4 February 2021. 4 min läsning

v.5 – Svensk vinter, asiatiska framsteg och europeiskt samarbete

Cover image

Denna vintriga vecka tittar vi till hur första månaden utan tillräckliga mängder kärnkraft i Sverige gått, de senaste framstegen i Japan och Kina samt det nya europeiska samarbetet kring slutförvar.

  • Så blev första månaden utan Ringhals 1
  • Japans energiminister hyllar kärnkraft
  • Europeiska länder samarbetar om slutförvar

_______________________________________________________

Så blev första månaden utan Ringhals 1

En dryg månad har gått sen Ringhals 1 levererade sin sista kilowattimme, och så här långt kan vi konstatera att vi har fått en situation där alla får betala mer för elen, vår industri tvingas stänga ner sin produktion, utsläppen ökar drastiskt och att vårt närområde numera tycks beroende av att Ryssland producerar el åt oss.

De minusgrader som denna vindstilla vecka bjudit på har inneburit att vi dagligen nettoimporterat fossil-el från bl.a. Litauen, Polen, Tyskland och Danmark, och på torsdagsmorgonen kickade effektreserven igång med oljekraft från Karlshamnsverket.

”De extremhöga elpriserna är ett bevis på att elmarknaden inte fungerar och nu hotar hela den svenska elintensiva industrin.”

Det konstaterade Holmens VD Henrik Sjölund, som tvingats stänga ned produktion i två av sina pappersbruk efter att elpriset på nytt skjutit i höjden. Han lät meddela Dagens Industri att han är "allvarligt oroad".

Tidningen Axess skrev om ett nytt "Svenskt rekord i svag energipolitik" och undrade "var i energipolitiken den där långsiktigheten och det där ansvarstagandet, som vänner av förstatliganden så gärna åberopar, egentligen befinner sig. Varför har man inte satsat mer på stamnätet? Varför stänger man kärnkraftverk och slösar väldiga summor på subventioner av naturförstörande vindkraftsanläggningar?"

Sveriges Radio hälsade i sin tur på hos just nämnda Karlshamnsverket och fick av platschefen förklarat för sig att "en starkt bidragande orsak (till att effektreserven mobiliserats) är att marginalerna i kraftsystemet blivit sämre. I och med att kärnkraftsreaktorn Ringhals 1 stängde vid årsskiftet så har situationen blivit än sämre".

Bulletin fyllde på med en initierad analys av nuläget där experter konstaterar att "om både Ringhals 1 och Ringhals 2, som tillsammans gav en effekt om 1 800 MW, hade varit i produktion hade det hjälp till, eftersom vi just nu importerar cirka 900 MW.”

I torsdagens Dagens Nyheter hittar vi en kort och koncis insändare med slutpläderingen "Vad vill jag ha sagt med detta? Jo, att nu är det kallt i Sverige, under 20 minusgrader i delar av Norrland, är det värst vad kärnkraftmotståndarna är tysta. De har nog också fattat att utan kärnkraft står vi oss slätt."

Fortsättning lär följa, vinterkylan tycks stanna i minst en vecka till och varje dag nu är en balansakt för att hålla frekvensen under kontroll, samtidigt som klimatinsatser, vettiga elpriser och utsläppsmål fått läggas på hyllan. Stundtals har t.o.m. hela det nordiska elområdet importerat el under veckan, och då främst från Ryssland.

_______________________________________________________

Japans energiminister hyllar kärnkraft

Även i Japan har en köldknäpp nyligen stresstestat elnätet ordentligt, med elpriser som stundtals nådde makalösa 20 kronor per kilowattimme. Stora mängder snö försatte landet – vars kärnkraftsflotta alltjämt är decimerad till nio utav sextio reaktorer – på gränsen till elavbrott när varken sol- eller vindkraft kunde leverera.

Energiminister Kajiyama talar nu ut i Financial Review och lämnar då tydliga besked om kärnkraftens enorma betydelse för att landet ska klara sitt nysatta klimatmål om nettonoll utsläpp till 2050. Han konstaterar att det ambulerande elläget har skiftat debatten och allmänhetens uppfattning i frågan, och säger att han nu "försöker övertala alla att vi till syvende och sist behöver kärnenergi".

Vi har rapporterat om kärnkrafts-renässansen i Japan tidigare, men ändå väl värt att lyfta ett sådant här tydligt ställningstagande från högsta instans. Lovande, då premiärminister Suga även varit tydlig med att det är genom innovation som klimatmålen skall nås. Fjärde generationens kärnkraft lär således vara högst aktuellt.

Även från Kina nåddes vi av goda nyheter när så Fuqing 5 förra helgen påbörjade sin minst 60-åriga livsgärning i samband med starten av dess kommersiella drift. Reuters rapporterar bra om prestationen där man alltså på fem och ett halvt år lyckats färdigställa världens första Hualong One-reaktor, den inhemska modell som man hoppas blir en exportsuccé.

Fuqing 5 kommer med sina 1,1 gigawatt installerad effekt att ensam producera 10 miljarder kilowattimmar ren, pålitlig el per år, och därmed minska koldioxidutsläppen med drygt 8 miljoner ton. Senare i år kommer även tvillingreaktorn Fuqing 6 dra igång.

_______________________________________________________

Europeiska länder samarbetar om slutförvar

Sist, men inte minst, vill vi uppmärksamma Erdo – den europeiska samarbetsorganisationen för slutförvar som nu sjösatts efter drygt tio års förberedelser. Erdo står för the European Repository Development Organisation, och består till en början av Norge, Danmark och Nederländerna, men förhoppningar om att fler länder skall ansluta sig.

Ambitionen är att skapa ett, eller flera, gemensamma underjordiska slutförvar för kärnavfall runt om Europa, som även skall kunna användas av flera andra länder. NyTeknik skriver om samarbetet, och så även NEI.

Att ha en tydlig plan för hur man ska hantera radioaktivt avfall är viktigt ur många aspekter, och även om de stora framsteg som troligtvis kommer att ske inom avfallsåtervinning inom de kommande årtiondena kommer att minska behov, förvarstid och omfattning så kräver även fjärde generationens kärnkraft slutförvar. Det skall även inte underskattas att det rent PR-mässigt är bra för kärnenergin att få tydliga strategier på plats.

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimerade utsläpp, stabila elnät och orörd natur
  • Superlågt rörligt timpris utan bindningstid
  • Blixtsnabb kundtjänst och forskningsstöd per kWh
  • Välj närproducerad el från favorit-kraftverk

Sign up