12 February 2022. 4 min läsning

v.6 – Frankrike, Forsmark och framsteg

Cover image

Frankrikes fjorton fräsiga reaktorer, Forsmarks produktionsrekord samt framsteg inom SMR, fusion och fakta.

  • Frankrike: Kärnkraft nyckeln – planerar 14 EPR
  • Sverige: Forsmarks mäktiga produktionsrekord
  • Framsteg: SMR, fusion och faktafilm om avfall

_______________________________________________________

Frankrike: Ny kärnkraft nyckeln – planerar 14 EPR

Redan i samband med klimatmötet i Glasgow i november lät Frankrikes president Macron meddela att man avser påbörja en kärnkraftsrenässans i landet, men gav då inga konkreta besked om omfattningen. Nu står det dock klart att det vankas uppemot 14 nya stora franska reaktorer.

Landets motsvarighet till Svenska kraftnät, RTE, har under senhösten presenterat en rad olika scenarion för hur man på ett hållbart och ekonomiskt vis kan möta framtidens ökande elbehov. Man har tittat brett på en rad olika strategier, och nu står det klart att ny kärnkraft kommer stå i centrum när elanvändningen ökar med sextio procent de kommande tre decennierna.

Frankrikes plan innefattar initialt sex nya stora EPR2 reaktorer, samt omfattande livstidsförlängningar av så många existerande anläggningar som tekniskt möjligt. Utöver detta så kommer ytterligare åtta stora reaktorer att utvärderas, samt en ökad satsning på landets inhemska SMR-modell Nuward.

Macron, som är aktuell för omval i april, presenterade planerna under ett framträdande på GE Steam Powers tillverkningsanläggning i Belfort i östra Frankrike i torsdags. Han lät meddela att kärnenergin är avgörande för landets ansträngningar att öka sin produktion av koldioxidfri elektricitet samt att man även skall bygga mer väderberoende elproduktion, såsom uppåt 50 vindkraftsanläggningar till havs.

"Nyckeln till att producera vår elektricitet på det mest koldioxidfria, säkra och självständiga vis är att ha en mångsidig strategi och utveckla både förnybar energi och kärnkraft", sa Macron på torsdagen. "Vårt bästa val är att satsa på dessa två pelare samtidigt. Det är det mest rationella valet ur en ekologisk synvinkel och det mest ändamålsenliga och det minst kostsamma ur en ekonomisk synvinkel.”

Thierry Breton, EU-kommissionären för den inre marknaden, sa i januari att EU:s medlemsländer kommer att behöva investera cirka 500 miljarder euro (565 miljarder dollar) i kärnkraft till 2050 om EU ska nå ett mål om koldioxidneutralitet.

Utspelet har självfallet uppmärksammats stort i media, där bland andra France24 och Omni har bra rapportering.

_______________________________________________________

Sverige: Forsmarks mäktiga produktionsrekord 2021

Forsmarks kärnkraftverk satte nytt produktionsrekord 2021. Aldrig tidigare har anläggningens tre reaktorer tillsammans producerat så mycket el. Det tidigare rekordet på 25,3 terawattimmar från 2014 tangerades redan 2019 men passerades ifjol genom en årsproduktion på maffiga 25,5 TWh.

Svensk kärnenergi är i högform, vilket inte minst den totala produktionen under 2021 påvisar – 50,5 TWh fossilfri och planerbar el med världens troligen lägsta koldioxidutsläpp per kilowattimme över hela livscykeln, 2,5g CO2/kWh. En prestationen som inte blir desto mindre imponerande när man tänker på att Ringhals 1 vansinnigt nog förtidspensionerades nyårsafton 2020.

Forsmark är givetvis en nyckelspelare och står ensamt för cirka en sjättedel av Sveriges elbehov. Bidragande orsaker till rekordet är att anläggningarna är väl underhållna och upprustade. Anläggningens vd Björn Linde är givetvis mycket stolt över sina medarbetare och blickar framåt i Uppsala Nya Tidning:

"Vi är rustade för långtidsdrift, vilket betyder att våra ägare planerar att driva Forsmark långt in på 2040-talet. Om förutsättningarna är de rätta kan det också bli aktuellt att förlänga den planerade drifttiden."

Han ser självklart generellt mycket positivt på teknikens roll: "Med kärnkraft kan man producera oerhört mycket el, med en mycket liten påverkan på både miljö och klimat. Sverige har också ett godkänt system för omhändertagandet av det använda kärnbränslet, vilket gör att framtiden för svensk kärnkraft ser ljus ut."

_______________________________________________________

Framsteg: SMR, fusion och faktafilm om kärnavfall

Vi rundar av veckans svep med tre lite kortare ljusglimtar från USA, Storbritannien och det forskningstunga mediabolaget Kite & Key.

PowerMag rapporterar att amerikanska TVA blir tredje bekräftade beställare av GE Hitatchis smarta minireaktor BWRX-300, som nu avses byggas vid Clinch River i Tennessee. Sedan tidigare har polska Synthos och kanadensiska OPG valt tekniken, med driftstart redan 2028. Den är även högaktuell för Estland, och tycks vara det populäraste valet för modern småskalig kärnkraft i närtid.

Veckans mest uppmärksammade nyhet är nog annars fusionsframstegen vid JET i Storbritannien. Forskningsteamet trummade i onsdags ut ett nytt genombrott i jakten på tekniken som kan komma att spela en viktig roll den senare hälften av århundradet. Under fem sekunder lyckades man producera 59 megajoule energi, vilket är ett nytt världsrekord. Nyheten nådde ut brett och exempelvis BBC skriver bra om framstegen. Kärnfulls rådgivare Klara Insulander-Björk bjöds att kommentera i Dagens Nyheter.

Till sist vill vi gärna uppmärksamma Kite & Keys nya informativa video om kärnavfall som släpptes i veckan och har setts femton tusen gånger sedan dess. På drygt sex minuter förklaras på ett underhållande vis exakt hur lätthanterligt och överdramatiserat avfallet faktiskt är.

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimala utsläpp, stabila elnät, orörd svensk natur
  • Ta kontroll med rörligt timpris utan bindningstid
  • Forskningsstöd och blixtsnabb kundtjänst
  • Topprankade på Trustpilot (4,8 av 5)

Sign up