10 December 2021. 5 min läsning

v.49 – Sverige, Olkiluoto 3 och Grimes

Cover image

Nya rekordhöga elpriser leder till en intensiv debatt i Sverige, samtidigt som Finland har lämnat in sin startansökan för OL3. Borta i USA har dessutom ännu en popstjärna tagit ställning för kärnkraften.

  • Sverige: Expressen granskar hur elkrisen kom till
  • Finland: Olkiluoto 3 har lämnat in startansökan
  • USA: Megastjärnan Grimes i utspel för kärnenergi

_______________________________________________________

Sverige: Expressen granskar hur elkrisen kom till

Förutsatt att man inte spenderat den senaste veckan under en ovänd sten är det föga troligt att man missat de rekordhöga elpriser som bristen på tillräckliga mängder kärnkraft nu innebär för vårt avlånga land. Glädjande nog börjar dock allt fler journalister intressera sig för de faktiska omständigheterna – och dess konsekvenser.

Om man bara ska läsa en artikel om hur katten vårt tidigare så stabilt elektrifierade välfärdsland kan ha hamnat i den här sitsen, där hushåll och företag tvingas betala multum för sin el redan i november och där vi hamnat i direkt konflikt med våra grannländer, så rekommenderar vi Expressens genomlysning av hur våra folkvalda medvetet och strategiskt har orkestrerat nuläget:

"Svaret kan enklast sammanfattas så här: Operationen lyckades, men patienten dog. Denna vinter har det blivit väldigt påtagligt hur sårbart det svenska elsystemet är med bara halva kärnkraftsflottan kvar i drift"

Skribent Anna Dahlberg går här tålmodigt – och med bra källhänvisning – igenom alla de politiska beslut och bisarra omständigheter som lett fram till att fullt fungerande och lönsam kärnenergi tvingats stänga ner många år för tidigt.

Göteborgs-Posten fyllde på med en osande kritisk ledare under rubriken "Elkrisen gör att jag känner mig kränkt som svensk": "Sedan kom 1980-talet med tankeförbudet mot att forska om kärnkraft [..] Den politiska initiativkraften gick från att lägga tonvikten på samhällets hårda delar – elnät, kraftverk, det som industrin behöver för att skapa välstånd – till att enbart bry sig om en annan social ingenjörskonst, den där människan ska förbättras [..] Men i folks medvetande finns det gamla Sverige kvar."

Realtid är man än mer konkret med krönikan "Därför är kärnkraften nödvändig för vår försörjningssäkerhet vad gäller el": "Den samhällsekonomiska och säkerhetspolitiska kalkylen måste ha företräde framför vinstmaximering vid styrningen av helstatliga Vattenfall, annars är det inte mycket till poäng med att företaget ska vara just statligt. Och i ljuset av det var naturligtvis nedläggningen av Ringhals 1 och 2 helt fel beslut, redan när det fattades."

Svenska Dagbladet ville inte vara sämre och konstaterar bland annat att: "Billig, driftsäker el kräver mer planerbar kraft. Den som påstår att höga elpriser inte är ett problem, eller att lösningen ligger i minskad konsumtion, glömmer att motsatsen byggt vårt välstånd."

Kvartal å sin sida, och sin vana trogen, bjöd på en mer djuplodande analys när man upplät plats åt den eminente Ane Håkansson, professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet. Hans artikel "Naturens lagar är inte förhandlingsbara" landar i följande frågeställningar:

"Vill vi framtidssäkra vår välfärd i en tid då den dessutom är alltmer satt under press? Vill vi bidra konstruktivt i uppbyggnaden av ett globalt välfärdssamhälle, vilket är en fråga som inte enbart är av humanitär art utan även kopplar till geopolitisk säkerhet? Vill vi kunna bevara biologisk mångfald och orörd natur? Vill vi klara av klimatmålet? Om svaren på dessa frågor är ”ja” måste vi vara beredda att utnyttja en energiform som inte ingår i vår vardag eller i de biologiska processerna, alltså energi från den nukleära reservoaren."

