryska uppvaknande som just nu går som en löpeld över hela södra Sverige gällande vad bristen på tillräckliga mängder kärnkraft egentligen innebär för företag och hushåll.

Veckan har bjudit på nya elprisrekord, och det fullständigt oförsvarbara beslutet att lägga vår accelererande sydliga elektrifiering i händerna på vädrets- och naturgasens makter framstår som alltmer ogenomtänkt.

Och visst uppmärksammar media omständigheterna, men i alltför många analyser saknas den uppenbara kopplingen till att vi monterat ner en betydande del av vår inhemska väderoberoende elproduktion.

För det är egentligen inte mer komplicerat än så, priserna vi ser är en effekt av tillgång och efterfrågan och därför leder marginalprissättningen till att dyra, fossila, energislag behöver kallas in på närmast daglig basis – och sätter elpriset på en allt högre nivå.

Givetvis är bristen på vind(!) och avsaknad av transmissionsmöjligheter också relevanta skäl, men det är ställt utom allt tvivel att det faktum att vi hamnat på europeiska nivåer i elområde 4 är en direkt konsekvens av att vi saknar tillräckliga mängder planerbar fossilfri elproduktion i södra Sverige. Och i Tyskland.

Så vitt vi har kunnat hitta så är det dock enbart Näringslivets Medieinstitut som uppmärksammat kärnkraftens roll i de skenande elpriserna. Med det sagt så är det inte enkom tystnad som råder gällande kärnkraften i våra riksmedier.

Svenska Dagbladet upplät till exempel i veckan plats för en gästledare från den amerikanska författaren och miljöaktivisten Michael Shellenberger som underströk hur avgörande det är att även Sverige hänger med på den kärnkrafts-renässans som nu påbörjats:

"Återupptagna satsningar på kärnkraft är precis den sorts PR som behövs för att länder ska inspireras att bekämpa klimatförändringarna. Frankrike, Japan, Storbritannien och Finland visar vägen i frågan. Det är dags även för Sverige att låta drömmen om kärnkraft gå i uppfyllelse."

_______________________________________________________

Shidaowans nya fjärdegenerations-reaktor igång

Fjärde generationens kärnkraft röner alltid uppmärksamhet, och ibland kanske lite för mycket då den kärnenergi som främst kommer att byggas kommande årtionden är Gen-3+. Nu sker dock såpass intressanta Gen-IV framsteg i Kina att vi ändå tycker det är värt att lyfta fram dem.

Ja, lejonparten av den kärnkraft som byggs och planeras runt om vår planet de kommande 10-15 åren kommer förståndigt nog vara av beprövad termisk karaktär i stor- och småskaligt utförande. Här finns kunskaperna, regelverken och distributionskedjorna redan på plats.

Så är även fallet i Kina, där de 150 reaktorer som landet bygger de kommande 15 åren är just Gen-3+. Parallellt med den utveckligen så gör dock landet även framsteg inom högtempererade gaskylda reaktorer med kapsylerat bränsle.

Vi skrev nyligen om att den första HTGR reaktorn, en klass inom Gen-IV, vid Shidaowan gick i drift och nu i veckan uppnådde även anläggningens andra reaktor kriticitet och kraftverket blev därmed första av sin sort att gå mot kommersiell produktion, rapporterar Global Times.

_______________________________________________________

Efter COP26: Time, the Economist och Washington Post hyllar

COP26 är nu avslutat, och inom kärnkraftsvärlden pratar man om klimatmötet som ett definierande trendbrott i synen på tekniken som en nyckel för att klara världens omfattande elektrifiering. Framstegen i Glasgow ger nu även eko i världens stora mediehus.

Real Clear Energy sammanfattar väl de många framsteg som gjordes i Skottland i sin artikel "Nuclear Shines Bright at COP26" , och kokar ner världssamfundets nya inställning till följande förståndiga observation:

"Trots att argumenten för kärnkraft alltid har varit starka, gör växande politiskt stöd från både regeringar, företag och miljöintressen det starkare. För att nå våra ambitiösa globala klimatmål behöver vi alla verktyg."

Denna nya pragmatiska och rationella hållning återspeglas även i allt större utsträckning i mediebevakningen, och denna vecka noterar vi till exempel tre nya riktigt bra artiklar i Time Magazine, The Economist och Washington Post. Time bjöd på initierad långläsning från när de besökte våra vänner och rådgivare i det amerikanska minireaktorbolaget Oklo. Man kan bland slutsatserna bland annat läsa att:

"Den lika uppenbara slutsatsen är att vi inte längre kan leva utan den (kärnenergin, reds anm.). Verkligheten är att du verkligen måste kisa hårt för att se hur man ska kunna uppnå nettonoll utan kärnkraft."

The Economists å sin sida hyllar kärnkraftens "diskreta charm" och landar tryggt i att tekniken står inför en oerhört intressant framtid:

"Dagens ansträngningar är bredare och har verklig drivkraft. De behöver regleringar som, även om de inte är slappa, tillåter deras skapare att lära sig när de bygger. Det kommer att tillåta konkurrerande konstruktioner att bevisa sig mot varandra, vilket gör kärnkraften återigen till en källa till innovation – och ökar världens kapacitet att kasta bort osäker och osund fossil energi.

Veckans kanske mest betydelsefulla inspel stod nog dock troligtvis Washington Post för när hela redaktionen slöt upp som undertecknare till ledaren "Closing California’s last nuclear power plant would be a mistake". Uppropet är en kommenterar på den Stanford och MIT rapport som vi skrev om förra veckan och konstaterar bland annat att:

"Kalifornien måste visa att fossilfrihet kan uppnås till en rimlig kostnad, inom en snar tidsram, utan alltför stora avbrott. Att stänga Diablo Canyon skulle göra statens energiomställning dyrare, längre och mer kaotisk."

Diablo Canyon är som bekant delstatens sista kärnkraftverk, och skall enligt nuvarande plan stängas om tre år. Till skillnad från när Barsebäck och Ringhals stängdes ner sluter nu dock allt tyngre institutioner upp bakom det uppenbart fördelaktiga i att istället livstidsförlänga verket. En insikt som givetvis är lika relevant i resten av världen som den är i Kalifornien.

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimala utsläpp, stabila elnät, orörd svensk natur
  • Utmärkt rörligt timpris utan bindningstid
  • Forskningsstöd och blixtsnabb kundtjänst
  • Topprankade på Trustpilot (4,7 av 5)

Sign up