17 February 2021. 4 min läsning

v.7 – Framtid, fobier och forskning

Cover image

Det var längesen det pratades så mycket kärnkraft som dessa veckor. Idag lyfter vi blicken och ser till framtiden, tittar till farorna med kärnkraftsfobi och gläds åt forskningsframsteg.

  • 55 nya reaktorer på gång i Europa
  • Kärnkraftsfobin och dess kostnader
  • Uniper vill bygga nytt i Oskarshamn

_______________________________________________________

55 nya reaktorer på gång i Europa

Alla som följer oss vet att vi inte rapporterar om politiska utspel, främst då de tenderar att vara alltför populistiska. De senaste veckorna har det varit svårare än någonsin, då svingarna från de olika partierna kommer tätt. Det är dock glädjande att debatten går varm, då den behövs.

Idag försöker vi dock lyfta blicken från de allra kortsiktigaste perspektiven kring elbrist och Ringhals 1:s nedläggning, för att istället se till framtiden och utmaningarnas omfattning. Men Realtids utmärkta spaning om de marknadsmässiga anledningarna till situationen Sverige befinner sig i vill vi dock inte undvara er:

”Att lägga ner Ringhals är huvudsakligen ett sätt för Vattenfall att få upp elpriset, och därmed närmast en implicit beskattningsrätt på svenska medborgare. Är det därför vi har denna ”gemensamhetsanläggning” som vi kallar Vattenfall?”

Det om detta. Nu, framtiden. Få känner kanske till exakt hur omfattande kärnenergins renässans är såväl i världen som i Europa. Därför rekommenderar vi Second Opinions sammanställning kring de 55 kärnreaktorer som är på gång i vårt närområde just nu:

"Synen på kärnkraften som en utdöende teknik bekräftas inte, om man höjer blicken över den svenska debatthorisonten. Enbart i Europa är 55 nya reaktorer på gång, och organisationer som IEA, IPCC, WMO och numera även EU beskriver ny kärnkraft som en nödvändighet."

Givetvis är det jakten på utsläppsmål och klimatlösningar som driver på denna snabba tillväxt, och därför var det intressant att ta del av Bill Gates tankar i samband med släppet av hans nya bok "How to avoid a climate disasater".

CBS 60 Minutes intervjuade honom och landar bl.a. i att "Gates har spenderat mest tid och pengar på att jaga genombrott inom kärnkraft, och anser att det är en nyckel till en fossilfri framtid [..] om vi inte upptäcker ett effektivt sätt att lagra och transportera sol- och vindenergin på kommer kärnenergin behöva stå för resten."

Även Svenska Dagbladet var även de inne på samma tema i veckan, och höjde blicken:

"Kylan har satt elsystemet i Sverige på prov. Elpriset har vissa dagar varit tio gånger högre än i somras och politikerna bråkar om vems fel det är. Men det är inte kylan som oroar experterna – utan den globala uppvärmningen."

_______________________________________________________

Kärnkraftsfobin och dess kostnader

"Det finns ett begrepp för irrationell rädsla, nämligen ”fobi”. Det är det ordet vi bör använda här. Kanske kan riktade insatser för utbildning och upplysning hjälpa? För så här kan vi inte ha det. Ska några småpartiers kärnkraftsfobi få leda till elbrist i södra Sverige och till att vi framöver ska tvingas till en fyrdubbling av vindkraften? Det är oerhört provocerande."

Så löd slutklämmen i Bulletins utmärkta ledare "Kärnkraftsfobi – det är vad det handlar om" som sätter fingret på ett problem som kan kännas litet på ytan, men som när man sätter sig in i dess efterdyningar i en värld påväg mot en mega-elektrifiering blir massivt.

Utan kärnkraft kommer föroreningarna att fortsätta öka, och det i från ett läge där forskare nyligen påvisat att var femte(!) dödsfall på jorden redan år 2018 kunde härledas till utsläpp från fossila bränslen. CNN skriver bra om att dödsiffran från dessa energislag – vars enda riktiga konkurrent, nota bene, är kärnkraft i egenskap av skalbar och planerbar – nu når hissnande 9 miljoner liv per år.

Ett annat perspektiv på kärnkraftsfobins mer samhällsrelaterade kostnader återfinns på Svenska Dagbladet:s debattsida:

"Företag stryps redan i dag av att de inte får sitt elbehov tillgodosett. Med tiden kommer konsekvenserna bli större och mycket allvarligare. Beräkningar visar att 400 000 årsarbeten fram till 2031 hotas bara i Stockholms län samtidigt som omkring 50 000 lägenheter i regionen inte kommer kunna byggas. Den negativa ekonomiska effekten riskerar att bli en nota i storleksordningen 500 miljarder kronor i termer av förlorad produktivitet."

De värsta kolsuparna Europa när det kommer till kärnkraftsfobi, och dess grava konsekvenser, är otvivelaktligen tyskarna. Något som inte minst Expressen belyste på ett utmärkt sätt i ledaren med rubriken "Lär av Tysklands kärnkraftsfiasko", där man konstaterar att "Tysklands avveckling av kärnkraften har ökat utsläppen och spelar Putin i händerna. Sverige borde lära läxan innan det är för sent."

_______________________________________________________

Uniper vill bygga nytt i Oskarshamn

Vi vill dock runda av svepet med positivare tongångar än så. Därför är det med stor glädje vi kan rapportera om tre intressanta framsteg inom forskningen av framtidens kärnenergi. Och vi börjar i Sverige.

I måndags togs nämligen äntligen steget som det har viskats om en längre tid, när Uniper, KTH och Blykalla gemensamt lämnade in en ansökan för medfinansiering av en liten modulär prototypreaktor vid Oskarshamns kärnkraftverk, till Energimyndigheten.

Detta konkreta intresse från marknaden att bygga svenska SMR (små modulära reaktorer) uppmärksammades stort i såväl Sveriges Radio som Dagens Nyheter och SVT, och Unipers VD Johan Svenningsson levererade ett flertal bra citat:

”Jag tror att vi som nation verkligen behöver ta det steget att bli teknikneutrala för alla fossilfria teknologier" samt "Givet den korta tidsperiod som återstår tills vi ska ha uppnått netto noll-utsläpp i Sverige är det viktigt att vi inte stänger några dörrar. I det ingår att politiker och myndigheter även stöttar utvecklingen av ny kärnkraft."

Vi nåddes även av fler SMR-framgångar inom EU, och då i Bulgarien där amerikanska NuScale signerat ett samförståndsavtal gällande utvärderingen av deras 77 megawatts-reaktor som tillskott vid Kozloduy-kraftverket. NuScale säger sig vara redo att leverera den första enheten till kund redan om sex år. Seenews skriver om affären.

Slutligen vill vi rekommendera en bra artikel i CNBC om Brandon Sorbom som grundat CFS Energy, den amerikanska fusionskärnkraft-startupen som nyligen plockat in över 215 miljoner dollar från bl.a. Breakthrough Energy Ventures med finansiärer som just Bill Gates, Jeff Bezos (Amazon), Richard Branson (Virgin) och Jack Ma (Alibaba).

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimerade utsläpp, stabila elnät och orörd natur
  • Superlågt rörligt timpris utan bindningstid
  • Blixtsnabb kundtjänst och forskningsstöd per kWh
  • Välj närproducerad el från favorit-kraftverk

Sign up