Dagens Nyheter fyllde slutligen under fredagen på med en annan aspekt av kärnkraftsbristen, nämligen det faktum Svenska Kraftnät fortsatt är i öppen konflikt med sina kollegor i såväl Norge som Finland, till följd av strypta elflöden:

"Ett viktigt beslut i Sveriges elkonflikt med grannländerna kan dra ut på tiden. Energimarknadsinspektionen, som har ärendet på sitt bord, räknar inte med att hinna till årsskiftet. Samtidigt fruktar Svenska Kraftnät att behöva välja mellan att bryta mot regelverket och att släcka delar av Sverige."

_______________________________________________________

Finland: Olkiluoto 3 har lämnat in startansökan

Muntrare tongångar hittar vi som vanligt i Finland där nu TVO har lämnat in sin startansökan i form av ett kriticitets- och lågeffektprovtillstånd till Strålsäkerhetscentralen (STUK). Ett snabbt beslut kan komma att påskynda nätanslutningen, för närvarande planerad till juni 2022.

Enligt rådande schema skall första kriticitet uppnås redan i januari, med den första elproduktionen igång i februari. Nu hoppas såklart en kärnkrafts-svältfödd region att även den kommersiella driften kan dras igång tidigare än planerat.

Bränslet, i vad som – med sina 1,6 gigawatt – blir Europas största reaktor, laddades redan i mars och snart påbörjar den fransk-designade miljöhjälten sin minst åttioåriga livsgärning. Väl i drift kommer OL3 stå för fjorton procent av Finlands el och därmed knuffa undan miljontals tons koldioxidutsläpp.

Bloomberg rapporterar bra om framstegen, och noterar att det finska folkets längtan efter nya kärnenergi i eluttagen lär vara extra stor efter de senaste veckornas skenande elpriser som även drabbar vårt grannland. Finland, med sitt stora importberoende, har faktiskt haft femton procent dyrare el än det nordiska genomsnittet hittills i år.

_______________________________________________________

USA: Megastjärnan Grimes i utspel för kärnenergi

Veckans sista nyhet är av det mer lättsamma slaget, och hämtas från Los Angeles där en växande folkrörelse nu gör sitt absolut bästa för att få delstaten att ändra sig kring den planerade stängningen av kärnkraftverket Diablo Canyon. I veckan fick man stöd från kanske lite mer oväntat håll.

Med risk för att vara lite fördomsfull så kan man misstänka att den kanadensiska popstjärnan Grimes nog inte tillhör vår läsares mest frekvent spelade artist, men hon är inte desto mindre känd för det. Med sina miljontals följare i sociala medier så utgör hon själva sinnebilden av en modern influencer inom genren e-girls.

För den bredare publiken kanske artisten, som egentligen heter Clair Boucher, är mest känd för att tidigare varit tillsammans med Teslas och SpaceX:s grundare Elon Musk. Paret har en gemensam son och bröt upp så sent som i september, troligtvis till följd av att Musk nuförtiden spenderar allt mer tid jobbandes i Texas.

Grimes huserar dock alltjämt i LA, och det var i en gemensam video tillsammans med den brasilianska fotomodellen och kärnkrafts-förespråkaren Isabelle Boemeke ("Isodope") som kanadensiskan tog till orda. På fyrtiofem sekunder förklarar hon klart och tydligt hur avgörande kärnenergin är för Kalifornien. Genomslaget blev stort och bland andra Vice skriver bra. Elon Musk själv twittrade strax efteråt även han återigen i stöd för tekniken.

Det kan tyckas vara oväsentligt vad enskilda kändisar säger och tycker om saker, men vi vill nog ändå hävda att när det kommer just till att ta ställning för kärnkraften så fyller utspel likt dessa en stor funktion. Det för frågan upp på dagordningen i medier som inte alltid bevakar området, eller iallafall sällan gör det i positiva ordalag.

Kärnkraftens största problem är nog nämligen alltjämt allmänhetens brist på kunskap om hur oerhört suverän den är som fossilfri energikälla. Så veckans ros går till Grimes – kanske läge att lyssna på hennes nya singel "Player of Games" som ett litet tack i helgen?

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimala utsläpp, stabila elnät, orörd svensk natur
  • Utmärkt rörligt timpris utan bindningstid
  • Forskningsstöd och blixtsnabb kundtjänst
  • Topprankade på Trustpilot (4,7 av 5)

Sign up