18 February 2022. 4 min läsning

v.7 – Sverige, studie, Polen och Ghana

Cover image

Ny matig vecka! Blykalla får stöd och Bahnhof vill bygga. Ny studie visar på kostnadsoptimering med kärnenergi, och i Polen väljer stort gruvföretag Nuscale samtidigt som Ghana väljer placeringsort.

  • Sverige: 100 msek till SMR – Bahnhof vill bygga
  • Nature: Kärnkraft den mest kostnadseffektiva lösningen
  • Världen: NuScale till Polen – Ghana väljer plats

_______________________________________________________

Sverige: 100 msek till SMR – Bahnhof vill bygga

I veckan beviljade Energimyndigheten närmare 100 miljoner kronor i stöd till Swedish Modular Reactors för att demonstrera en mindre blykyld reaktor. Projektet Solstice innefattar en elektriskt uppvärmd pilotanläggning i skala 1:56 av Blykallas SMR SEALER och skall stå klar 2024.

Tisdagens beslut är onekligen i milstolpe i jakten på ny svenskdesignad kärnenergi, och uppmärksammades stort av bland andra Sveriges Radio där prof. Janne Wallenius av naturliga skäl var nöjd: ”Det här betyder att vi tar ett enormt stort steg framåt mot att bygga Sveriges nästa kärnreaktor, och mot en ny framtid för kärnkraften i Sverige och världen globalt.”

Även Kärnfulls egna rådgivare prof. Christian Ekberg var glad över beskedet i P4 Göteborg och kallar det för en renässans för kärnforskningen: "Bara man bygger någonting så spelar det inte så stor roll vad. Det visar att det finns en framtidstro."

Ungefär samtidigt släpptes internetleverantören Bahnhofs bokslutskommuniké för 2021 och i den framgår att vd Jon Karlung, som även var med i Dagens industris TV-kanal, tror på tekniken: "Datacenter förbrukar enorma mängder elektricitet. Jag vill därför undersöka om det är möjligt att beställa ett kärnkraftverk till Norra Djurgårdsstaden. Jag tänker mig en behändig blykyld reaktor på ungefär 5 x 5 meter som kan generera 55 MW elektrisk energi, och som skulle passa perfekt bredvid datacentret."

Vi noterar även att en rad näringslivsprofiler, vd:ar för Svenskt näringsliv, Transportföretagen, Almega, Byggföretagen, Teknikföretagen och Svensk Handel, tillsammans signerade debattartikeln "Energipolitiken hotar företagen, jobben och klimatomställningen" i Dagens Industri: "Ge ny kärnkraft – inte minst små modulära reaktorer (SMR) - möjlighet att ingå i den framtida energimixen. Ta bort antalsbegränsningen och begränsningen i var nya reaktorer kan byggas. Premiera ny teknik och lösningar som bidrar till ett mer planerbart elsystem."

Vi uppskattade även tisdagens Timbro-replik i SvD på det märkliga påståendet att kärnenergin skulle vara beroende av Ryssland, vilket vi fått höra från politiskt håll på sistone: ”Ett av de bästa sätten att minska Europas beroende av Ryssland är att sluta lägga ner vår egen planerbara elproduktion, och för Miljö­partiet att överge förlegade dogmer om kärnkraften.”

Som avslutning på Sverigesvepet rekommenderar vi även Enlit Europes profilintervju med vår ene grundare John Ahlberg som pratar strategi, milstolpar och framgångsreceptet bakom Kärnfulls snabba tillväxt.

_______________________________________________________

Nature: Kärnkraft den mest kostnadseffektiva lösningen

På global nivå var dock veckans största kärnnyhet onekligen den studie som publicerades i Nature i måndags. Forskningsteamet från Carnegie Science har undersökt hur man kostnadseffektivt kan uppnå fossilfria energisystem runt om i världen. Nyckeln? Kärnkraft.

Denna mycket omfattande studie har begåvats med det svårtuggade namnet "Stylized least-cost analysis of flexible nuclear power in deeply decarbonized electricity systems considering wind and solar resources worldwide" men dess resultat presenteras enklare under rubriken som forskningscentret själv satt på sin kommenterande artikel: "Nuclear Power May Be The Key To Least-Cost, Zero-Emission Electricity Systems".

Såväl VA Insights som Interesting Engineering skriver bra om analysen: "Forskarna fann också att, med nuvarande prissättning, är kärnkraft den mest kostnadseffektiva lösningen för att eliminera alla koldioxidutsläpp från elsystemet nästan överallt."

Dagen efter publicerade Slate sin tänkvärda artikel "What I Wish Nuclear Energy Opponents Understood Will Happen if They Win" med en smått dystopisk spaning från en inte helt välmående planet femtio år framåt i tiden: "I synnerhet de unga vuxna 2072 tycker att det är helt outgrundligt att 'miljövänner' 50 år tidigare var så starka motståndare till kärnkraft. När allt kommer omkring är kärnenergin vardag år 2072. Runt 20 procent av den globala primärenergin produceras då av kärnreaktorer."

_______________________________________________________

Världen: NuScale till Polen – Ghana väljer plats

Vi rundar av veckan med nyheter från två länder som står i början på sin kärntekniska gärning. Polen har vi skrivit mycket om på senare tid, medan vi troligtvis inte tidigare har berört de stora satsningar som planeras i Ghana de kommande årtiondena.

Det står sedan tidigare klart att Polen ser kärnenergin som en nyckelteknik för att uppnå sina utsläppsmål under 2030-talet, och det handlar här om såväl statliga som privata satsningar på alltifrån stora reaktorer till mindre SMR från GE Hitachi.

Nu står det klart att tidigare aviserade privatsatsningar får sällskap av amerikanska Nuscale som i samarbete med gruvföretaget KGHM signerat ett avtal med avsikten att bygga ett första VOYGR kraftverk redan till 2029. International Mining skriver bra om satsningen.

Slutligen, Ghana. Den afrikanska nationen lät i augusti förra året meddela att man avser vara igång med sitt första kärnkraftverk redan 2030 och har sedan dess varit i diskussioner med amerikanska, kanadensiska, ryska och sydkoreanska leverantörer.

I veckan lät företaget NPG meddela att man nu går in i nästa fas där man avser fastställa var i landet reaktorerna skall placeras. Ett besked skall komma innan årets slut, rapporterar GhanaWeb.

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimala utsläpp, stabila elnät, orörd svensk natur
  • Ta kontroll med rörligt timpris utan bindningstid
  • Forskningsstöd och blixtsnabb kundtjänst
  • Topprankade på Trustpilot (4,8 av 5)

Sign up