26 February 2022. 5 min läsning

v.8 – Sverige, Europa, Asien

Cover image

En djupt sorglig och omvälvande vecka går mot sitt slut, och energifrågan har givetvis en stor roll att spela i den svåra situation som Europa befinner sig i efter Rysslands invasion av Ukraina.

  • Sverige: Kärnenergin ej beroende av Ryssland
  • Europa: "Nu måste Tyskland tänka om"
  • Asien: Sydkoreas och Filippinernas kärnplaner

_______________________________________________________

Sverige: Kärnenergin ej beroende av Ryssland

Ryssland har invaderat Ukraina och den energipolitiska beroendesituation som så många varnat för spelas just nu ut inför öppen ridå. Stärkt europeisk energisuveränitet har aldrig varit av större vikt, och EU:s kärnenergi – som alltså är långt ifrån beroende av Ryssland – blir nu en ännu tydligare nyckel.

Att formulera sig kring något så oerhört sorgligt som det läge som är ett faktum sen torsdagsmorgonens invasion är svårt, och allas våra tankar är givetvis med Ukrainas folk. Omvärldens sanktioner har hittills undvikit det uppenbart mest kraftfulla beslutet, att utesluta Ryssland ur SWIFT och därmed i princip all internationell handel.

Det innebär att energihandeln än så länge fortlöper och att de fossila bränslen som håller igång Europa nu finansierar invasionen. Tyskland har förvisso valt att pausa Nordstream 2 projektet, men är också de största motståndarna till SWIFT-manövern. Våra läsare vet väl varför vid det här laget, de ideologiska nedstängningarna av fullt fungerande kärnkraft har satt landet hårt i Putins knä.

Man kan givetvis spekulera vilt i vad som händer med exempelvis energikostnader, ETS-system och LNG-efterfrågan om omvärlden slutligen väljer att gå vidare med SWIFT-planen, men vi låter den analysen vara just nu. Det enda som är säkert är att situationen delas av alla elkonsumenter i alla länder, oavsett elavtal.

Det finns givetvis spaltkilometer att läsa om skeendena just nu, såsom att stridfordon rört upp gatudamm runt Tjernobyl och efterfrågan på jodtabletter. Vi råder er att vända er till etablerad media, såväl svensk som internationell, och vara noggranna i källkritiken. Finska HBL skriver bra om ovanstående till exempel.

Här i Sverige har dessvärre något som närmast kan liknas vid en desinformations-kampanj pågått under en tid, där vissa politiska företrädare försökt utmåla svensk kärnenergi som beroende av ryskt uran, på samma sätt som Europa är det av gas och olja. Inget kan vara mer perspektivlöst eller felaktigt.

Uran köps på en öppen internationell marknad med möjlighet till leverans från ett flertal demokratiska länder såsom Australien och Kanada. Och även om Vattenfall fram tills i fredags införskaffat delar av sitt bränsle från Ryssland så är det självklart inte jämförbart att bunkra upp flera års uranbränsle i förväg, med att dagligdags hämta fossila bränslen direkt från kranen.

Barometern, Smedjan och Svenska Dagbladet skriver bra om detta, och vi kan bara beklaga att valda delar av våra folkvalda försöker göra partipolitik av nuläget. Det bör istället stå klart för alla att det bästa sätt som Europa kan säkra sin långsiktiga energisuveränitet, dämpa kostnader och uppnå utsläppsmål är med en optimerad mix av förnybara energikällor och kärnenergi.

Till sist i Sverige-svepet vill vi lyfta en ledare som just fokuserar på teknikneutralitet på ett konstruktivt vis. Teknikföretagens energiexpert Robert Tenselius skriver bland annat i Byggvärldens artikel "Ny havsbaserad vindkraft måste mötas med mer planerbar el" att:

"Utgångspunkterna bör vara att elproduktionen ska vara fossilfri, att nyttorna som den planerbara elproduktion bidrar med säkerställs och att detta sker med ett teknikneutralt förhållningssätt. Det innebär att såväl kärnkraften som vattenkraften måste få betalt för de nyttor de bidrar med till elsystemet"

_______________________________________________________

Europa: "Nu måste Tyskland tänka om"

Med tanke på krigsutbrottet känns det som en evighet sedan, men det är bara en dryg vecka sedan USA:s klimatsändebud John Kerry hamnade i hård ordväxling med Franziska Brantner, tysk statssekreterare, om kärnenergins roll för en hållbar omställning vid en säkerhetskonferens i München.

USA har skruvat upp temperaturen i sin kritik mot Tysklands vansinnespolitik och sen den hetlevrade debatten som Reuters rapporterar om har som bekant den ryska invasionen inletts, och USA fått gehör för sin önskan om att tyskarna avbryter Nordstream 2.

Kerry var tydlig med att kärnkraften har en viktig roll för att snabbast möjligt uppnå klimatmålen, att Tysklands gasberoende är djupt problematiskt och att han ser en stor möjlighet för USA att hjälpa utvecklingsländer nå sina mål medelst exporterad kärnenergi.

Så väl Fortune som Wall Street Journal har i veckan publicerat längre reportage om hur oerhört svårt läget ser ut för Tyskland att stå fast vid sin nuvarande inriktning när såväl pipelines som LNG tillgångar fallit bort i jakten på fossil gas. Ni minns kanske att man stängde tre fullt fungerande reaktorer vid årsskiftet, och frågan är om man verkligen väljer att slutföra utfasningen? Landets tre sista kärnkraftverk är tänkta att förtidspensioneras vid årsslutet.

Expressen är inne på samma linje som USA och Kerry, och i ledaren "Europa måste rusta upp – med ny kärnkraft" kan man bland annat läsa följande: "Nu måste Tyskland tänka om. Europa – inklusive Sverige – behöver kärnkraft. Inte bara av klimat- och energipolitiska orsaker, utan även av säkerhetspolitiska skäl."

_______________________________________________________

Asien: Sydkoreas och Filippinernas kärnplaner

Slutligen lämnar vi stridigheterna i Europa och blickar österut, där två korta notiser från Sydkorea och Filippinerna fångade vår uppmärksamhet tidigare i veckan.

Precis som i Sverige tycks kärnenergin bli en viktig valfråga i Sydkorea när landet går till valbåsen den 9:e mars. President Moon var i veckan tydlig med att tekniken kommer fortsätta vara landets huvudsakliga energikälla de kommande sextio åren, enligt Wion och fick i Korea Times stöd av landets ledande energiexperter:

"Sydkorea bör omedelbart erkänna behovet av att öka användningen av kärnenergi, det enda gångbara alternativet till instabila och kostsamma förnybara energikällor som är utsatta för extrem volatilitet på grund av väderförhållanden och geopolitiska risker."

Även i Filippinerna har kärnkraften dykt upp som en het fråga inför stundande presidentval den 9:e maj. Två av huvudkandidaterna till posten gjorde utspel i veckan, där favorittippade Ferdinand Marcos Jr enligt Manila Bulletin vill färdigställa landets pausade kärnkraftsbygge i Bataan.

En av hans huvudmotståndare till posten, ex-boxaren Manny Pacquiao, vill även han se planerbar fossilfri-elproduktion i landet men tror i motsats till Marcos Jr. inte att lösningen finns i Bataan utan snarare via flytande små modulära reaktorer av sorten som till exempel danska Seaborg avser bygga. Detta enligt Philstar Global.

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimala utsläpp, stabila elnät, orörd svensk natur
  • Ta kontroll med rörligt timpris utan bindningstid
  • Forskningsstöd och blixtsnabb kundtjänst
  • Topprankade på Trustpilot (4,8 av 5)

Sign up