25 February 2021. 5 min läsning

v.8 – Elfördubbling, kvinnokamp och återvunnet bränsle

Cover image

I veckan kom beskedet som innebär att Sveriges elförbrukning kommer att fördubblas, och som omöjliggör för norr att försörja söder. Därtill The New Yorker om kvinnorna som står upp för kärnkraften och CNBC om återvinning av kärnbränsle.

  • Nya beskedet – Sverige elförbrukning fördubblas
  • The New Yorker: Kvinnorna som kämpar för kärnkraft
  • CNBC: "Återvunnet kärnbränsle är vägen framåt"

_______________________________________________________

Nya beskedet – Sverige elförbrukning fördubblas

Vi börjar som vanligt i Sverige. Knappt har minusgraderna och elbristdebatten lämnat oss förrän nästa nyhet som om möjligt än mer tydligt påvisar hur avgörande kärnkraften är för vår elektrifierade framtid, dimper ner. Och denna gång från Boden.

H2 Green Steel (H2GS) är det nystartade stålföretaget som backas av namnstarka investerare och bl.a. har rekryterat Scanias VD. Lanseringen är fantastiska nyheter för såväl Norrbotten som landets ambitioner att bli världsledande inom den fossilfria omställningen. Men på vilket sätt är beskedet även goda nyheter för kärnkraften?

År 2020 konsumerade Sverige c:a 130 terawattimmar (TWh) el. Tidigare analyser om hur stor framtidens elförbrukning kommer vara – vilket är den avgörande faktorn när man modellerar hur vårt elsystem bör byggas – har landat på mellan 175TWh och 200TWh. Men med veckans besked – H2GS kommer redan från 2026 ensamma konsumera 12TWh(!) el per år – är det bara att kasta ritningarna.

Kombinerat med andra elintensiva satsningar, såsom HYBRIT och Northvolt, ser vi nu snarare att vi närmar oss en fördubbling med uppåt 250-260 TWh konsumtion per år från 2045 och framåt. Redan där byggs case:t för kärnkraften, men ännu starkare blir det när man inser att samtliga dessa projekt ligger i elområde 1 och 2 i norra Sverige.

Norra Sverige, som via Region Norrbotten i september flaggade för att man i framtiden kommer behöva sin vind- och vattenkraft själv, har ju pekats ut som lösningen på elbristen av våra folkvalda. En 70 miljarderkronors-satsning på transmission har aviserats, för att få ner elöverskottet till söder.

Detta är en idé som redan vid lägre nordlig- och total elförbrukning saknade realistiska förutsättningar, då balans i elsystemet endast uppnås om man även har planerbar el på plats i mottagande ände – och som nu i princip kan skrotas för att istället investera i sydlig fossilfri elproduktion. Då främst av det planerbara, väderoberoende slaget.

Nyheten gick knappast obemärkt förbi, och i skörden hittar vi t.ex. Svenska Dagbladets utmärkta intervju med teknikneutrala sakkunniga om hur vi ska trygga elförsörjningen, samt Fortums utmärkta sammanställning i NyTeknik om elsystemets behov av genomtänkta systemtjänster istället för nuvarande lapp-och-laga strategi:

”Med enbart kortsiktiga incitament för bristsituationer kan vi hantera situationen här och nu men vi tar en stor risk att på sikt stå utan anläggningar som kan leverera dessa kritiska tjänster.”

Redan dagen före H2GS – som f.ö. själva pekar på att finländska kärnkraftverket Olkiluoto 3 blir viktig för dem – släppte sin nyhet levererade dock PM Nilsson på Dagens Industri veckans viktigaste ledare under rubriken "Kärnfrågan är klimatet":

"Staten och näringslivet måste tillsammans planera och utforma ett system för kraftigt ökad elanvändning och reglera marknaden så att kraftproducenter får betalt för alla tjänster, som att upprätthålla spänning och frekvens. Då kan kärn- och vattenkraftsägare göra långsiktiga kalkyler."

