19 December 2021. 4 min läsning

v.50 – Holland, Finland och SMR

Cover image

Ett försenat svep, fullproppat med goda nyheter kommer här. Holland storsatsar, OL3:s tillstånd beviljat och nya framsteg inom SMR.

  • Holland: 5 miljarder euro satsas på ny kärnkraft
  • Finland: OL3:s ansökan godkänd på en vecka
  • NuScale redo för börsen – SMR-intresset ökar

_______________________________________________________

Holland: 5 miljarder euro satsas på ny kärnkraft

Nederländernas nya koalitionsregering stod för veckans glädjebesked: man livstidsförlänger landets enda kärnkraftverk Borssele samt satsar motsvarande 51 miljarder kronor på ny kärnenergi. Man vill se minst två nya stora kraftverk, samtidigt som överenskommelsen öppnar för ännu fler.

Satsningens omfattning, som är en del av landets övergripande fyraårsplan, kom som en överraskning även för oss som jobbar aktivt med frågan. Det har länge stått klart att den utdragna holländska regeringsbildningen genomsyrats av kärnteknikoptimism, men ryktena har snarare handlat om forskningssatsningar än faktiska investeringar i nybyggen.

Verkligheten har dock hunnit ikapp Europa de senaste månaderna, och med en eskalerande energikris står det klart för allt fler (om än inte alla) EU-länder att väder- och importberoende elförsörjning inte är en rimlig strategi när mega-elektrifiering, hårda utsläppsmål och ryskt oberoende står överst på agendor.

Projekten skall påbörjas innan 2025 och Holland tros nu välja mellan APR-1400 eller EPR-modellen, där den sistnämnda troligtvis ligger bäst till. Två nya sådana 1650 megawattare genererar cirka 14 terawattimmar fossilfri, planerbar el årligen – motsvarande 25% av landets nuvarande elförbrukning. Montel rapporterar att EPZ, som driftar Borssele, redan börjat förbereda sig.

I samband med satsningen skruvas även landets klimatmål upp ordentligt och föga oväntat har nyheten rönt stor uppmärksamhet medialt. Politico, Euroactiv och NEI skriver bra om utvecklingen.

_______________________________________________________

Finland: OL3:s ansökan godkänd på en vecka

Så sent som förra veckan kunde vi glädjas över att Europas största kärnkraftsverk Olkiluoto 3 lämnat in sin startansökan, och vi hoppades då på att Finlands Strålsäkerhetscentral (STUK) skulle agera snabbt. Det gjorde de.

Bara en knapp vecka efter att ansökan kommit in så beviljades i torsdags ett tillstånd för kriticitets- och lågeffekttest, vilket innebär att operatören TVO för första gången kan inleda en kärnreaktion i reaktorn.

Testproduktionen påbörjas den 22 januari och STUK övervakar uppstarten av reaktorn samt lågeffekttesterna på plats. Man ökar sen successivt effekten i reaktorn, och behöver sen även STUKs tillstånd för att öka effekten till över fem procent av reaktorns fulla kapacitet, samt för att öka effekten till över 30 och 60 procent.

När EPR-anläggningen väl påbörjar kommersiell drift den 6:e juni kan OL3 påbörja sin livsgärning med en årlig produktion på runt 14 terawattimmar prima kärnenergi – något som innebär en ökning av Finlands självförsörjningsgrad till en bit över 90%.

Just självförsörjning blir för övrigt en allt hetare potatis inom EU dessa dagar, inte minst med tanke på Rysslands agerande kring Ukraina. Det framstår som allt mindre genomtänkt att lägga den planerbara delen av unionens elproduktion i händerna på Putin. Wall Street Journal rapporterar bra om utvecklingen.

_______________________________________________________

NuScale redo för börsen – SMR-intresset ökar

Vi rundar av med några korta notiser om små modulära reaktorer, och börjar i USA där NuScale nu har presenterat sina planer på börsnotering till en värdering på motsvarande 17,4 miljarder kronor.

Med nitton olika avtal i elva olika länder på plats för att bygga, eller undersöka förutsättningarna för att bygga, bolagets "VOYGR" SMR:er så tror man sig vara på god väg att kunna generera goda intäkter redan 2024. De första enheterna kommer enligt planerna stå klara i Rumänien 2028 samt i USA året efter det.

Bloomberg skriver bra om introduktionen och konstaterar att den bör var klar under kvartal två nästa år, samt att NuScale kommer handlas under tickern $SMR.

Även i Sverige ökar nu intresset för småreaktorer kraftigt, men samtidigt så krävs en översyn av lagstiftning och regelverk för att planerna skall kunna bli mer konkreta. Tidningen Näringslivet uppmärksammade omständigheterna bra i veckan:

”Det finns få tekniska hinder. Hindren är i stället regulatoriska, marknadsmässiga och politiska. Det är inga obetydliga hinder men om vi som land bestämmer oss för att bygga SMR är det fullt realistiskt.”

I väntan på en EU-gemensam licensieringsmodell för SMR:er så har till exempel ovan nämnda STUK i Finland redan börjat se över frågan för att möjliggöra en utveckling av SMR i landet. En liknande initiativtagarförmåga vore onekligen välkommet även i Sverige. Inte minst med tanke på det allt tydligare behovet av ny kärnenergi. Något som till exempel även Affärsvärlden var inne på i veckan:

"Midvinternattens köld är hård och elpriserna skenar. El-krisen är frukten en politisk vilja att lägga ner kärnreaktorer. Att förnybar el ska lösa några problem inom de närmaste 20 åren är svårt att se. Ska vi klara oss till dess utan filtar, ved eller ekonomisk ruin för hushållen kommer vi att behöva prata kärnkraft."

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimala utsläpp, stabila elnät, orörd svensk natur
  • Utmärkt rörligt timpris utan bindningstid
  • Forskningsstöd och blixtsnabb kundtjänst
  • Topprankade på Trustpilot (4,7 av 5)

Sign up