Svenskt Näringsliv var inne på samma linje i samma tidning, och satte fokus på svensk elexports framtida klimatgärning. Man konstaterar att:

"Målet om 100 procent förnybart behöver ersättas av 100 procent fossilfritt. Det nuvarande målet styr mot ett elsystem som kommer bli minst 40 procent dyrare än ett mål som istället styr mot 100 procent fossilfritt. Att hålla fast vid ett missriktat mål kan allvarligt försvåra vår export av klimatsmarta produkter och tjänster."

Vi noterar även att Kristianstadsbladet anser att Sverige borde låta Bill Gates bygga sin nya reaktor här, att Barometern sätter fingret på historielösheten i energidebatten och att DN Debatt gav plats åt den småkomplicerade, men superviktiga, frågan om systemkostnader – en frisk motpol till alla artiklar om olika elproduktioners kilowatt-kostnader i den trasiga "energy-only" modell som allt för många stirrar sig blind på.

_______________________________________________________

The New Yorker: Kvinnorna som kämpar för kärnkraft

Inte mindre än tre hjärtvärmande kärnkraftsnyheter florerade i dagarna som gick. Det började med NASA:s lyckade Marslandning med farkosten Perserverance som, precis som Kärnfulls kunder, drivs enbart av kärnkraft. PowerMag skrev bra i höstas om hur roverns "kärnkrafts-batteri" fungerar.

På det, Reuters fina story om de ukrainska svanarna som, istället för att ge sig på strapatsen att ta sig hela vägen till Svarta havet, har funnit en underbar plats att vänta ut vinterkylan på vid kärnkraftverket Khmelnytskyi. Det varma vattnet skapar en oas för dem att bara gotta sig.

Men gladast blev vi nog ändå av att ansedda, och tidigare smått kärnkraftsskeptiska, The New Yorker gav våra vänner i organisationen "Mothers for Nuclear" uppmärksamhet i ett långt reportage om deras klimatkamp för att hålla existerande kärnkraftverk öppna – och jobba för att nya skall byggas.

Det påstås ibland att kärnenergins förespråkare enbart är män, men så är inte fallet och artikeln förklarar det hela bra. Lite tidigare i år skrev ju även Le Figaro om några av de kvinnor som står på barrikaderna för kärnkraftens rätt att bidra till en hållbarare framtid.

_______________________________________________________

CNBC: "Återvunnet kärnbränsle är vägen framåt

"Det finns stora fördelar med upparbetning av använt kärnbränsle: mängden material som krävs för en viss mängd elproduktion minskas med en faktor 10; avkylningstiden för kvarvarande avfallsmaterial minskas till cirka 400 år vilket annars skulle ta många tusen år, och volymen slutavfall minskas också med ungefär en faktor 10."

Det skriver amerikanska CNBC i en djuplodande artikel om ett av våra favoritämnen, hur man kan återvinna det som oftast kallas kärnavfall och på så vis skapa en mer cirkulär kärnkraftsvärld i framtiden.

Forskningen inom området tar nu stora steg framåt och här sammanställs bra Frankrikes, Rysslands, Japans och Indiens avfallsåtervinnande nuläge och framtid.

Man noterar att man nu kan börja skönja en lönsam upparbetningsmarknad, och spekulerar i att Ryssland kommer att dra nytta av denna möjlighet snabbt. CNBC skriver att ryssarna, med tanke på sin globala dominans inom reaktorteknik och kärnbränsleförsörjning, kan gå i spetsen och skapa en stor marknad för sina fjärde generationsreaktorer med integrerad sluten bränslecykelteknik:

"Det senaste anslaget på 64 miljarder rubel (nästan 1 miljard dollar) för utveckling av energikomponenter, inklusive teknik för sluten bränslecykel för snabba bridreaktorer, är en av de viktigaste framåtblickande uppgifterna för den ryska kärnkraftsindustrin fram till 2024."

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimerade utsläpp, stabila elnät och orörd natur
  • Superlågt rörligt timpris utan bindningstid
  • Blixtsnabb kundtjänst och forskningsstöd per kWh
  • Välj närproducerad el från favorit-kraftverk

Sign up